Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθήνων | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 

 

00:01 - 29/03/16

 

 

Σε ρηχά νερά και τις πρώτες ημέρες …

 

Και σε ένα σύντομο σχόλιο και όπως είχαμε γράψει και την προηγούμενη Πέμπτη, σε ρηχά νερά (χαμηλός τζίρος) είναι εξαιρετικά πιθανό να μείνει η αγορά τόσο σήμερα όσο και αύριο. Από την Πέμπτη και ειδικά την Παρασκευή, η αγορά αναμένεται να αρχίσει να ανεβάζει στροφές, με τα βλέμματα στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, αλλά και την πορεία των διεθνών αγορών, οι οποίες παίζουν πάντα το δικό τους σημαντικό ρόλο. Επίσης, δε θα πρέπει να παραβλέπουμε και την ολοκλήρωση των εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και ότι σε 3 συνεδριάσεις τελειώνει και το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς.

 

 

 

Eurobank

 

Η επιστροφή υψηλότερα των 0,79 – 0,80 ευρώ (τελευταίο κλείσιμο 0,785 ευρώ) θα είναι το ζητούμενο για τη μετοχή της Eurobank, στην προσπάθεια η διαγραμματική εικόνα της οποίας παρουσιάζει σημάδια ζωής μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.

 

Ας ξεκινήσουμε με τις στηρίξεις. Ειδικότερα, οι επόμενες στηρίξεις, σε περίπτωση αποτυχίας επιστροφής υψηλότερα των 0,79 – 0,80 ευρώ, είναι στα επίπεδα των 0,70 – 0,71 και κυρίως των 0,66 – 0,68 ευρώ. Ακόμη χαμηλότερα, έχουμε τα επίπεδα των 0,59 – 0,60 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, με στόχο, όπως αναφέραμε, την επιστροφή υψηλότερα των 0,79 – 0,80 ευρώ, οι επόμενες ισχυρές αντιστάσεις βρίσκονται στα επίπεδα των 1,00 – 1,05 ευρώ, θυμίζοντας ότι στο 1 ευρώ ήταν η τιμή της τελευταίας ΑΜΚ, το Δεκέμβριο.

 

 

 

Jumbo

 

Με νέα καλά κέρδη 5,00% έκλεισε την προηγούμενη Πέμπτη η μετοχή της Jumbo στα 11,89 ευρώ. Με τη διαγραμματική εικόνα της μετοχής να είναι μια από τις καλύτερες από όλο το ελληνικό χρηματιστήριο, ο στόχος δεν είναι άλλος από την οριστική διάσπαση των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 11,50 – 11,70 ευρώ (δηλαδή την παραμονή της μετοχής υψηλότερα αυτών, για έναν αριθμό συνεδριάσεων). Σημειώνεται ότι μια τέτοια επιτυχής κίνηση είναι ικανή να φέρει τη μετοχή τουλάχιστον μέχρι τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 13,00 – 13,20 ευρώ, με πιθανότητες να μιλήσουμε ακόμη και για μέχρι νέο ιστορικό υψηλό, στα περίπου 14,00 – 14,50 ευρώ. 

 

 

 

 

MIG (1)

 

Για ακόμη μια χρήση, αρκετά κακά ήταν τα εταιρικά αποτελέσματα της MIG. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τις συνολικές υποχρεώσεις, οι οποίες στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκαν στα 2,3δις ευρώ (ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2014). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται πλέον στα 394εκ ευρώ, μειωμένα κατά 107εκ ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2014 (501εκ ευρώ). Με απλά λόγια η αναλογία συνολικών υποχρεώσεων (εκ των οποίων τα 1,8δις ευρώ είναι τραπεζικά δάνεια) προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στο 5,8χ. Στα αποτελέσματα χρήσεως, οι ζημίες το 2015 διαμορφώθηκαν στα 126εκ ευρώ έναντι ζημιών 166εκ ευρώ το 2014. Σε γενικές γραμμές εκτιμούμε ότι το πολύ σε μια με δύο εταιρικές χρήσεις θα υπάρχει πλέον σοβαρό πρόβλημα, με τελείως αβέβαιο το μέλλον του ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουρο ότι σε μια στιγμή θα τεθεί τουλάχιστον θέμα ΑΜΚ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου.   

 

MIG (2)

 

Και σε συνέχεια των παραπάνω, σας παρουσιάζουμε τα σχόλια του ορκωτού λογιστή, σχόλια τα οποία περιγράφουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο όμιλος.

 

«Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 27 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 789 εκ. και € 165 εκ. αντίστοιχα, λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικούς όρους. Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται δανειακές υποχρεώσεις κεφαλαίου και τόκων του Ομίλου ποσού € 90,2 εκ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου, θέμα το οποίο θα επιλυθεί, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης με τις πιστώτριες τράπεζες. Παράλληλα, στη σημείωση 50.6 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 683,3 εκ. και € 176,9 εκ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.»

 

 

Βιοχάλκο – Coca Cola

 

Σε ένα διαφορετικό σχόλιο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό που απαγορεύεται είναι στις κοινές επενδυτικές μερίδες του χρηματιστηρίου να συμπεριλαμβάνονται ξένες μετοχές, δηλαδή μετοχές με ξένο ISIN. Αυτός είναι και ο λόγος που δε μπορούν οι κοινές επενδυτικές μερίδες να περιλαμβάνουν τις μετοχές της Βιοχάλκο και της Coca Cola, εταιρείες οι οποίες ως γνωστών έχουν μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό (μετοχές με ξένο ISIN). Και το λέμε αυτό γιατί διαβάζουμε τελείως εσφαλμένα πράγματα για το ζήτημα, επαναλαμβάνοντας ότι η νομοθεσία λέει ότι στις κοινές επενδυτές μερίδες δε μπορούν να περιλαμβάνονται μετοχές με ξένο ISIN και δεν υπάρχει άλλος λόγος για τη συμπερίληψη των δύο μετοχών στα χαρτοφυλάκια.  

 

 

Χρυσός

 

Και κλείνοντας με το χρυσό, σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, το εξαιρετικά μεγάλο ποσό των 13,4δις δολαρίων επενδύθηκε σε χρυσό τις τελευταίες 11 εβδομάδες. Όπως σημειώνει η επενδυτική τράπεζα στην ανάλυση της, αυτή είναι η μεγαλύτερη ροή κεφαλαίων σε εβδομαδιαία βάση από το 2009.

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

24 Μαρ 2016 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

17:13:47

200.000

3,75

750.000

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:13:29

50.000

11,90

595.000

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

17:13:18

120.000

5,05

606.000

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

16:23:47

83.900

9,00

754.680,5

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

11:09:04

139.000

9,20

1.278.800

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

10:55:07

1.845.592

0,216

398.647,872

 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

 

23/03/16

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  

Λόγος υποβολής

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Στοιχεία Συναλλαγής

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Ημ/νία

Αγορά

Τεμάχια

Αξία (€)

Α/Π

Παρατηρήσεις

Είδος

A

ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος

Ο Ιδιος

23 Μαρ 2016

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

16.000

47.644,26

Α

-

Μετοχή (Κοινή)

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2015 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....