| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |  +/-  |  "Μας ακούνε"  |  Fundamentalist  |  Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 07/10/2021

 

 

Οι CEO’s αφουγκράζονται τις αλλαγές και προετοιμάζονται κατάλληλα για την επόμενη μέρα, ενώ καταρτίζουν στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Στο επίκεντρο τίθενται τρεις βασικοί άξονες: οι ψηφιακές δεξιότητες, ο εταιρικός σκοπός και το ανθρώπινο δυναμικό, τομείς στους οποίους θα στραφούν τα επενδυτικά πλάνα των επόμενων ετών.

 

 

Οι Έλληνες CEOs δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της επιχείρησής τους, αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη θα προκύψει μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ στο business plan τους ενσωματώνουν έντονα το κομμάτι του ESG, αφού το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανάγονται σε βασική προτεραιότητα, ενώ, ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η άμεση συσχέτιση των στόχων βιωσιμότητας με της υψηλές αποδόσεις των εταιρειών.

 

Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα που επικρατεί, οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται πως έχουν κάνει κάποια βήματα πίσω σε ότι αφορά την υιοθέτηση πρακτικών που αφορούν το disruption και την καινοτομία. Μάλιστα σε ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προτιμούν τη δημιουργία κοινοπραξιών για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, από το να επωμιστούν μόνοι τους όλο το βάρος της επένδυσης.

 

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που υπογραμμίστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της KPMG στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση της 7ης έρευνας CEO Outlook. Η έρευνα περιλαμβάνει για 4η συνεχή φορά ελληνικά ευρήματα σχετικά με την οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων για τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η επόμενη ημέρα. Αποτελεί δε τη μεγαλύτερη ετήσια έρευνά της εταιρείας και βασίζεται στις απόψεις για το μέλλον 1.325 CEOs από 11 σημαντικές αγορές και 50 CEOs από την Ελληνική αγορά.

 

 

Πορεία προς την ανανέωση

 

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και την μεταβλητότητα των κινδύνων, οι CEOs δηλώνουν βέβαιοι και αισιόδοξοι για την ανάπτυξη, νιώθουν ισχυρή σύνδεση με τον σκοπό τους και αποζητούν να προωθήσουν την επέκταση.

 

Χαρακτηριστικά το 76% των Ελλήνων CEOs (και το 60% παγκοσμίως) εκφράζουν βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, οι Έλληνες CEOs παρουσιάζουν αυξημένη βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της χώρας τους με ποσοστό 82% σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα (66%).

 

Σε ποσοστό 82% οι Έλληνες CEOs (και το 64% παγκοσμίως) αναφέρουν ότι ο καθοριστικός στόχος της επιχείρησής τους είναι να εντάξει τον σκοπό σε ό,τι κάνει δημιουργώντας έτσι μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το 80% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν αισιοδοξία για την προοπτική ανάπτυξης της δικής τους εταιρείας και οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις φαίνεται ότι είναι κρίσιμες για την στήριξη της ανάπτυξης και την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Το 84% των Ελλήνων CEOs (και το 87% παγκοσμίως) δηλώνουν ότι θέλουν να συνάψουν συμφωνίες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

 

Σκοπός εμπιστοσύνης

 

Με αυξανόμενη πίεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανέλθουν καλύτερες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι CEOs ενσωματώνουν το ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική.

 

Στην Ελλάδα το 92% των CEOs ανέφερε ότι θα θεωρείται ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνο για την πρόοδο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, με το 64% να δηλώνει ότι η ταχύτατη αύξηση των προσδοκιών του κοινού, των επενδυτών και του κράτους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, ίσως να δυσκολεύουν το να ανταποκριθούν σε αυτές.

 

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 30% των CEOs παγκοσμίως) σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους με στόχο να γίνουν οι επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες. Την ίδια στιγμή, το 84% (και το 75% των CEOs παγκοσμίως) αναφέρει ότι οι παγκόσμιοι επικεφαλής χρειάζεται να εισάγουν τον χαρακτήρα του επείγοντος στην κλιματική τους ατζέντα στο συνέδριο COP26.

 

Ενώ το 52% των CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης πιστεύουν ότι τα προγράμματα ESG βελτιώνουν την οικονομική απόδοση, αυτό μειώνεται στο 37% στο σύνολο των CEOs παγκοσμίως, σε αντίθεσή με τους Έλληνες CEOs που αυξάνεται στο 56%.

 

Ψηφιακή ευελιξία

 

Οι CEOs ενισχύουν το ψηφιακό πλεονέκτημα των εταιρειών τους, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο μέλλον για την εργασία και λειτουργώντας ως μέρος των ψηφιακών οικοσυστημάτων.

 

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 37% παγκοσμίως) δηλώνει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως δύο ημέρες την εβδομάδα και το 56% (και το 51% παγκοσμίως) αναζητά επενδύσεις σε κοινούς χώρους γραφείων.

 

Στην Ελλάδα, οι CEOs σε ποσοστό μόλις 34%, υποστηρίζουν την αύξηση επενδύσεων στις διαδικασίες εντοπισμού των ανατροπών και της καινοτομίας. Αντίθετα, οι CEOs παγκοσμίως παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό, 67%.

 

Το 74% των Ελλήνων CEOs (και το 70% παγκοσμίως) κρίνει σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Η οπτική των Ελλήνων CEOs

 

To 82% των CEOs εκφράζουν βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της χώρας τους τα επόμενα τρία χρόνια. Ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση 16% σε σχέση με τις δηλώσεις τους προ της πανδημίας στο 2019 CEO Outlook (66%).

 

Το 76% των CEOs εκφράζουν αυξημένη βεβαιότητα και για την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα τρία χρόνια σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα που το 58% δήλωνε σχετική βεβαιότητα.

 

Οι CEOs επενδύουν στην «ηγεσία με σκοπό» με ποσοστό 82%.

 

Σε υψηλά επίπεδα φαίνεται να βρίσκεται η αισιοδοξία των CEOs (80%) και για την προοπτική ανάπτυξης της δικής τους επιχείρησης σε βάθος τριετίας.

 

Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις είναι κρίσιμες για την στήριξη της ανάπτυξης και την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων για το 84% των CEOs.

 

Το 92% των CEOs αναφέρουν ότι θεωρούν ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνους τους εαυτούς τους και τις δράσεις τους για την εξέλιξη στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων.

 

Η ταχύτατη αύξηση των προσδοκιών του κοινού, των επενδυτών και του κράτους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, αποτελούν κάποιες από τις προκλήσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, σύμφωνα με το 64% των CEOs.

 

46% των CEOs σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους με στόχο να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες.

 

Το 84% των CEOs δηλώνει ότι οι παγκόσμιοι επικεφαλής χρειάζεται να εισάγουν τον χαρακτήρα του επείγοντος στην κλιματική τους ατζέντα στο συνέδριο COP26.

 

Η σύναψη νέων συνεργασιών προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού κρίνεται σημαντική από το 74% των CEOs .

 

Ένα μέρος των CEOs (46%) συμφωνεί με την εξ αποστάσεως εργασία για την πλειοψηφία των εργαζομένων τους, δύο ημέρες την εβδομάδα, με το 56% να επιθυμεί να επενδύσει σε κοινούς χώρους γραφείων.

 

Μόνο ένα ποσοστό 34% των CEOs υποστηρίζει την αύξηση επενδύσεων στις διαδικασίες εντοπισμού των ανατροπών και της καινοτομίας.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum