Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

15/04/19

ΙΝΤΕΡΚΟ: Σημαντική αύξηση καθαρών κερδών το 2018

 

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι σε σχέση με το  προηγούμενο έτος, τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν άνοδο 70% και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατά 229,7%.

 

 

Την 31.12.2018 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 36 ακίνητα - κυρίως καταστήματα και γραφεία - επιφάνειας 45.118τμ, έναντι 30 ακινήτων 37.470τμ την 31.12.2017 (αύξηση 20,4% στα τμ).  

 

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση, σε σχέση με την περυσινή, ήταν η ακόλουθη:

 

1. Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €7.972 χιλ. έναντι €5.915 χιλ. (αύξηση 34,77%). 

 

2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε €3.711,8 χιλ. έναντι €1.101,5 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα (αύξηση 236,9%).

 

3. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €10.108 χιλ. έναντι €5.951 χιλ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος (αύξηση 70%).

 

4. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €9.777 χιλ., μαζί με τις αρνητικές  συναλλαγματικές διαφορές €60,74 χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €270,6 χιλ. (2017: €3.468,5 χιλ. μαζί με τις αρνητικές συναλλαγματικές €2.192,1 χιλ. και την αφαίρεση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων €290,15 χιλ., αύξηση 181,9%).

 

5. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €9.040 χιλ. έναντι €2.742 χιλ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος (αύξηση 229,7%). 

 

Βασικοί Δείκτες • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο του Ενεργητικού: 27,25% (2017: 29,58%) • Προσαρμοσμένο EBITDA: €6.507.825 (2017: €4.870.126) • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €6,97 (2017: €6,42) • Κέρδη ανά μετοχή: €0,86 (2017: €0,26)

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....