| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίου: Ποιους επιβαρύνει και ποια η διαδικασία για έκδοσή του

 

Παρασκευή, 08/01/2021

 

   Share

 

Νέα υποχρέωση έχουν πλέον οι ιδιοκτήτες προκειμένου εφεξής να μπορούν να διαθέσουν το ακίνητο είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση. Πλέον πρέπει να αναφέρεται στην αγγελία η ενεργειακή κλάση όπου η υποχρέωση έκδοσης  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και ενημέρωσης του ενοικιαστή ισχύει και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αν και η αλλαγή αυτή δεν έχει ενσωματωθεί στις πλατφόρμες ενοικίασης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ούτε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

 

 

Ουσιαστικά, κάθε ακίνητο που διαφημίζεται σε αγγελία είτε προς πώληση, είτε προς ενοικίαση από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή/και από ιστοσελίδα κτηματομεσιτικού γραφείου θα πρέπει πλέον να φέρει την ενεργειακή κλάση. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, το ενεργειακό πιστοποιητικό ήταν υποχρεωτικό κατά την μίσθωση ή την πώληση του ακινήτου και όχι κατά την διάρκεια προώθησης του.

 

“Σίγουρα η άνωθεν τροπολογία αποτελεί προτροπή απόκτησης ενεργειακής κουλτούρας και ενεργειακής συνείδησης στη χώρα μας , αλλά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη που επιθυμεί να προωθήσει το ακίνητο του είτε προς μίσθωση, είτε προς πώληση με «αβέβαια» αποτελέσματα στο αν τελικά πουληθεί ή νοικιαστεί σε ένα επιπλέον κόστος”, σχολιάζει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates και προσθέτει πως “μέχρι σήμερα  οι ιδιοκτήτες πραγματοποιούσαν την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού όταν είχαν «κλείσει» προφορικά ή/και με προσύμφωνο είτε την μίσθωση, είτε την πώληση του ακινήτου τους με μια μικρή προκαταβολή, πλέον είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε έκδοση του πιστοποιητικού για να έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το ακίνητό τους ,ενώ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό και δεν αναγράφεται ενεργειακή κλάση τότε προβλέπονται πρόστιμα”.

 

Η παραπάνω διάταξη του ΥΠΕΝ, όπως εξηγεί ο κ. Μπάκας, δεν θα ισχύει για τις αγγελίες που καταχωρούνται από το 2021, αλλά για όλες τις υφιστάμενες αγγελίες που είναι αναρτημένες και ενεργές και θα πρέπει είτε να συμπληρωθεί η ενεργειακή κλάση, είτε να κατέβουν από οποιαδήποτε ιστοσελίδα προώθησης.

 

Τι ισχύει και για ποιους – Ποιο το κόστος

 

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για ακίνητα νεότερης ηλικίας που οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν την προώθηση τους προς πώληση, ή/και ακίνητα που έχουν μισθωθεί ήδη και η μίσθωση τους λήγει και οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να προβούν σε νέα εκμίσθωση, οι απαιτούμενες διαδικασίες είναι απλές και σε πολλές περιπτώσεις το ενεργειακό πιστοποιητικό που διαθέτουν είναι ήδη ενεργό.

 

Η πολυπλοκότητα στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και τα τυχόν υψηλά κόστη, σύμφωνα με τον κ. Μπάκα έγκειται σε ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας, ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά και οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν την πώληση και δεν υπάρχει η ενεργή συμμετοχή όλων, καθώς και σε ακίνητα με πολυ-ιδιοκτησιακό καθεστώς . Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες των άνωθεν περιπτώσεων, διέθεταν – προωθούσαν το ακίνητο τους προς πώληση, και όταν έβρισκαν τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, τότε με μια προκαταβολή πριν το οριστικό συμβόλαιο, προέβαιναν στην τακτοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων – τακτοποίηση αυθαίρετης δόμησης – ημιυπαίθριων καθώς και στην έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

 

Πλέον, με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΝ, θα πρέπει οι συνιδιοκτήτες / ιδιοκτήτες να προβούν σε εκταμίευση του ανάλογου κόστους έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε νομίμως να προωθήσουν ή/και αναθέσουν την πώληση του ακίνητό τους σε κτηματομεσιτικά γραφεία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κυρίως σε παλαιά ακίνητα, δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια  – αποτύπωση του ακινήτου και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε έκδοση νέων με το ανάλογο κόστος ώστε να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης :

 

Για ακίνητα μετά το 1983 (κατασκευή μετά της 14/3/1983):

 

·         Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής άδειας ή συμβολαιογραφικής πράξης (Κάτοψη ακινήτου).

·         Για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο είναι απαραίτητος ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή Δήλωση και ο Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτησίας Κτηματολογίου.

·         Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας. 

 

·         Αντίγραφο δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων και συνημμένο σχέδιο του μηχανικού που ανέλαβε την ρύθμιση (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί).

·         Έντυπο τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν και έχουν τακτοποιηθεί)

·         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

·         Τίτλος Ιδιοκτησίας  (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κτλ)

·         Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης (επίδειξη φύλλου συντήρησης λέβητα), συστήματα ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

·         Μελέτη Θερμομόνωσης ή ΚΕΝΑΚ (προαιρετικά).

Για ακίνητα πριν το 1983 (κατασκευή προ της 14/3/1983):

·         Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής άδειας ή συμβολαιογραφικής πράξης (Κάτοψη, ακινήτου).

·         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

·         Αντίγραφο δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων και συνημμένο σχέδιο του μηχανικού που ανέλαβε την ρύθμιση (εάν υπάρχουν αυθαιρεσίες και έχουν τακτοποιηθεί).

·         Έντυπο τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων (σε περίπτωση που υπάρχουν και έχουν τακτοποιηθεί)

·         Για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο είναι απαραίτητος ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ) ή Δήλωση και ο Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτησίας Κτηματολογίου.

·         Τίτλος Ιδιοκτησίας (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κτλ)

·         Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης (επίδειξη φύλλου συντήρησης λέβητα), συστήματα ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Για την έκδοση του ΠΕΑ απαιτούνται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

·         Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

 Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Αριθμός Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Β1)

Επιφάνεια (τ. μ.) ακινήτου

Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

Στοιχεία Ιδιοκτητών

Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄οίκον.

Πηγή: Το Βήμα Online

 

Greek Finance Forum

 

 

Σχόλια Χρηστών

 
 
 

 

 

 

 

 
 
   

   

   

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....