Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

 

13/02/18

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς

 

Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα πρέπει να ολοκληρώσει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τις προτάσεις της για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις εταιρειών.

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση, σκοπός της επιτροπής είναι η καταγραφή των επιτρεπομένων από τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων και την αντιπαραβολή τους με τα οριζόμενα στους φορολογικούς/αναπτυξιακούς νόμους, η εισήγηση διατάξεων για νέες μορφές μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου, η εισήγηση διατάξεων για τη σύγκλιση/εναρμόνιση του εταιρικού με το φορολογικό δίκαιο σε θέματα μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων και για τη διαρκή παρακολούθηση και διόρθωση τυχόν αποκλίσεων, η κατάρτιση σχεδίου νόμου, η αιτιολογική έκθεση και όλες οι λοιπές συνοδευτικές εκθέσεις.

Το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι τις 13 Απριλίου 2018. Όπως αναφέρει η απόφαση «υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης/τροποποίησης των διατάξεων του εταιρικού δικαίου και ειδικότερα των ν. 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012 ως προς τα θέματα μετασχηματισμού των εταιρειών και η ανάγκη σύγκλισης/εναρμόνισης των διατάξεων των φορολογικών/αναπτυξιακών νόμων όπως ενδεικτικά του ν.δ. 1297/1972 και των ν. 2166/1993 και 4172/2013 με το εταιρικό δίκαιο».

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

 

 

 

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo -Kερδίστε bonus εγγραφής ). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....