| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Παρασκευή, 08/07/2022

 

 

«Κατεβάζει» τις τιμές στόχους για τις εγχώριες τραπεζικές αξίες η Morgan Stanley, καθότι ο αμερικανικός οίκος περιορίζει κατά 25% περίπου τις τιμές στόχους.

 

 

Η Morgan Stanley προτιμά τη μετοχή της Eurobank για την οποία προτείνει σύσταση overweight με τιμή στόχο στα 0,93 ευρώ από 1,15 ευρώ προγενέστερα ή 20% περίπου χαμηλότερα.

 

Για την Alpha bank, διατηρεί τη σύσταση equalweight, συστήνει νέα χαμηλότερη τιμή – στόχο 30% χαμηλότερη περίπου στα 0,95 ευρώ από 1,39 ευρώ πριν. Παράλληλα για την Τράπεζα Πειραιώς, η σύσταση παραμένει underweight με νέα χαμηλότερη τιμή στόχο κατά 30% χαμηλότερη στα 1,11 ευρώ από 1,60 ευρώ προγενέστερα ή 30% περίπου χαμηλότερα.

 

Ειδικότερα, η Morgan Stanley εξετάζει τρία σενάρια τις εγχώριες αξίες. Οι τιμές στόχοι που προκύπτουν, πέραν του βασικού σεναρίου που είναι παραπάνω είναι για την Eurobank στο bull case 1,39 ευρώ και στο bear case 0,42 ευρώ. Για την Alpha Bank, στο bull case η τιμή στόχος είναι 1,33 ευρώ και στο bear case 0,39 ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραιώς, στο bull case η τιμής στόχος εκτιμάται σε 1,76 ευρώ και στο bear case 0,18 ευρώ.

 

 

Τα spreads

 

Η αμερικανική τράπεζα «βλέπει» ως αιτία της πτώσης των τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την πρόσφατη πίεση στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών στη διεύρυνση των ελληνικών spreads των  κρατικών ομολόγων.

 

 

Ο δεσμός των κρατικών τραπεζών θα συνεχίσει να επηρεάζει τις αποτιμήσεις των τραπεζών, πιστεύει η Morgan Stanley. Η απότομη διεύρυνση των κρατικών spreads έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα επίπεδα κεφαλαίου και να τροφοδοτήσουν τις τράπεζες μέσω υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης, που μεταφράζεται σε υψηλότερα επιτόκια για δάνεια, και μπορεί να επηρεάσει το κλίμα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

 

Πως προκύπτουν οι νέες τιμές στόχοι

 

Οι νέες τιμές στόχοι προκύπτουν από 1) τη χρήση της υπόθεσης για το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (COE) σε 13,5% έναντι 11,6% προηγουμένως για τη Eurobank, τη χρήση της υπόθεσης για το COE σε 15,0% έναντι 12,2% προηγουμένως για την Alpha Bank, τη χρήση υπόθεσης για το COE σε 16,7% έναντι 12,8% προηγουμένως για την Τράπεζα Πειραιώς, 2) η αύξηση αντανακλά την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τα υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου δεδομένης της αποδυνάμωσης των μακροοικονομικών προοπτικών, 3) οι τιμές στόχοι βασίζονται τώρα σε μια στάθμιση 25% στο σενάριο της πτώσης στη δίκαιη αξία και 75% στη βασική δίκαιη αξία για να αντανακλά την αυξανόμενη πιθανότητα μιας ασθενέστερης μακροοικονομικής προοπτικής.

 

 

 

Η ανάκαμψη στα μακροοικονομικά μεγέθη συνεχίζεται

 

Η Morgan Stanley εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης για φέτος 3,5% και 2,6% το 2024, ενώ το επίπεδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους θα είναι 2,4% και 1,5% το 2024. Οι τράπεζες να περιγράφουν 2-5% αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο το 1ο τρίμηνο του 2022. Η προτίμησή για την Ελλάδα έναντι Ουγγαρίας και Πολωνίας οφείλεται στα εξής: 1) στη χαμηλότερη έκθεση σε μια επιβράδυνση στην Ευρώπη, δεδομένου ότι είναι λιγότερο εξαρτημένη εξάρτηση από το εμπόριο,2) υποστηρικτικές προοπτικές για την ανάπτυξη των μακροοικονομικών μεγεθών και των δανείων λόγω των ταμείων ανάκαμψης, τα οποία συνεχίζουν να εξελίσσονται καλά παρά τις πρόσφατες γεωπολιτικές αντιξοότητες.

 

Οι σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο

 

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η σχέση ελληνικού δημοσίου και τραπεζών είναι το «κλειδί». Οι διαφορές αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί απότομα πρόσφατα, επηρεάζοντας τις αποτιμήσεις των τραπεζών, δεδομένου του φόβου ανατροφοδότησης μεταξύ τραπεζών και κρατικών ομολόγων. Οι αναμνήσεις από τις κρίσεις χρέους της ΕΕ θα μπορούσαν να περιορίσουν βραχυπρόθεσμα την «όρεξη» των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά τα επίπεδα κεφαλαίου είναι υψηλότερα από τις προηγούμενες κρίσεις και η ευαισθησία του κεφαλαίου στη διεύρυνση του spread κατά 100 μονάδες βάσης (μ.β.) είναι σχετικά χαμηλή στις 5-6 μ.β. κατά μέσο όρο, δεδομένης της αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αlpha Bank και της Πειραιώς.

 

Αύξηση δανείων και κίνδυνοι

 

Σύμφωνα με τις συζητήσεις του αμερικανικού οίκου, η ζήτηση δανείων συνεχίζει να παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη τόσο από τη ζήτηση με γνώμονα τις επενδύσεις όσο και από τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης από την εταιρική πλευρά. Η Ελλάδα στο πλαίσιο του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έχει ήδη λάβει κεφάλαια ύψους 3,6 δισ. ευρώ- μαζί με την προχρηματοδότηση ύψους 4 δισ. ευρώ που έχει ήδη λάβει το 2021, ή συνολικά 7,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 30,5 δισ. ευρώ.

 

Η τράπεζα σημειώνει ωστόσο ότι η Ελλάδα είναι απίθανο να είναι απρόσβλητη από μια ουσιαστική μακροοικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να υπάρξουν κίνδυνοι για την αύξηση των δανείων εάν αυτό υλοποιηθεί.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum