Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

28/02/19

Aegean Airlines: 7ετές το ομόλογο, μέχρι 200εκ ευρώ… Τρίτη με Πέμπτη οι δημόσιες εγγραφές

 

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «AEGEAN») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, καθώς και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/301 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν, ότι από την 28.02.2019  έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 28.02.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως ΕΥΡΩ200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης ΕΥΡΩ1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την απόφαση της από 22.02.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

 

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

 

Το Χ.Α. την 26.02.2019 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

 

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

 

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ημερήσιο τύπο.

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.).

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Λήξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. - ώρα Ελλάδος 16:00).

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση των αντληθέντων κεφαλαίων, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου*.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....