Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 
 
 

Recent stock market performance correlating with oil market action seems a bit overblown - Senseless! According to this chart, Energy sector = 6.6% of S&P. Most other sectors should benefit from cheap oil

00:01 - 08/03/16

 

 

If commodities bottom, then everything must be fine for stocks and economy....right? History says not necessarily

 

 

Crude Oil: 400th consecutive trading day below its 200-day moving avg, by far the longest downtrend in history

 

 

Crude oil is up 33% over the last 15 days. This chart shows what that could be signaling

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2015 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....