| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 12/07/2022

 

 

Το έδαφος για την υλοποίηση της δέσμευσής τους να διανείμουν μέρισμα για πρώτη φορά από το 2008 προετοιμάζουν οι τράπεζες, δρομολογώντας πρωτοβουλίες για την οριστική επιστροφή τους στην κερδοφορία, που αποτελεί το «κλειδί» και για την απόδοση αξίας στους μετόχους.

 

 

Αποτέλεσμα των προσπαθειών για τη βελτίωση της κερδοφορίας τους αποτελεί η επίδοση που κατέγραψαν ήδη στο α΄ τρίμηνο του έτους, με τον μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που ανήλθε στο 21,4% έναντι 9,8% μέσου ευρωπαϊκού όρου.

 

Όπως γράφει η Ευγενία Τζώρτζη στην Καθημερινή, η προσπάθεια για επιστροφή στην κερδοφορία, που σε ένα σημαντικό βαθμό μέχρι σήμερα βασίζεται στα χρηματοοικονομικά έσοδα κυρίως από πωλήσεις ελληνικών ομολόγων, αναμένεται να αποδώσει καρπούς μέσω νέων καθαρών εκταμιεύσεων ύψους 7 δισ. ευρώ το 2022, ενώ η προοπτική ανόδου των επιτοκίων θα στηρίξει τα έσοδα από τόκους που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω των γενικευμένων πωλήσεων κόκκινων δανείων.

 

Την αρχή αναμένεται να κάνει η Eurobank, η οποία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος από το 2023 –δηλαδή για την τρέχουσα οικονομική χρήση– και η Εθνική, που έχει θέσει ανάλογο στόχο. Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς έχουν θέσει ανάλογους στόχους για το 2024, δηλαδή για την οικονομική χρήση του 2023.

 

Η προοπτική διανομής μερίσματος προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του SSM, που παρακολουθεί τα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών και την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs), στόχο τον οποίο έχουν πετύχει ήδη δύο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες –η Eurobank και η Εθνική μετά και το κλείσιμο της τιτλοποίησης Frontier II–, ενώ Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να έχουν επιτύχει ανάλογη μείωση του δείκτη NPE έως τα τέλη του 2022. Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει μειωθεί:

 

• στο 7% από 45% το 2019 για την Alpha Bank

• στο 6,5% από 31% το 2019 για την Εθνική Τράπεζα,

• στο 5,8% από 33,5% το 2019 για τη Eurobank και

• στο 9% από 49% το 2019 για την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Σε τεχνικό επίπεδο ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος ανοίγει με τις αποφάσεις που δρομολογούνται στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων για απευθείας συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, καθαρίζοντας έτσι τους ισολογισμούς τους από ζημίες παρελθουσών χρήσεων, συνολικού ύψους 49,9 δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πρώτη η Eurobank προχωράει στον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους 13,8 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 6,2 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 14,5 δισ. ευρώ και τέλος η Εθνική Τράπεζα 15,3 δισ. ευρώ.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum