Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

07/01/19

X.A.: Μείωση τζίρου και κεφαλαιοποίησης το 2018 …Όλα τα στατιστικά

 

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Δεκεμβρίου -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- μειώθηκε στο 63,3% από 63,8% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2018, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,6% έναντι 65,1%.

 

 

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. από 36,10% τον προηγούμενο μήνα.

 

Τον Δεκέμβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 15,91 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 15,88 εκατ.

 

Ειδικότερα:

 

Τον Δεκέμβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 

·         Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €35,21 δισ., μειωμένη κατά 3,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, σημειώνεται το ίδιο ποσοστό μείωσης.

 

·         Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές. 

 

·         Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,6% έναντι 65,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,8%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (717,55 εκατ. ευρώ ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,3% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,9% συγκριτικά με το ποσοστό 63,8% του προηγούμενου μήνα.

 

·         Συνολική αξία συναλλαγών €0,76 δις (μειωμένη κατά 43,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 43,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

 

·         Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 443.250.352 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 58,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.060.903.712 τεμάχια) και μείωση 66,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (1.316.337.604 τεμάχια).

 

·         Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 57,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

 

·         Συνολικός Αριθμός Μερίδων 1.482.307 (95,3% κατέχουν Έλληνες επενδυτές, 4,6% κατέχουν ξένοι επενδυτές).

 

·         12,55 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε όλες τις Αγορές. Αναλυτικότερα:


12,28 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
0,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΧΝΕΤ.
0,26 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε ομόλογα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
1,90 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε παράγωγα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.

 

·         427 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 618 τον προηγούμενο μήνα).

 

·         Απώλειες της τάξης του 2,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

 

Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2018 ήταν τα εξής:

 

·         Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 19,1% σε σχέση με το 2017. (€35,21 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €43,54 δισ. στις 29/12/2017). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€717,55 εκατ. ή 2,0% στις 31/12/2018 & €1.879,39 εκατ. ή 4,3% στις 29/12/2017), η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 17,2%. (€34,50 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €41,66 δισ. στις 29/12/2017).

 

·         Εισροή κεφαλαίων ύψους €252,52 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2018 έναντι €286,03 εκ. το 2017, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 11,7%.

 

·         Μείωση της τάξεως του 0,5% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 63,3% στις 31/12/2018 από 63,5% στις 29/12/2017 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 64,6% στις 31/12/2018 από 66,4% στις 29/12/2017 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 2,8%.

 

·         Συνολική Αξία Συναλλαγών €13,86 δισ. έναντι €14,76 δισ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,1%.

 

·         Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €55,67 εκ. έναντι €58,81 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,3%.

 

·         Μείωση της τάξεως του 49,1% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018 (9.293.949.242 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2017 (18.244.883.119 τεμάχια).

 

·         Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018 στα 37.325.097 τεμάχια έναντι 72.688.777 τεμαχίων το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 48,6%.

 

·         Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Εταιρικά Ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς. Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το 2017, παρουσίασε σημαντική αύξηση 18,3%, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών €163,70 εκ. έναντι €138,41 εκ. Ο συνολικός αριθμός εταιρικών ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ήταν 27.125.59, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 81,7% συγκριτικά με τα 14.929.668 εταιρικά ομόλογα που μεταβιβάστηκαν το 2017. Αντίστοιχα η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €657.424,00 έναντι €551.425,81 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 19,2% και ο Μέσος Αριθμός Εταιρικών Ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ανήλθε στα 108.938 τεμάχια έναντι 59.481 το 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 83,2%.

 

·         Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 23,6% από το τέλος του προηγούμενου έτους.

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....