Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 
 

00:01 - 27/12/18

Ποιά η προοπτική της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης; / Του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου

 

Η αλλαγή είναι ζήτημα των καιρών.Είναι ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο.Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, στον ΤΙΤΑΝΑ δεσμευθήκαμε να προσπαθήσουμε αυτή την αλλαγή.

 

 

Συνδέσαμε την προσπάθεια μας με την εθελοντική δέσμευση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στοχεύσαμε με συστηματικό τρόπο στην  ενσωμάτωση της στην επιχειρηματική μας στρατηγική.

 

Δεσμευθήκαμε να λειτουργούμε αλλά και να σχεδιάσουμε τη μεγέθυνση μας με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο, να επιδιώκουμε τους οικονομικούς μας σκοπούς με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και να εστιάζουμε σε όσα είναι πραγματικά σημαντικά και για την λειτουργία μας και για τους κύριους συμμέτοχους μας. Έτσι ορίσαμε τις προτεραιότητες μας και αξιολογούμε συνεχώς τα αποτελέσματα μας σε τρεις επιμέρους άξονες: μείωση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων, αύξηση της κοινωνικής αξίας και εφαρμογή λύσεων αμοιβαίου οφέλους.

 

Αναλογιζόμενοι τη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον συνολικά, θέσαμε τολμηρούς στόχους για μείωση των ατυχημάτων, των αερίων εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε νέες επενδύσεις για την ανακύκλωση, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την επέκταση συμπράξεων με τους συμμέτοχους σε όλα τα επίπεδα.

 

Ενισχύσαμε το διάλογο και τη διαφάνεια, αφενός με την έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος ελέγχεται και πιστοποιείται ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των περιεχομένων του από ανεξάρτητους ελεγκτές, όσο και τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, του πολύ συμμετοχικού Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, που ήδη λειτουργεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

 

Επιπρόσθετα, αναλάβαμε πρωτοβουλίες για συλλογική δράση σε διεθνές και κλαδικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και τοπικό και τούτο διότι είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι τα μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις, πολίτες και κοινότητες, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η διαχείριση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, αλλά και η παρούσα οικονομική κρίση, δεν αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες και περιορισμένης εμβέλειας αποφάσεις, αλλά απαιτούν συνολική και ολιστική προσέγγιση, όπως επίσης και ενεργό συμμετοχή και συμβολή όλων των συμ-μετόχων.

 

Θεωρήσαμε εξαρχής δεδομένο ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια φιλοσοφία που δεν επιβάλλεται δια νόμου, αλλά καλλιεργείται συστηματικά, ενσωματώνοντας στην καθημερινή λειτουργία πρότυπα και άριστες πρακτικές που εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και τις αξίες και προτεραιότητες των συμ0μετόχων σου, σε κάθε περιοχή.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος και προκλητικός, γιατί προϋποθέτει μία διαφορετική αντίληψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης, ανάλογη παιδεία και κοινωνική συνείδηση.

 

Παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μας είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση , αλλά κυρίως για να επανακτήσουμε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και συναίνεση, που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε το μέλλον με καλύτερες προοπτικές και πιο ανθρώπινο πρόσωπο.

 

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

EBR

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

Δείτε όλα τα Aρθρα - Απόψεις

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....