Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

11/07/18

Το νέο μοντέλο «ενισχυμένης εποπτείας» των Βρυξελλών

 

Μόνο μετά από την έκδοση «θετικής» έκθεσης προόδου από τους θεσμούς θα ενεργοποιούνται τα μέτρα για το χρέος με την αποδέσμευση δόσεων που αναλογούν στα κέρδη κεντρικών τραπεζών επί ελληνικών ομολόγων. Συγκεκριμένα, αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Κομισιόν για το καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας» που θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Αυγούστου.

 

 

Σύμφωνα με τα σημείωμα που παρουσιάζει το «tovima.gr» η αρχική διάρκεια της ενισχυμένης εποπτείας θα είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης που θα φθάσει έως και το 2022.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από κλιμάκια των τεσσάρων θεσμών (Κομισιόν , ΔΝΤ ΕΚΤ και ESM) ανά τρίμηνο και θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου των δημοσιο0νομιοκών στόχων και των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου και μπήκαν σε ειδικό παράρτημα. Όπως εξηγεί η Κομισιόν για την Ελλάδα επιλέχθηκε ενισχυμένη και όχι απλή εποπτεία όπως σε άλλες χώρες που εξήλθαν από το πρόγραμμα «δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης , της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και του υψηλού επιπέδου του χρέους»

Ποιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «εξηγεί» τις σημερινές αποφάσεις της για την Ελλάδα απαντώντας σε εννέα σχετικά ερωτήματα:

1-Τι αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για τη διευκόλυνση της ομαλοποίησης της Ελλάδας, με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η προσέγγιση αυτή συμφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου, σε πλήρη

συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

2-Τι σημαίνει ενισχυμένη παρακολούθηση;

Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης, της παράδοσης και της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος στήριξης . Επιτρέπει επίσης τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξής της στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) στις 20 Αυγούστου 2018.


Θα διευκολύνει τον εντοπισμό των κινδύνων κατά την ανάπτυξή τους και θα διευκολύνει την κατάλληλη παρακολούθηση της ολοκλήρωσης, της συνέχειας και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα του ESM.

3-Η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί νέο πρόγραμμα ή επέκταση του τρέχοντος προγράμματος;

Όχι. Η ενισχυμένη επιτήρηση δεν αποτελεί παράταση του τρέχοντος προγράμματος ή νέου προγράμματος. Το τρέχον πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου.

Το ενισχυμένο πλαίσιο εποπτείας διευκολύνει την ολοκλήρωση, και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος .

Είναι σημαντικό ότι η ενισχυμένη εποπτεία δεν συνεπάγεται νέους όρους. Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αφορούν μόνο την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης και την παροχή των απαραίτητων κινήτρων, καθώς τα μέτρα για το χρέος εφαρμόζονται κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια.

4-Ποιες δεσμεύσεις θα παρακολουθούνται υπό ενισχυμένη εποπτεία;

Η εποπτεία θα επικεντρωθεί στους έξι τομείς στους οποίους η Ελλάδα ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 22ας Ιουνίου. Αυτές περιλαμβάνουν τις δημοσιονομικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις αγορές εργασίας και προϊόντων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

5-Έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο πριν;

Όλα τα κράτη μέλη που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής βοήθειας υπόκεινται σε επιτήρηση μετά το πρόγραμμα. Αυτό απαιτεί επίσης τακτικές αποστολές και υποβολή εκθέσεων, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης κατά τα έτη μετά το πρόγραμμα.

Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει ενεργοποιηθεί το ενισχυμένο όργανο επιτήρησης που εισήχθη με τον κανονισμό (472/2013). Δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης και της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση, το υψηλό επίπεδο του χρέους της και την πρόσφατη συμφωνία για μια πρωτόγνωρη δέσμη μέτρων για το χρέος, η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της στήριξης της εφαρμογής των συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων στην περίοδο μετά το πρόγραμμα.

6-Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τυπικής εποπτείας μετά το πρόγραμμα και της ενισχυμένης επιτήρησης;

Υπό ενισχυμένη εποπτεία, η Ελλάδα θα παρακολουθείται μέσω πιο συχνών αποστολών επανεξέτασης από την Επιτροπή και τους θεσμούς. Η υποβολή εκθέσεων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση. Προβλέπεται ότι αυτή η παρακολούθηση θα συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο διαδικασιών θα μεγιστοποιηθούν.

Στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να παράσχουν λεπτομερέστερα δεδομένα από ό, τι σύμφωνα με την τυποποιημένη παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα.

7-Ποια είναι η νομική βάση για ενισχυμένη εποπτεία;

Η ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται από τον κανονισμό 472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα .

8- Πώς θα συμμετάσχουν τα άλλα θεσμικά όργανα; Ο κανονισμός 472/2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει ενισχυμένη εποπτεία

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, ενδεχομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ο ESM θα συμμετάσχει στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, όπως είναι η συνήθης πρακτική για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα. Το ΔΝΤ έχει δεσμευτεί να παραμείνει πλήρως στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ESM.

9-Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους; Η ενεργοποίηση των μέτρων χρέους υπό αίρεση πολιτικής που συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Ιουνίου θα βασιστεί σε θετικές εκθέσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας. Συγκεκριμένα, μια θετική ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης θα επιτρέψει τη μεταφορά στην Ελλάδα του ισόποσου των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα των εθνικών κεντρικών τραπεζών (αποκαλούμενα κέρδη SMP / ANFA). Τα κέρδη αυτά θα μεταφερθούν στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, αρχίζοντας από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2022, με την επιφύλαξη θετικών βελτιωμένων εκθέσεων παρακολούθησης.

10- Μέχρι πότε θα παραμείνει η Ελλάδα υπό ενισχυμένη επιτήρηση;

Η ενισχυμένη επιτήρηση θα ισχύει για αρχική περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Μπορεί να ανανεωθεί κάθε έξι μήνες και είναι πιθανό να παραμείνει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με τα μέτρα για το χρέος των πολιτικών υπό όρους, δηλαδή έως το 2022. Η τακτική εποπτεία μετά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις λήξει η ενισχυμένη δομή παρακολούθησης και θα διαρκέσει έως ότου αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει η Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει για όλες τις χώρες μετά το πρόγραμμα.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....