| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |  +/-  |  "Μας ακούνε"  |  Fundamentalist  |  Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 02/10/2021

 

 

Με εισφορά σε είδος και άλλα ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία –εκτός των μετρητών– θα μπορούν να καλύψουν οι ιδιώτες επενδυτές που θέλουν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέρος της ιδίας συμμετοχής που προβλέπει το πρόγραμμα. Η κάλυψη με άλλα ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία θα αφορά το μισό της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 20% του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Όπως γράφει η Ευγενία Τζώρτζη στην Καθημερινή, τα ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι κυρίως οικόπεδα, κτίρια, δάνεια μετόχων, ομολογίες, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ελεύθερα ακίνητα που είναι στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Η εισφορά σε είδος θα μπορεί να καλύψει το 10% των απαιτούμενων κεφαλαίων του επενδυτικού σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καλύπτεται υποχρεωτικά με μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στη δυνατότητα αυτή προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών έπειτα από συνεννόηση με τις τράπεζες που έχουν αναλάβει να «τρέξουν» το πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι από τα 32 δισ. ευρώ, που είναι τα κεφάλαια του Ταμείου, τα 12,7 δισ. ευρώ είναι ο δανεισμός που θα μοχλεύσουν οι τράπεζες, ενώ περίπου 6,6 δισ. ευρώ είναι τα κεφάλαια που θα πρέπει να επενδύσουν οι μέτοχοι των εταιρειών με τη μορφή της ιδίας συμμετοχής στα επενδυτικά σχέδια που θα εγκριθούν.

 

Πηγές από την αγορά αναγνωρίζουν ότι η εξεύρεση αυτών των κεφαλαίων σε ρευστό χρήμα ειδικά για μεγάλα και μεσαία επενδυτικά projects δεν είναι απλή υπόθεση, ακόμη και για επιχειρήσεις με ισχυρό ισολογισμό. Για τον λόγο αυτό προτείνουν ευελιξία ως προς την ιδία συμμετοχή των επιχειρήσεων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα απαιτηθούν και μετρητά. Οπως επισημαίνουν στην «Κ» τραπεζικά στελέχη που είναι κοντά στη διαδικασία, στόχος είναι να κρατήσουν εκτός επιχειρηματίες που κατά το παρελθόν έχουν αφήσει χρέη στις τράπεζες ή στο Δημόσιο και για αυτό η ιδία συμμετοχή είναι απαράβατος όρος προκειμένου να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο. Με δεδομένο όμως ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων κατευθύνεται κυρίως σε κεφάλαιο κίνησης, η «απαίτηση» για ιδία συμμετοχή σε μετρητά δεν θα πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά ή να αποτελέσει αιτία απόρριψης ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν θα πρέπει επίσης να υποβαθμιστεί το γεγονός ότι παρά την αύξηση των καταθέσεων που καταγράφουν οι επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο, λόγω και των μέτρων στήριξης της οικονομίας, ο δανεισμός τους παραμένει υψηλός και ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις στην επιχειρηματική πίστη διατηρείται σε επίπεδα άνω του 160%. Αυτό σημαίνει ότι οι καταθέσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή άντλησης χρηματοδότησης για μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

 

Η ευελιξία αυτή θα αποτυπωθεί στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τις τράπεζες τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει η υποδοχή των επενδυτικών προτάσεων και έως το τέλος του χρόνου να έχουν εκταμιευθεί και τα πρώτα κεφάλαια. Οι τράπεζες που όλο το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αποδέκτες επιχειρηματικών προτάσεων, προτείνουν επίσης να υπάρξει ευελιξία και να μπορούν να εντάξουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί πρόσφατα. Οπως εξηγούν στην «Κ» αρμόδια τραπεζικά στελέχη, πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που είναι συμβατά με τους πυλώνες χρηματοδότησης του ΤΑΑ και τα οποία έχουν όλες τις προϋποθέσεις να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου. Προτείνουν δηλαδή να αναγνωριστεί ως ενδιάμεση χρηματοδότηση (bridge financing) ο δανεισμός που προηγήθηκε της τυπικής έναρξης του Ταμείου, αλλά είναι συμβατός με τους στόχους που εξυπηρετεί. Την ένταξη στο ΤΑΑ σχεδίων που έχουν εγκριθεί π.χ. τον Σεπτέμβριο δικαιολογεί και η καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στην υπογραφή των συμβάσεων με το υπουργείο Οικονομικών, η οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει τιμωρητικά για όσες επιχειρήσεις ρίσκαραν να ξεκινήσουν μια επένδυση χωρίς τη χρηματοδοτική κάλυψη του Ταμείου.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum