| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |  +/-  |  "Μας ακούνε"  |  Fundamentalist  |  Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Σάββατο, 09/10/2021

 

 

Με επίκεντρο και τους πλειστηριασμούς κινήθηκαν οι συνεντεύξεις των θεσμών με τις ελληνικές τράπεζες. Πόσοι και πότε θα γίνουν και με ποιες διαδικασίες. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν προγραμματίσει 5-6 χιλ πλειστηριασμούς μέχρι το τέλος του έτους αλλά ο τρόπος με τον οποίον θα κινηθούν στο φάσμα των δημοπρασιών απαιτεί προσοχή.

 

 

 

Οι τράπεζες διεκδικούν να έχουν έσοδα ικανοποιητικά από τους πλειστηριασμούς από την άλλη πλευρά επιθυμούν να μην φορτωθούν ακίνητα τα οποία θα έχουν χαρακτήρα προβληματικό. Ας σημειωθεί πως οι δημοπρασίες έχουν μείνει εξαιρετικά πίσω και πως το μεγάλο πρόβλημα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ακινήτων καταλήγει στις ίδιες.

 

Όπως γράφει η Ειρήνη Σακελλάρη στην Ναυτεμπορική, ας σημειωθεί πως στην παρούσα φάση οι πλειστηριασμοί που λαμβάνουν χώρα αφορούν μεγάλα έως πολύ μεγάλα ακίνητα.

 

Εν των μεταξύ ο φορέας για τις κατοικίες των ευάλωτων αναμένεται να προκηρυχτεί μέχρι το τέλος του μήνα. Με βάση αυτόν τον φορέα γίνονται υπό ειδικές συνθήκες οι επιλογές των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα: Εάν και εφόσον ο πλειστηριασμός αφορά κατοικία με προβλήματα η οποία μπορεί να εισέλθει και στον φορέα (κάτω από 180,000 ευρώ αντικειμενική αξία και ο δανειολήπτης με εισόδημα μικρότερο των 21.000 ευρώ) η τράπεζα δεν έχει λόγο να "φορτωθεί" άλλο ένα πρόβλημα και να επισπεύσει τον πλειστηριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αναμένει τη δημιουργία του φορέα.

 

Το θέμα των πλειστηριασμών μαζί με τα κόκκινα δάνεια αποτέλεσαν από τα βασικά θέματα που οι θεσμοί ρώτησαν τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της συνάντησης μαζί τους.

 

Εν των μεταξύ περί τις 500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού όπου οι λογιστές αναμένουν τη μεγαλύτερη δυνατή συσσώρευση χρέους του πελάτη τους.

 

500 αιτήσεις για εξωδικαστικό 

 

Περίπου 30.000 επισκέφθηκαν την πλατφόρμα όμως τουλάχιστον 5.000 έχουν περίπου έτοιμη την αίτησή τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Τα παραπάνω θέματα οι θεσμοί τα θεωρούν από τα πιο σημαντικά μιας και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την πιστωτική επέκταση των τραπεζών.

 

Όσο ο κίνδυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει υψηλός τόσο δυσκολότερα οι τράπεζες προχωρούν προς την κατεύθυνση της πιστωτικής επέκτασης.

 

Όμως ακριβώς η πιστωτική επέκταση είναι εκείνη που μπορεί να οδηγήσει εν πολλοίς τα πιστωτικά ιδρύματα σε κερδοφορία η οποία είναι απαραίτητη και την οποία έχουν προβλέψει όλες οι τράπεζες για το διάστημα που ακολουθεί μετά το 2023.

 

Επισημαίνεται τέλος πως όλα τα παραπάνω οι θεσμοί τα συνδυάζουν και με το πρόγραμμα της Βασιλείας που προβλέπει ένα πλήθος εκδόσεων από πλευράς των τραπεζών στο πλαίσιο των MREL.

 

Πολλές από αυτές τις εκδόσεις εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς και θα εξειδικευτούν περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum