| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |  +/-  |  "Μας ακούνε"  |  Fundamentalist  |  Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 04/10/2021

 

 

Ο δείκτης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μειώθηκε κατά την εβδομάδα έως την 26η Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης έφτασε στις 98,3 μονάδες από τις 102,7 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του υποδείκτη της αγοράς εργασίας που μειώθηκε κατά 5,1 μονάδες. Ταυτόχρονα μείωση σημείωσε και ο υποδείκτης της κινητικότητας (κατά 0,6 μονάδες). Από την άλλη μεριά βελτίωση σημείωσε ο υποδείκτης της υγείας (κατά 0,9 μονάδες) αλλά και η παραγωγή / βιομηχανία (κατά 0,3 μονάδες) και η ζήτηση / κατανάλωση (κατά 0,1 μονάδες).

 

 

 

Για την Ευρωζώνη κατά τις τελευταίες τρείς εβδομάδες παρατηρείται σταθερή βελτίωση του δείκτη ανάκαμψης. Ο δείκτης κατά την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου έφτασε στις 88,5 μονάδες, από τις 87,2 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η αύξηση υποστηρίχθηκε από τη βελτίωση τόσο της κινητικότητας όσο και της αγοράς εργασίας, ενώ η παραγωγή ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή, με τα σημεία συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού να συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον βιομηχανικό τομέα. Ο δείκτης του χρηματοοικονομικού κλάδου ήταν ο μόνος που παρουσίασε επιδείνωση. Η κινητικότητα, πιθανώς συνδεδεμένη με την επαναλειτουργία των σχολείων και την επιστροφή στους χώρους εργασίας, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική με τις θέσεις εργασίας και τις αναζητήσεις απασχόλησης να σημειώνουν σταθερή αύξηση.

 

 

Να σημειωθεί ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία του δείκτη οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) που υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης στην Ελλάδα μειώθηκε στις 109,7 μονάδες το Σεπτέμβριο από 113,0 μονάδες τον Αύγουστο, λόγω της σημαντικής υποχώρησης της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία (στις 3,3 από τις 10,5 μονάδες) και το λιανικό εμπόριο (στις 2,1 από 9,3 μονάδες). Από την άλλη μεριά απρόσμενη αν και μικρή βελτίωση κατέγραψε το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, καθώς οι εκτιμήσεις των αναλυτών ανέμεναν το δείκτη στις 116,5 μονάδες αλλά εν τέλει έφτασε το Σεπτέμβριο στις 117,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 117,6 μονάδες τον Αύγουστο.

 

 

Προβλέψεις ΑΕΠ 2021- 2024

 

Οι δυο πίνακες παρουσιάζουν τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας έως το 2024. Ο πρώτος αφορά σε ένα σενάριο με ρυθμό μεγέθυνσης το 2021 της τάξης του 6,01% και το 2022 της τάξης του 5,98% και ο δεύτερος σε ένα σενάριο με ρυθμό μεγέθυνσης το 2021 της τάξης του 8,2% και το 2022 της τάξης του 3,8%. Ο δεύτερος ουσιαστικά αναπαριστά τις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου όπως τις δίνει η Oxford Economics.

 

H Focus Economics στις νέες της προβλέψεις του Σεπτεμβρίου εκτιμά ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2021 θα είναι της τάξης του 6,1%, το 2022 της τάξης του 4,7%, το 2023 της τάξης του 3,5% και το 2024 της τάξης του 2,9%.

Η Consensus Economics στις νέες της προβλέψεις του Σεπτεμβρίου εκτιμά ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 2021 θα είναι της τάξης του 5,5% και το 2022 της τάξης του 4,7%.

 

 


 

 

 

 

Πανδημία και οικονομία

 

 

* O καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιστημονικός υπεύθυνος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με συνεργάτες τους Δρ Π.Χ. Κωστή και Δρ Κ.Η. Καυκά και ομάδα ερευνητών παράγουν τους δείκτες από τη Βάση Δεδομένων για Οικονομικές προβλέψεις.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum