| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 16/07/2022

 

 

Διαθέσιμες μέσω του gov.gr είναι δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων και το MyAuto που αντιπροσωπεύει τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματος. Ειδικότερα, εφεξής η μεταβίβαση των αυτοκινήτων θα ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες να απαιτούνται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης, καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών και καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση που επιτρέπει στον αγοραστή να ασφαλίσει άμεσα το όχημα. Επίσης, ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο, ενισχύεται η διαφάνεια και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα). Ως αποτέλεσμα, καταργείται η προσκόμιση απαραίτητων, μέχρι πρότινος, δικαιολογητικών, δηλαδή το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ και υπεύθυνες δηλώσεις – αιτήσεις.

 

 

Αφότου δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι εισέλθουν στο drivers-vehicles.services.gov.gr, επιλέγουν το όχημα που επιθυμούν να μεταβιβάσουν και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και εισάγουν το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή. Αμέσως μετά, ειδοποιείται με SMS και email ο αγοραστής και αφότου αποδεχτεί τη συναλλαγή η μεταβίβαση ολοκληρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

 

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας MyAuto, οι πολίτες είναι σε θέση να αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά τους. Πρόκειται για στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ, καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας και εύρεσης ασφάλισης οχημάτων.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum