| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Κυριακή, 10/07/2022

 

 

Πυκνώνουν εν μέσω θέρους τα …σύννεφα πάνω από την οικονομία της Ευρώπης με  ολοένα και περισσότερους αναλυτές κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο ύφεσης καθώς δεν διαφαίνεται ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, ενώ «γκρίζες» είναι οι προβλέψεις του ΔΝΤ και για την παγκόσμια οικονομία.

 

 

Όπως γράφει η Αρτεμις Σπηλιώτη στην Ημερησία, οι τράπεζες του ευρωσυστήματος, που διανύουν την τρίτη,  αλλά καθώς φαίνεται όχι τελευταία, χρονιά  προκλήσεων (πανδημία, πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας) κλήθηκαν στα μέσα της εβδομάδας από τον επικεφαλής του SSM Αndrea Enira να επανεξετάσουν την πορεία των κεφαλαιακών τους δεικτών «περιλαμβάνοντας επαρκώς συντηρητικά και αναθεωρημένα μακροοικονομικά σενάρια, κυρίως με την ενσωμάτωση υποθέσεων για ύφεση που είναι συνεπείς με τις επίσημες καθοδικές προβλέψεις.

 

Αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις τράπεζες για την ανακοίνωση των σχεδίων τους για την καταβολή μερισμάτων, μετά από διάλογο με τις εποπτικές αρχές»

 

Αυτός ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και προχωράει κανονικά για τη Eurobank και την Εθνική που έχουν προγραμματίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022, δηλαδή το καλοκαίρι του 2023 και θα ακολουθήσουν, ένα χρόνο μετά Αlpha Bank και τράπεζα Πειραιώς (χρήση 2023, διανομή το 2024).

 

Οι τράπεζες σε συνεργασία με τους θεσμούς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχωρούν στη λογιστική αναμόρφωση των ισολογισμών του (αλλαγή μεταξύ άλλων της δομής των αποθεμάτων) ώστε να μπορέσουν να μπορέσουν να δώσουν μέρισμα.

 

Υπο την προϋπόθεση βέβαια ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2022, με Eurobank και Εθνική να το έχουν ήδη πετύχει καθώς στο α’ τρίμηνο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 6% και 6,5% αντίστοιχα.

 

«Προχωράμε κανονικά» αναφέρουν πηγές με γνώση των συζητήσεων μεταξύ ελληνικών τραπεζών και SSM για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους που θα αποτελέσει ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς την τραπεζική κανονικότητα.

 

Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για τις τράπεζες είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας που θα πρέπει να καλύψει το επενδυτικό κενό των 100 δις ευρώ που ήταν απότοκο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο οι τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους θέση.  

 

Στο πλαίσιο, επιλέγουν τις συνθετικές τιτλοποιήσεις, δηλαδή τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων τα οποία παραμένουν στους ισολογισμούς τους ασφαλίζοντας όμως τον πιστωτικό κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες ενισχύουν τα κεφάλαια τους, με χαμηλότερο κόστος σε σχέση αυτό μια έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

 

Οι τράπεζες ενισχύουν τα κεφάλαιά τους

 

Ετσι, η τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόσφατα τη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τρεις συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2,7 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων στεγαστικών, επιχειρηματικών και άλλων δανείων.  

 

Ως αποτέλεσμα των Συναλλαγών, η τράπεζα αναμένεται να μειώσει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό της κατά περίπου €1,1δισ., με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της κατά περίπου 50 μονάδες βάσης μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές (significant risk transfer).

H Alpha Bank πριν από λίγες μέρες, ολοκλήρωση τη δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) με την κωδική ονομασία Project Τokyo, ύψους 650 εκατ. Ευρώ, με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η συναλλαγή δίνει στην τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας (first loss tranche), συμβάλλοντας περίπου 13 μονάδες βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση.

Το περασμένο Δεκέμβριο η τράπεζα ολοκλήρωση την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση – Project  Aurora – ύψος 1,9 δις ευρώ με τους με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

 

Η Συναλλαγή, έδωσε στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου 1,2 δις ευρώ και συνέβαλε 47 μονάδες βάσης στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

 

Τέλος, η Εurobank, έχει ήδη από τον πεσμένο Δεκέμβριο και τη στήριξη supernational οργανισμών ολοκλήρωσε δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις (Wave I &II) συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ.

 

H Wave I, ήταν η πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με μεταφορά σημαντικού κινδύνου, μέσω της διάθεσης του μεσαίου τμήματος τιτλοπoίησης χαρτοφυλακίου ύψους 1,0 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, προς την Magnetar Capital. Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά περίπου 0,6 δισ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων.

 

Σε ότι αφορά την Wave II, h Eurobank και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), υπέγραψαν εγγύηση επί του πρώτου τμήματος ζημιών συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 0,7 δισ. ευρώ της Τράπεζας προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Ηταν η πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με τη μορφή εγγύησης επί του πρώτου τμήματος ζημιών  χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (EGF). Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (EGF) είναι ένα ταμείο με κεφάλαια ύψους 25 δισ. ευρώ το οποίο συστάθηκε το 2019 από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της πανδημίας. Το ταμείο, προωθεί τη διάθεση κεφαλαίων των κρατών-μελών για την ενίσχυση του δανεισμού νέων κεφαλαίων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση του σταθμισμένου για κίνδυνο ενεργητικού κατά περίπου 0,5 δισ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων  της Eurobank.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum