Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

28/01/19

Ανεπιτυχής η Δημόσια Πρόταση του Τιτάνα

 

Ανεπιτυχής ήταν η Δημόσια Πρόταση ανταλλαγής που κατέθεσε η Τitan Cement International (TCI) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία προσφέρθηκε περίπου το 87% των κοινών μετοχών και το 92% των προνομιούχων. Κατά συνέπεια δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) και η Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλες οι προσφερθείσες μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της διοίκησης για τα επόμενα βήματα στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.

 

Στην ανακοίνωσή του προς το Χρηματιστήριο, ο Όμιλος αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο "Νόμος"), η TITAN Cement International S.A. (εφεξής η "ΤΙΤΑΝ Cement International") ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση") που υπέβαλε στις 18 Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι "Κοινές Μετοχές") και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι "Προνομιούχες Μετοχές" και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι "Μετοχές ΤΙΤΑΝ") τις οποίες έχει εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων μετοχών της TITAN Cement International. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα: (α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και (β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ. Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Κατόπιν τούτων, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργή και όλες οι ως άνω προσφερθείσες Μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους. 

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....