| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Ηλεκτρονικά οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

 

Παρασκευή, 03/04/2020

 

   Share

 

Οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον κορωνοϊό. Με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί σήμερα, προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

 

 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να τα προμηθευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα μπορούν να κάνουν δεκτές αιτήσεις με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης για το κάθε δικαιολογητικό. Η εγκύκλιος αφορά τον αριθμό των προκηρύξεων που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ αλλά και όσες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης. Επίσης, και οι ενστάσεις οι οποίες τυχόν θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους, και οι οποίες εξετάζονται από το ΑΣΕΠ, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

 

Το ΑΣΕΠ, τους δύο τελευταίους μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο, έχει εγκρίνει πάνω από 160 ανακοινώσεις φορέων για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (εποχικές προσλήψεις) που αφορούν την πλήρωση περίπου 2.000 θέσεων, κυρίως φύλακες αρχαιολογικών χώρων και εργαζομένους στην καθαριότητα. Πάντως, ενώ από την πλευρά του υπουργείου δίνεται το πράσινο φως για να προχωρήσει η διαδικασία των προσλήψεων, στελέχη του διευκρινίζουν ότι το πότε θα ανοίξει η προκήρυξη είναι αρμοδιότητα του κάθε φορέα ξεχωριστά.

 

«Να μη χαθεί χρόνος»

 

Ειδικότερα, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, «όλες οι διαδικασίες προσλήψεων ορισμένου αλλά και αορίστου χρόνου, που έχουν προκηρυχθεί ή αναμένεται να προκηρυχθούν, θα προχωρήσουν κανονικά, ώστε να μη χαθεί χρόνος». Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 46 «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ), που κατατέθηκε στις 30.3.2020, καθορίζεται ότι για δύο μήνες, από τις 11/3 έως και τις 11/5, δεν ισχύουν οι προθεσμίες που έχουν δοθεί από το Δημόσιο αλλά και αυτές από την πλευρά των πολιτών για κατάθεση δικαιολογητικών.

 

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν περιλαμβάνει τις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ύστερα από σχετική απόφαση του φορέα». Εφόσον ωστόσο δεν είναι δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, όπως ορίζει η εγκύκλιος, «ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19».

 

Greek Finance Forum

 

 

Σχόλια Χρηστών

 
 
 

 

 

 

 

 
 
   

   

   

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....