| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |  +/-  |  "Μας ακούνε"  |  Fundamentalist  |  Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 10/10/2021

 

 

Άλλα 35 έργα θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

 

 

Στο Ταμείο είχαν ενταχθεί έως τον Ιούλιο 12 έργα, ενώ έχουν εγκριθεί άλλα 35 προς ένταξη από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα.  Ανάμεσα σε αυτά είναι και σημαντικές δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, όπως το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, καθώς επίσης και έργα εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ενίσχυσης καινοτομίας/επιχειρηματικότητας.

 

Όπως γράφει το Money Review, αυτές τις ημέρες κλείνουν οι τελευταίες εκκρεμότητες για την ένταξη των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

 

Οι συμφωνίες με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

 

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι προγραμματικές συμφωνίες με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων/EIB και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης/EBRD) για την παροχή δανειοδότησης για επιχειρηματικές επενδύσεις.

 

Τα δάνεια του Ταμείου

 

Σε αναμονή της απάντησης των τραπεζών  βρίσκεται η διαδικασία για να μπορέσουν να δοθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν λάβει ήδη το προσχέδιο της επιχειρησιακής συμφωνίας και έχουν αποστείλει τις παρατηρήσεις τους προς το Ταμείο.

 

Εφόσον υπογράφει η επιχειρησιακή συμφωνία με το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει εντός 10 ημέρων να υπάρξει από την πλευρά τους πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων.

 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα φθάνει έως και το 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

Από την πλευρά της, η τράπεζα θα χορηγεί κατ’ ελάχιστον το 30% της επένδυσης, ενώ ο επενδυτής θα καλύπτει με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι αυτά που θα  αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Για το εάν μια επένδυση θα είναι επιλέξιμη, αυτό θα κρίνεται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum