Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

03/11/18

Folli Follie: Μεταβίβαση μετοχών μεταξύ εταιρειών της Fosun

 

Η θυγατρική της κινεζικής Fosun, Fidelidade - Companhia de Seguros, μεταβίβασε 12.500 μετοχές της FF Investment Luxembourg S.a.r.l. στην Fosun Industrial Holdings Limited, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Folli Follie.

 

 

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι η πορτογαλική Fidelidade-Companhia de Seguros S.A., ασφαλιστική εταιρεία που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Fosun, δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή στη Folli Follie.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 από την Fosun International Holdings Ltd. και τον κ. Guo Guangchang στις 31.10.2018, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από την Fosun International Hodings Ltd. και τον κ. Guo Guangchang, ότι έλαβαν χώρα οι παρακάτω συναλλαγές επί μετοχών με δικαιώματα ψήφου, ωστόσο, η Fosun International Hodings Ltd. εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα ακριβώς το ίδιο ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία.

 

Συγκεκριμένα στις 29.10.2018, η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) πώλησε στην Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited και ασκούσα τον έλεγχο επί της Fosun Industrial Holdings Limited) 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου που κατείχε ως μοναδική μέτοχος της FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l.

 

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η Fosun Industrial Holdings Limited κατέχει εμμέσως το 13,887% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) και ανερχόμενη κατ' αυτό τον τρόπο άνω του ορίου του 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ο νόμος προβλέπει, ενώ η Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η Fosun International Limited κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% στην Εταιρεία. Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η μητρική εταιρεία των ελεγχόμενων οντοτήτων, Fosun International Holdings Ltd. στην Εταιρεία παραμένει το ίδιο.

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....