Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

07/03/19

Eurobank: Βελτίωση μεγεθών το 2018

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωση της, το 2018 αποτέλεσε μια θετική χρονιά για τον Όμιλο Eurobank, καθώς επετεύχθησαν όλοι οι επιχειρησιακοί στόχοι. Ειδικότερα, ο Όμιλος ενίσχυσε την κερδοφορία του, μείωσε σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), βελτίωσε τη ρευστότητά του και διατήρησε σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα. Πιο αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη3 αυξήθηκαν κατά 8,0% και διαμορφώθηκαν σε €200εκ. το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων3 ενισχύθηκαν κατά 51,3% σε €294εκ.  

 

 

- Tα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 3,3% σε €1,4δισ.        - Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 16,4% σε €311εκ., κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες κεφαλαιαγορών, τη διαχείριση περιουσίας και τις χορηγήσεις, καθώς και της αποπληρωμής των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 54 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2018.

 

- Η αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τόκους, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να παραμείνουν στα επίπεδα του 2017 και να διαμορφωθούν σε €1,7δισ. 

 

- Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,9% σε €1,8δισ. λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες.  

 

- Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,7% στον Όμιλο και 3,5% στην Ελλάδα το 2018. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 47,6%. 

 

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,4% σε €848εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% σε €966εκ.  

 

- Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν για 2η συνεχή χρονιά αρνητικός και διαμορφώθηκε σε -€920εκ. το 2018. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 550 μονάδες βάσης έναντι του 2017 σε 37,0%. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,5δισ. το 2018, εκ των οποίων €1δισ. από την πώληση καταναλωτικών δανείων. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 53,2% στο τέλος του 2018.
 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 9,3% το 2018 σε €680εκ. και αντιστοιχούσαν σε 189 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

 

- Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη4 να αυξάνονται σε €145εκ., από €130εκ. το 2017.    - O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,2% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 16,7% στο τέλος του 2018. Pro-forma για τη συγχώνευση με τη Grivalia, οι ανωτέρω δείκτες διαμορφώνονται σε 16,2% και 18,7% αντίστοιχα, έναντι δεικτών CET1 OCR 10,25% και CAD OCR 13,75% για το 2019. 

 

- Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA είναι μηδενική. 

 

- Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,2δισ. στην Ελλάδα και €5,2δισ. για τον Όμιλο το 2018. Οι χορηγήσεις του Ομίλου5 αυξήθηκαν κατά €0,6δισ. σε ετήσια βάση. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 92,6%, από 109,6% το 2017. 

 

Το 2019 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Τράπεζα. Η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού, που είναι σε εξέλιξη, αποτελεί καθοριστικής σημασίας project και αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη Eurobank και να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και πελάτες. Η συγχώνευση με τη Grivalia δημιουργεί μια Τράπεζα με τον υψηλότερο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελλάδα, ο δείκτης των NPEs εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 16% το 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2021, ενώ ταυτόχρονα η μείωση του κόστους κινδύνου σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα το 2020 αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρά κέρδη ανά μετοχή. 

 

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....