| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Παρασκευή, 22/07/2022

 

 

Την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους για την τρέχουσα οικονομική χρήση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας μιλώντας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε χθες και η οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους 13,8 δισ. ευρώ, κίνηση που ανοίγει και τυπικά τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος.

 

 

«Το 2022 υλοποιούμε τη δέσμευσή μας, καθώς εισερχόμαστε πλήρως σε αναπτυξιακή τροχιά και έχουμε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή μας για διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά μετά το 2008, από τα κέρδη του 2022, με την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης των εποπτικών αρχών», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

 

Η διοίκηση της Eurobank έδωσε έμφαση στο επιχειρηματικό πλάνο για την τριετία 2022-24, οι βασικοί στόχοι του οποίου αφορούν «τη διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10% τον χρόνο, τη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13%, η οποία είναι εμπροσθοβαρής το 2022, την οργανική δημιουργία κεφαλαίου άνω των 100 μονάδων βάσης ετησίως, μέσω της οποίας θα υποστηριχθεί η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και τη διανομή μερισμάτων».

 

Όπως γράφει η Καθημερινή, την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει στη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους για την τρέχουσα οικονομική χρήση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας μιλώντας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε χθες και η οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων ύψους 13,8 δισ. ευρώ, κίνηση που ανοίγει και τυπικά τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος.

 

«Το 2022 υλοποιούμε τη δέσμευσή μας, καθώς εισερχόμαστε πλήρως σε αναπτυξιακή τροχιά και έχουμε ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή μας για διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά μετά το 2008, από τα κέρδη του 2022, με την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης των εποπτικών αρχών», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

 

Η διοίκηση της Eurobank έδωσε έμφαση στο επιχειρηματικό πλάνο για την τριετία 2022-24, οι βασικοί στόχοι του οποίου αφορούν «τη διατηρήσιμη απόδοση ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 10% τον χρόνο, τη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13%, η οποία είναι εμπροσθοβαρής το 2022, την οργανική δημιουργία κεφαλαίου άνω των 100 μονάδων βάσης ετησίως, μέσω της οποίας θα υποστηριχθεί η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου, την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και τη διανομή μερισμάτων».

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum