| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 00:01 - 01/08/2022

 

 

Αν η μεγέθυνση των startups στην χώρα μας, συνοδευθεί ευρύτερα με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τότε η ελληνική οικονομία θα δει μεσοπρόθεσμα μία σημαντική και διατηρήσιμη αύξηση στο ΑΕΠ.

 

 

Είναι γεγονός πως το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

 

Η χώρα μας έχει αναδείξει σημαντικά ταλέντα σε αυτό τον χώρο, αλλά και νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο στήνονται με έξυπνο και δομημένο τρόπο, αλλά αφενός είναι βιώσιμες και αφετέρου έχουν εξωστρέφεια στην παγκόσμια αγορά.

 

Η πλειονότητα αυτών των εταιριών μέχρι στιγμής ασχολείται με τις πληρωμές και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις λεγόμενες fintech, οι οποίες σταδιακά αντλούν σημαντικά μερίδια αγοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεισδύοντας σε αγορές του εξωτερικού.

 

Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το 2021 αντλήθηκε από τις startups πάνω από 1 δις ευρώ χρηματοδοτήσεων, όπου άνω του 50% αφορούσε το κομμάτι των fintechs, ενώ το υπόλοιπο είχε να κάνει με καινοτόμες εταιρίες ασφαλίσεων, real estate, αυτοματοποίησης διαδικασιών καθώς και λογισμικού και ρομποτικής.

 

Το νέο οικοσύστημα που αναδύεται μέσα από μία γενιά στελεχών που δεν είναι απλά επιχειρηματίες, αλλά επενδύουν όλο και περισσότερο σε ανθρώπινο κεφάλαιο για την εξέλιξη των ιδεών τους και έχουν ως στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό, που είναι και το ζητούμενο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

Αν η μεγέθυνση των startups στην χώρα μας, συνοδευθεί ευρύτερα με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τότε η ελληνική οικονομία θα δει μεσοπρόθεσμα μία σημαντική και διατηρήσιμη αύξηση στο ΑΕΠ της και μάλιστα με μία αντιστροφή της τάσης του brain drain, με αποτέλεσμα την έλευση όλο και περισσότερων στελεχών στην Ελλάδα, με στόχο την απασχόλησή τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις, που έχουν οργανόγραμμα, διαδικασίες, επιχειρηματικό πλάνο και προσφέρουν ικανοποιητικές αποδοχές σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς.

 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί, πως τόσο το νέο ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, όσο και το ειδικό ταμείο καινοτομίας που έχει συσταθεί από την Ένωση, δίνουν ολοένα και περισσότερα πλεονεκτήματα σε νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επενδύσουν, τόσο σε κεφάλαια όσο και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

 

Εν κατακλείδι, οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην χώρα μας, αποτελούν μία νησίδα καινοτομίας, αριστείας και ανταγωνιστικότητας, που αν επεκταθούν σε όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας, μπορούν όντως να κάνουν την διαφορά της ανάκαμψης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας για την χώρα μας.

 

Μελέτης Ρεντούμης (in.gr)

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum