| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |   

   

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

Διαγράμματα 08/04/21

 

Διαγράμματα 07/04/21

 

Διαγράμματα 07/04/21

 

Διαγράμματα 06/04/21

 

Διαγράμματα 01/04/21

 

 

 

Διαγράμματα 31/03/21

 

Διαγράμματα 30/03/21

 

Διαγράμματα 29/03/21

 

Διαγράμματα 26/03/21

 

Διαγράμματα 24/03/21

 

Διαγράμματα 23/03/21

 

Διαγράμματα 22/03/21

 

Διαγράμματα 19/03/21

 

Διαγράμματα 18/03/21

 

Διαγράμματα 18/03/21

 

Διαγράμματα 17/03/21

 

Διαγράμματα 16/03/21

 

Διαγράμματα 12/03/21

 

Διαγράμματα 11/03/21

 

Διαγράμματα 10/03/21

 

Διαγράμματα 09/03/21

 

Διαγράμματα 08/03/21

 

Διαγράμματα 05/03/21

 

Διαγράμματα 04/03/21

 

Διαγράμματα 03/03/21

 

Διαγράμματα 02/03/21

 

Διαγράμματα 01/03/21

 

 

 

Διαγράμματα 26/02/21

 

Διαγράμματα 25/02/21

 

Διαγράμματα 24/02/21

 

Διαγράμματα 23/02/21

 

Διαγράμματα 22/02/21

 

Διαγράμματα 19/02/21

 

Διαγράμματα 15/02/21

 

Διαγράμματα 12/02/21

 

Διαγράμματα 11/02/21

 

Διαγράμματα 10/02/21

 

Διαγράμματα 09/02/21

 

Διαγράμματα 08/02/21

 

Διαγράμματα 05/02/21

 

Διαγράμματα 04/02/21

 

Διαγράμματα 03/02/21

 

Διαγράμματα 02/02/21

 

Διαγράμματα 01/02/21

 

 

 

Διαγράμματα 29/01/21

 

Διαγράμματα 28/01/21

 

Διαγράμματα 27/01/21

 

Διαγράμματα 26/01/21

 

Διαγράμματα 25/01/21

 

Διαγράμματα 22/01/21

 

Διαγράμματα 21/01/21

 

Διαγράμματα 20/01/21

 

Διαγράμματα 19/01/21

 

Διαγράμματα 18/01/21

 

Διαγράμματα 15/01/21

 

Διαγράμματα 14/01/21

 

Διαγράμματα 13/01/21

 

Διαγράμματα 12/01/21

 

Διαγράμματα 11/01/21

 

Διαγράμματα 08/01/21

 

Διαγράμματα 07/01/21

 

Διαγράμματα 05/01/21

 

Διαγράμματα 04/01/21

 

 

 

Διαγράμματα 30/12/20

 

Διαγράμματα 29/12/20

 

Διαγράμματα 28/12/20

 

Διαγράμματα 23/12/20

 

Διαγράμματα 22/12/20

 

Διαγράμματα 21/12/20

 

Διαγράμματα 18/12/20

 

Διαγράμματα 17/12/20

 

Διαγράμματα 16/12/20

 

Διαγράμματα 15/12/20

 

Διαγράμματα 14/12/20

 

Διαγράμματα 11/12/20

 

Διαγράμματα 10/12/20

 

Διαγράμματα 09/12/20

 

Διαγράμματα 08/12/20

 

Διαγράμματα 07/12/20

 

Διαγράμματα 04/12/20

 

Διαγράμματα 03/12/20

 

Διαγράμματα 02/12/20

 

Διαγράμματα 01/12/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/11/20

 

Διαγράμματα 27/11/20

 

Διαγράμματα 26/11/20

 

Διαγράμματα 25/11/20

 

Διαγράμματα 24/11/20

 

Διαγράμματα 23/11/20

 

Διαγράμματα 20/11/20

 

Διαγράμματα 19/11/20

 

Διαγράμματα 18/11/20

 

Διαγράμματα 17/11/20

 

Διαγράμματα 16/11/20

 

Διαγράμματα 13/11/20

 

Διαγράμματα 12/11/20

 

Διαγράμματα 11/11/20

 

Διαγράμματα 10/11/20

 

Διαγράμματα 09/11/20

 

Διαγράμματα 06/11/20

 

Διαγράμματα 05/11/20

 

Διαγράμματα 04/11/20

 

Διαγράμματα 03/11/20

 

Διαγράμματα 02/11/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/10/20

 

Διαγράμματα 29/10/20

 

Διαγράμματα 27/10/20

 

Διαγράμματα 26/10/20

 

Διαγράμματα 23/10/20

 

Διαγράμματα 22/10/20

 

Διαγράμματα 21/10/20

 

Διαγράμματα 20/10/20

 

Διαγράμματα 19/10/20

 

Διαγράμματα 16/10/20

 

Διαγράμματα 15/10/20

 

Διαγράμματα 15/10/20

 

Διαγράμματα 14/10/20

 

Διαγράμματα 13/10/20

 

Διαγράμματα 12/10/20

 

Διαγράμματα 09/10/20

 

Διαγράμματα 08/10/20

 

Διαγράμματα 07/10/20

 

Διαγράμματα 06/10/20

 

Διαγράμματα 05/10/20

 

Διαγράμματα 02/10/20

 

Διαγράμματα 01/10/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/09/20

 

Διαγράμματα 29/09/20

 

Διαγράμματα 28/09/20

 

Διαγράμματα 25/09/20

 

Διαγράμματα 24/09/20

 

Διαγράμματα 23/09/20

 

Διαγράμματα 22/09/20

 

Διαγράμματα 21/09/20

 

Διαγράμματα 18/09/20

 

Διαγράμματα 17/09/20

 

Διαγράμματα 16/09/20

 

Διαγράμματα 15/09/20

 

Διαγράμματα 14/09/20

 

Διαγράμματα 11/09/20

 

Διαγράμματα 10/09/20

 

Διαγράμματα 09/09/20

 

Διαγράμματα 08/09/20

 

Διαγράμματα 07/09/20

 

Διαγράμματα 04/09/20

 

Διαγράμματα 03/09/20

 

Διαγράμματα 02/09/20

 

Διαγράμματα 01/09/20

 

 

 

Διαγράμματα 26/08/20

 

Διαγράμματα 25/08/20

 

Διαγράμματα 21/08/20

 

Διαγράμματα 20/08/20

 

Διαγράμματα 19/08/20

 

Διαγράμματα 18/08/20

 

Διαγράμματα 17/08/20

 

Διαγράμματα 14/08/20

 

Διαγράμματα 13/08/20

 

Διαγράμματα 12/08/20

 

Διαγράμματα 11/08/20

 

Διαγράμματα 10/08/20

 

Διαγράμματα 07/08/20

 

Διαγράμματα 06/08/20

 

Διαγράμματα 05/08/20

 

Διαγράμματα 04/08/20

 

Διαγράμματα 04/08/20

 

Διαγράμματα 03/08/20

 

 

 

Διαγράμματα 31/07/20

 

Διαγράμματα 30/07/20

 

Διαγράμματα 29/07/20

 

Διαγράμματα 28/07/20

 

Διαγράμματα 27/07/20

 

Διαγράμματα 24/07/20

 

Διαγράμματα 23/07/20

 

Διαγράμματα 22/07/20

 

Διαγράμματα 21/07/20

 

Διαγράμματα 20/07/20

 

Διαγράμματα 07/07/20

 

Διαγράμματα 06/07/20

 

Διαγράμματα 03/07/20

 

Διαγράμματα 02/07/20

 

Διαγράμματα 01/07/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/06/20

 

Διαγράμματα 29/06/20

 

Διαγράμματα 26/06/20

 

Διαγράμματα 25/06/20

 

Διαγράμματα 24/06/20

 

Διαγράμματα 23/06/20

 

Διαγράμματα 22/06/20

 

Διαγράμματα 19/06/20

 

Διαγράμματα 18/06/20

 

Διαγράμματα 17/06/20

 

Διαγράμματα 16/06/20

 

Διαγράμματα 15/06/20

 

Διαγράμματα 12/06/20

 

Διαγράμματα 11/06/20

 

Διαγράμματα 10/06/20

 

Διαγράμματα 09/06/20

 

Διαγράμματα 05/06/20

 

Διαγράμματα 04/06/20

 

Διαγράμματα 03/06/20

 

Διαγράμματα 02/06/20

 

Διαγράμματα 01/06/20

 

 

 

Διαγράμματα 29/05/20

 

Διαγράμματα 28/05/20

 

Διαγράμματα 27/05/20

 

Διαγράμματα 26/05/20

 

Διαγράμματα 25/05/20

 

Διαγράμματα 22/05/20

 

Διαγράμματα 21/05/20

 

Διαγράμματα 20/05/20

 

Διαγράμματα 19/05/20

 

Διαγράμματα 18/05/20

 

Διαγράμματα 15/05/20

 

Διαγράμματα 14/05/20

 

Διαγράμματα 13/05/20

 

Διαγράμματα 12/05/20

 

Διαγράμματα 11/05/20

 

Διαγράμματα 08/05/20

 

Διαγράμματα 07/05/20

 

Διαγράμματα 06/05/20

 

Διαγράμματα 05/05/20

 

Διαγράμματα 04/05/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/04/20

 

Διαγράμματα 29/04/20

 

Διαγράμματα 28/04/20

 

Διαγράμματα 27/04/20

 

Διαγράμματα 24/04/20

 

Διαγράμματα 23/04/20

 

Διαγράμματα 22/04/20

 

Διαγράμματα 21/04/20

 

Διαγράμματα 16/04/20

 

Διαγράμματα 15/04/20

 

Διαγράμματα 14/04/20

 

Διαγράμματα 08/04/20

 

Διαγράμματα 07/04/20

 

Διαγράμματα 06/04/20

 

Διαγράμματα 03/04/20

 

Διαγράμματα 02/04/20

 

Διαγράμματα 01/04/20

 

 

 

Διαγράμματα 31/03/20

 

Διαγράμματα 30/03/20

 

Διαγράμματα 27/03/20

 

Διαγράμματα 26/03/20

 

Διαγράμματα 24/03/20

 

Διαγράμματα 23/03/20

 

Διαγράμματα 20/03/20

 

Διαγράμματα 19/03/20

 

Διαγράμματα 17/03/20

 

Διαγράμματα 16/03/20

 

Διαγράμματα 13/03/20

 

Διαγράμματα 12/03/20

 

Διαγράμματα 11/03/20

 

Διαγράμματα 10/03/20

 

Διαγράμματα 09/03/20

 

Διαγράμματα 06/03/20

 

Διαγράμματα 05/03/20

 

Διαγράμματα 04/03/20

 

Διαγράμματα 03/03/20

 

Διαγράμματα 28/02/20

 

Διαγράμματα 27/02/20

 

Διαγράμματα 26/02/20

 

Διαγράμματα 25/02/20

 

Διαγράμματα 24/02/20

 

Διαγράμματα 21/02/20

 

Διαγράμματα 20/02/20

 

Διαγράμματα 19/02/20

 

Διαγράμματα 18/02/20

 

Διαγράμματα 17/02/20

 

Διαγράμματα 14/02/20

 

Διαγράμματα 13/02/20

 

Διαγράμματα 12/02/20

 

Διαγράμματα 11/02/20

 

Διαγράμματα 10/02/20

 

Διαγράμματα 07/02/20

 

Διαγράμματα 06/02/20

 

Διαγράμματα 05/02/20

 

Διαγράμματα 04/02/20

 

Διαγράμματα 03/02/20

 

 

 

Διαγράμματα 30/01/20

 

Διαγράμματα 29/01/20

 

Διαγράμματα 28/01/20

 

Διαγράμματα 27/01/20

 

Διαγράμματα 24/01/20

 

Διαγράμματα 23/01/20

 

Διαγράμματα 22/01/20

 

Διαγράμματα 21/01/20

 

Διαγράμματα 20/01/20

 

Διαγράμματα 17/01/20

 

Διαγράμματα 16/01/20

 

Διαγράμματα 15/01/20

 

Διαγράμματα 14/01/20

 

Διαγράμματα 13/01/20

 

Διαγράμματα 10/01/20

 

Διαγράμματα 09/01/20

 

Διαγράμματα 08/01/20

 

Διαγράμματα 07/01/20

 

Διαγράμματα 03/01/20

 

Διαγράμματα 02/01/20

 

 

 

Διαγράμματα 31/12/19

 

Διαγράμματα 30/12/19

 

Διαγράμματα 27/12/19

 

Διαγράμματα 23/12/19

 

Διαγράμματα 16/12/19

 

Διαγράμματα 13/12/19

 

Διαγράμματα 12/12/19

 

Διαγράμματα 11/12/19

 

Διαγράμματα 10/12/19

 

Διαγράμματα 09/12/19

 

Διαγράμματα 06/12/19

 

Διαγράμματα 05/12/19

 

Διαγράμματα 04/12/19

 

Διαγράμματα 03/12/19

 

Διαγράμματα 02/12/19

 

 

 

Διαγράμματα 29/11/19

 

Διαγράμματα 28/11/19

 

Διαγράμματα 27/11/19

 

Διαγράμματα 25/11/19

 

Διαγράμματα 22/11/19

 

Διαγράμματα 21/11/19

 

Διαγράμματα 20/11/19

 

Διαγράμματα 19/11/19

 

Διαγράμματα 18/11/19

 

Διαγράμματα 15/11/19

 

Διαγράμματα 14/11/19

 

Διαγράμματα 13/11/19

 

Διαγράμματα 12/11/19

 

Διαγράμματα 11/11/19

 

Διαγράμματα 08/11/19

 

Διαγράμματα 07/11/19

 

Διαγράμματα 06/11/19

 

Διαγράμματα 05/11/19

 

Διαγράμματα 04/11/19

 

Διαγράμματα 01/11/19

 
 
 

Διαγράμματα 31/10/19

 

Διαγράμματα 30/10/19

 

Διαγράμματα 29/10/19

 

Διαγράμματα 25/10/19

 

Διαγράμματα 24/10/19

 

Διαγράμματα 23/10/19

 

Διαγράμματα 22/10/19

 

Διαγράμματα 21/10/19

 

Διαγράμματα 18/10/19

 

Διαγράμματα 17/10/19

 

Διαγράμματα 15/10/19

 

Διαγράμματα 14/10/19

 

Διαγράμματα 11/10/19

 

Διαγράμματα 10/10/19

 

Διαγράμματα 09/10/19

 

Διαγράμματα 08/10/19

 

Διαγράμματα 07/10/19

 

Διαγράμματα 04/10/19

 

Διαγράμματα 03/10/19

 
 
 

Διαγράμματα 30/09/19

 

Διαγράμματα 27/09/19

 

Διαγράμματα 26/09/19

 

Διαγράμματα 25/09/19

 

Διαγράμματα 24/09/19

 

Διαγράμματα 23/09/19

 

Διαγράμματα 20/09/19

 

Διαγράμματα 19/09/19

 

Διαγράμματα 18/09/19

 

Διαγράμματα 17/09/19

 

Διαγράμματα 09/09/19

 

Διαγράμματα 06/09/19

 

Διαγράμματα 05/09/19

 

Διαγράμματα 04/09/19

 

Διαγράμματα 03/09/19

 

Διαγράμματα 02/09/19

 
 
 

Διαγράμματα 30/08/19

 

Διαγράμματα 29/08/19

 

Διαγράμματα 28/08/19

 

Διαγράμματα 27/08/19

 

Διαγράμματα 26/08/19

 

Διαγράμματα 23/08/19

 

Διαγράμματα 22/08/19

 

Διαγράμματα 21/08/19

 

Διαγράμματα 20/08/19

 

Διαγράμματα 19/08/19

 

Διαγράμματα 14/08/19

 

Διαγράμματα 13/08/19

 

Διαγράμματα 12/08/19

 

Διαγράμματα 09/08/19

 

Διαγράμματα 08/08/19

 

Διαγράμματα 07/08/19

 

Διαγράμματα 06/08/19

 

Διαγράμματα 05/08/19

 

Διαγράμματα 02/08/19

 

Διαγράμματα 01/08/19

 
 
 

Διαγράμματα 31/07/19

 

Διαγράμματα 30/07/19

 

Διαγράμματα 29/07/19

 

Διαγράμματα 26/07/19

 

Διαγράμματα 25/07/19

 

Διαγράμματα 24/07/19

 

Διαγράμματα 23/07/19

 

Διαγράμματα 22/07/19

 

Διαγράμματα 15/07/19

 

Διαγράμματα 10/07/19

 

Διαγράμματα 09/07/19

 

Διαγράμματα 08/07/19

 

Διαγράμματα 05/07/19

 

Διαγράμματα 04/07/19

 

Διαγράμματα 03/07/19

 

Διαγράμματα 02/07/19

 

Διαγράμματα 01/07/19

 
 
 

Διαγράμματα 28/06/19

 

Διαγράμματα 27/06/19

 

Διαγράμματα 26/06/19

 

Διαγράμματα 25/06/19

 

Διαγράμματα 24/06/19

 

Διαγράμματα 21/06/19

 

Διαγράμματα 20/06/19

 

Διαγράμματα 19/06/19

 

Διαγράμματα 18/06/19

 

Διαγράμματα 14/06/19

 

Διαγράμματα 14/06/19

 

Διαγράμματα 13/06/19

 

Διαγράμματα 12/06/19

 

Διαγράμματα 11/06/19

 

Διαγράμματα 10/06/19

 

Διαγράμματα 07/06/19

 

Διαγράμματα 06/06/19

 

Διαγράμματα 05/06/19

 

Διαγράμματα 04/06/19

 

Διαγράμματα 03/06/19

 
 
 

Διαγράμματα 31/05/19

 

Διαγράμματα 30/05/19

 

Διαγράμματα 27/05/19

 

Διαγράμματα 24/05/19

 

Διαγράμματα 23/05/19

 

Διαγράμματα 22/05/19

 

Διαγράμματα 21/05/19

 

Διαγράμματα 20/05/19

 

Διαγράμματα 17/05/19

 

Διαγράμματα 16/05/19

 

Διαγράμματα 15/05/19

 

Διαγράμματα 14/05/19

 

Διαγράμματα 13/05/19

 

Διαγράμματα 10/05/19

 

Διαγράμματα 09/05/19

 

Διαγράμματα 08/05/19

 

Διαγράμματα 07/05/19

 

Διαγράμματα 06/05/19

 

Διαγράμματα 03/05/19

 

Διαγράμματα 02/05/19

 

 

 

Διαγράμματα 30/04/19

 

Διαγράμματα 25/04/19

 

Διαγράμματα 24/04/19

 

Διαγράμματα 23/04/19

 

Διαγράμματα 18/04/19

 

Διαγράμματα 17/04/19

 

Διαγράμματα 16/04/19

 

Διαγράμματα 15/04/19

 

Διαγράμματα 12/04/19

 

Διαγράμματα 11/04/19

 

Διαγράμματα 10/04/19

 

Διαγράμματα 09/04/19

 

Διαγράμματα 08/04/19

 

Διαγράμματα 05/04/19

 

Διαγράμματα 04/04/19

 

Διαγράμματα 03/04/19

 

Διαγράμματα 02/04/19

 

Διαγράμματα 01/04/19

 
 
 

Διαγράμματα 29/03/19

 

Διαγράμματα 28/03/19

 

Διαγράμματα 27/03/19

 

Διαγράμματα 26/03/19

 

Διαγράμματα 22/03/19

 

Διαγράμματα 21/03/19

 

Διαγράμματα 20/03/19

 

Διαγράμματα 19/03/19

 

Διαγράμματα 18/03/19

 

Διαγράμματα 15/03/19

 

Διαγράμματα 14/03/19

 

Διαγράμματα 13/03/19

 

Διαγράμματα 12/03/19

 

Διαγράμματα 08/03/19

 

Διαγράμματα 07/03/19

 

Διαγράμματα 06/03/19

 

Διαγράμματα 05/03/19

 

Διαγράμματα 04/03/19

 

Διαγράμματα 01/03/19

 
 
 

Διαγράμματα 28/02/19

 

Διαγράμματα 27/02/19

 

Διαγράμματα 26/02/19

 

Διαγράμματα 25/02/19

 

Διαγράμματα 22/02/19

 

Διαγράμματα 21/02/19

 

Διαγράμματα 20/02/19

 

Διαγράμματα 19/02/19

 

Διαγράμματα 18/02/19

 

Διαγράμματα 15/02/19

 

Διαγράμματα 14/02/19

 

Διαγράμματα 13/02/19

 

Διαγράμματα 12/02/19

 

Διαγράμματα 11/02/19

 

Διαγράμματα 08/02/19

 

Διαγράμματα 07/02/19

 

Διαγράμματα 06/02/19

 

Διαγράμματα 05/02/19

 

Διαγράμματα 04/02/19

 

Διαγράμματα 01/02/19

 
 
 

Διαγράμματα 31/01/19

 

Διαγράμματα 30/01/19

 

Διαγράμματα 29/01/19

 

Διαγράμματα 28/01/19

 

Διαγράμματα 25/01/19

 

Διαγράμματα 24/01/19

 

Διαγράμματα 23/01/19

 

Διαγράμματα 22/01/19

 

Διαγράμματα 21/01/19

 

Διαγράμματα 18/01/19

 

Διαγράμματα 17/01/19

 

Διαγράμματα 16/01/19

 

Διαγράμματα 15/01/19

 

Διαγράμματα 14/01/19

 

Διαγράμματα 11/01/19

 

Διαγράμματα 10/01/19

 

Διαγράμματα 09/01/19

 

Διαγράμματα 08/01/19

 

Διαγράμματα 07/01/19

 

Διαγράμματα 04/01/19

 

Διαγράμματα 03/01/19

 

Διαγράμματα 02/01/19

 
 
 

Διαγράμματα 31/12/18

 

Διαγράμματα 28/12/18

 

Διαγράμματα 27/12/18

 

Διαγράμματα 21/12/18

 

Διαγράμματα 20/12/18

 

Διαγράμματα 19/12/18

 

Διαγράμματα 18/12/18

 

Διαγράμματα 17/12/18

 

Διαγράμματα 14/12/18

 

Διαγράμματα 13/12/18

 

Διαγράμματα 12/12/18

 

Διαγράμματα 11/12/18

 

Διαγράμματα 10/12/18

 

Διαγράμματα 07/12/18

 

Διαγράμματα 06/12/18

 

Διαγράμματα 05/12/18

 

Διαγράμματα 04/12/18

 

Διαγράμματα 03/12/18

 

Διαγράμματα 30/11/18

 

Διαγράμματα 29/11/18

 

Διαγράμματα 28/11/18

 

Διαγράμματα 27/11/18

 

Διαγράμματα 26/11/18

 

Διαγράμματα 23/11/18

 

Διαγράμματα 22/11/18

 

Διαγράμματα 21/11/18

 

Διαγράμματα 20/11/18

 

Διαγράμματα 19/11/18

 

Διαγράμματα 16/11/18

 

Διαγράμματα 15/11/18

 

Διαγράμματα 14/11/18

 

Διαγράμματα 13/11/18

 

Διαγράμματα 12/11/18

 

Διαγράμματα 09/11/18

 

Διαγράμματα 08/11/18

 

Διαγράμματα 07/11/18

 

Διαγράμματα 06/11/18

 

Διαγράμματα 05/11/18

 

Διαγράμματα 02/11/18

 

Διαγράμματα 01/11/18

 

Διαγράμματα 31/10/18

 

Διαγράμματα 30/10/18

 

Διαγράμματα 29/10/18

 

Διαγράμματα 26/10/18

 

Διαγράμματα 25/10/18

 

Διαγράμματα 24/10/18

 

Διαγράμματα 23/10/18

 

Διαγράμματα 22/10/18

 

Διαγράμματα 19/10/18

 

Διαγράμματα 18/10/18

 

Διαγράμματα 17/10/18

 

Διαγράμματα 16/10/18

 

Διαγράμματα 15/10/18

 

Διαγράμματα 12/10/18

 

Διαγράμματα 11/10/18

 

Διαγράμματα 10/10/18

 

Διαγράμματα 09/10/18

 

Διαγράμματα 08/10/18

 

Διαγράμματα 04/10/18

 

Διαγράμματα 03/10/18

 

Διαγράμματα 02/10/18

 

Διαγράμματα 01/10/18

 

Διαγράμματα 28/09/18

 

Διαγράμματα 27/09/18

 

Διαγράμματα 26/09/18

 

Διαγράμματα 25/09/18

 

Διαγράμματα 24/09/18

 

Διαγράμματα 21/09/18

 

Διαγράμματα 20/09/18

 

Διαγράμματα 19/09/18

 

Διαγράμματα 18/09/18

 

Διαγράμματα 17/09/18

 

Διαγράμματα 14/09/18

 

Διαγράμματα 13/09/18

 

Διαγράμματα 12/09/18

 

Διαγράμματα 11/09/18

 

Διαγράμματα 10/09/18

 

Διαγράμματα 07/09/18

 

Διαγράμματα 06/09/18

 

Διαγράμματα 05/09/18

 

Διαγράμματα 04/09/18

 

Διαγράμματα 03/09/18

 

Διαγράμματα 31/08/18

 

Διαγράμματα 30/08/18

 

Διαγράμματα 29/08/18

 

Διαγράμματα 28/08/18

 

Διαγράμματα 27/08/18

 

Διαγράμματα 24/08/18

 

Διαγράμματα 23/08/18

 

Διαγράμματα 22/08/18

 

Διαγράμματα 21/08/18

 

Διαγράμματα 20/08/18

 

Διαγράμματα 17/08/18

 

Διαγράμματα 16/08/18

 

Διαγράμματα 14/08/18

 

Διαγράμματα 13/08/18

 

Διαγράμματα 10/08/18

 

Διαγράμματα 08/08/18

 

Διαγράμματα 07/08/18

 

Διαγράμματα 06/08/18

 

Διαγράμματα 03/08/18

 

Διαγράμματα 02/08/18

 

Διαγράμματα 01/08/18

 

Διαγράμματα 31/07/18

 

Διαγράμματα 24/07/18

 

Διαγράμματα 23/07/18

 

Διαγράμματα 20/07/18

 

Διαγράμματα 19/07/18

 

Διαγράμματα 18/07/18

 

Διαγράμματα 13/07/18

 

Διαγράμματα 12/07/18

 

Διαγράμματα 11/07/18

 

Διαγράμματα 10/07/18

 

Διαγράμματα 09/07/18

 

Διαγράμματα 06/07/18

 

Διαγράμματα 03/07/18

 

Διαγράμματα 02/07/18

 

Διαγράμματα 29/06/18

 

Διαγράμματα 28/06/18

 

Διαγράμματα 27/06/18

 

Διαγράμματα 26/06/18

 

Διαγράμματα 25/06/18

 

Διαγράμματα 22/06/18

 

Διαγράμματα 21/06/18

 

Διαγράμματα 20/06/18

 

Διαγράμματα 19/06/18

 

Διαγράμματα 18/06/18

 

Διαγράμματα 15/06/18

 

Διαγράμματα 14/06/18

 

Διαγράμματα 13/06/18

 

Διαγράμματα 12/06/18

 

Διαγράμματα 11/06/18

 

Διαγράμματα 08/06/18

 

Διαγράμματα 07/06/18

 

Διαγράμματα 05/06/18

 

Διαγράμματα 04/06/18

 

Διαγράμματα 01/06/18

 

Διαγράμματα 31/05/18

 

Διαγράμματα 30/05/18

 

Διαγράμματα 29/05/18

 

Διαγράμματα 25/05/18

 

Διαγράμματα 24/05/18

 

Διαγράμματα 23/05/18

 

Διαγράμματα 22/05/18

 

Διαγράμματα 21/05/18

 

Διαγράμματα 18/05/18

 

Διαγράμματα 17/05/18

 

Διαγράμματα 16/05/18

 

Διαγράμματα 15/05/18

 

Διαγράμματα 14/05/18

 

Διαγράμματα 11/05/18

 

Διαγράμματα 10/05/18

 

Διαγράμματα 09/05/18

 

Διαγράμματα 08/05/18

 

Διαγράμματα 07/05/18

 

Διαγράμματα 04/05/18

 

Διαγράμματα 03/05/18

 

Διαγράμματα 02/05/18

 

Διαγράμματα 30/04/18

 

Διαγράμματα 27/04/18

 

Διαγράμματα 26/04/18

 

Διαγράμματα 25/04/18

 

Διαγράμματα 24/04/18

 

Διαγράμματα 23/04/18

 

Διαγράμματα 20/04/18

 

Διαγράμματα 19/04/18

 

Διαγράμματα 18/04/18

 

Διαγράμματα 17/04/18

 

Διαγράμματα 16/04/18

 

Διαγράμματα 13/04/18

 

Διαγράμματα 12/04/18

 

Διαγράμματα 11/04/18

 

Διαγράμματα 10/04/18

 

Διαγράμματα 05/04/18

 

Διαγράμματα 04/04/18

 

Διαγράμματα 03/04/18

 

Διαγράμματα 29/03/18

 

Διαγράμματα 28/03/18

 

Διαγράμματα 27/03/18

 

Διαγράμματα 26/03/18

 

Διαγράμματα 23/03/18

 

Διαγράμματα 22/03/18

 

Διαγράμματα 21/03/18

 

Διαγράμματα 20/03/18

 

Διαγράμματα 19/03/18

 

Διαγράμματα 16/03/18

 

Διαγράμματα 15/03/18

 

Διαγράμματα 14/03/18

 

Διαγράμματα 13/03/18

 

Διαγράμματα 12/03/18

 

Διαγράμματα 09/03/18

 

Διαγράμματα 08/03/18

 

Διαγράμματα 07/03/18

 

Διαγράμματα 06/03/18

 

Διαγράμματα 05/03/18

 

Διαγράμματα 02/03/18

 

Διαγράμματα 01/03/18

 

Διαγράμματα 28/02/18

 

Διαγράμματα 27/02/18

 

Διαγράμματα 26/02/18

 

Διαγράμματα 20/02/18

 

Διαγράμματα 16/02/18

 

Διαγράμματα 15/02/18

 

Διαγράμματα 14/02/18

 

Διαγράμματα 13/02/18

 

Διαγράμματα 12/02/18

 

Διαγράμματα 09/02/18

 

Διαγράμματα 08/02/18

 

Διαγράμματα 07/02/18

 

Διαγράμματα 06/02/18

 

Διαγράμματα 05/02/18

 

Διαγράμματα 02/02/18

 

Διαγράμματα 01/02/18

 

Διαγράμματα 31/01/18

 

Διαγράμματα 30/01/18

 

Διαγράμματα 29/01/18

 

Διαγράμματα 26/01/18

 

Διαγράμματα 25/01/18

 

Διαγράμματα 24/01/18

 

Διαγράμματα 23/01/18

 

Διαγράμματα 22/01/18

 

Διαγράμματα 19/01/18

 

Διαγράμματα 18/01/18

 

Διαγράμματα 17/01/18

 

Διαγράμματα 16/01/18

 

Διαγράμματα 15/01/18

 

Διαγράμματα 12/01/18

 

Διαγράμματα 11/01/18

 

Διαγράμματα 10/01/18

 

Διαγράμματα 09/01/18

 

Διαγράμματα 08/01/18

 

Διαγράμματα 05/01/18

 

Διαγράμματα 04/01/18

 

Διαγράμματα 03/01/18

 

Διαγράμματα 02/01/18

 

Διαγράμματα 29/12/17

 

Διαγράμματα 28/12/17

 

Διαγράμματα 27/12/17

 

Διαγράμματα 22/12/17

 

Διαγράμματα 21/12/17

 

Διαγράμματα 20/12/17

 

Διαγράμματα 19/12/17

 

Διαγράμματα 18/12/17

 

Διαγράμματα 15/12/17

 

Διαγράμματα 14/12/17

 

Διαγράμματα 13/12/17

 

Διαγράμματα 12/12/17

 

Διαγράμματα 11/12/17

 

Διαγράμματα 08/12/17

 

Διαγράμματα 07/12/17

 

Διαγράμματα 06/12/17

 

Διαγράμματα 05/12/17

 

Διαγράμματα 04/12/17

 

Διαγράμματα 01/12/17

 

Διαγράμματα 30/11/17

 

Διαγράμματα 29/11/17

 

Διαγράμματα 28/11/17

 

Διαγράμματα 27/11/17

 

Διαγράμματα 24/11/17

 

Διαγράμματα 23/11/17

 

Διαγράμματα 22/11/17

 

Διαγράμματα 21/11/17

 

Διαγράμματα 20/11/17

 

Διαγράμματα 17/11/17

 

Διαγράμματα 16/11/17

 

Διαγράμματα 15/11/17

 

Διαγράμματα 14/11/17

 

Διαγράμματα 13/11/17

 

Διαγράμματα 10/11/17

 

Διαγράμματα 09/11/17

 

Διαγράμματα 08/11/17

 

Διαγράμματα 07/11/17

 

Διαγράμματα 06/11/17

 

Διαγράμματα 03/11/17

 

Διαγράμματα 02/11/17

 

Διαγράμματα 01/11/17

 

Διαγράμματα 31/10/17

 

Διαγράμματα 30/10/17

 

Διαγράμματα 27/10/17

 

Διαγράμματα 26/10/17

 

Διαγράμματα 25/10/17

 

Διαγράμματα 24/10/17

 

Διαγράμματα 23/10/17

 

Διαγράμματα 20/10/17

 

Διαγράμματα 19/10/17

 

Διαγράμματα 18/10/17

 

Διαγράμματα 17/10/17

 

Διαγράμματα 16/10/17

 

Διαγράμματα 13/10/17

 

Διαγράμματα 12/10/17

 

Διαγράμματα 11/10/17

 

Διαγράμματα 10/10/17

 

Διαγράμματα 09/10/17

 

Διαγράμματα 06/10/17

 

Διαγράμματα 05/10/17

 

Διαγράμματα 04/10/17

 

Διαγράμματα 03/10/17

 

Διαγράμματα 02/10/17

 

Διαγράμματα 29/09/17

 

Διαγράμματα 28/09/17

 

Διαγράμματα 27/09/17

 

Διαγράμματα 26/09/17

 

Διαγράμματα 25/09/17

 

Διαγράμματα 22/09/17

 

Διαγράμματα 21/09/17

 

Διαγράμματα 20/09/17

 

Διαγράμματα 19/09/17

 

Διαγράμματα 18/09/17

 

Διαγράμματα 15/09/17

 

Διαγράμματα 14/09/17

 

Διαγράμματα 13/09/17

 

Διαγράμματα 12/09/17

 

Διαγράμματα 11/09/17

 

Διαγράμματα 08/09/17

 

Διαγράμματα 07/09/17

 

Διαγράμματα 06/09/17

 

Διαγράμματα 05/09/17

 

Διαγράμματα 04/09/17

 

Διαγράμματα 28/08/17

 

Διαγράμματα 24/08/17

 

Διαγράμματα 23/08/17

 

Διαγράμματα 22/08/17

 

Διαγράμματα 21/08/17

 

Διαγράμματα 17/08/17

 

Διαγράμματα 11/08/17

 

Διαγράμματα 10/08/17

 

Διαγράμματα 08/08/17

 

Διαγράμματα 04/08/17

 

Διαγράμματα 02/08/17

 

Διαγράμματα 01/08/17

 

Διαγράμματα 28/07/17

 

Διαγράμματα 27/07/17

 

Διαγράμματα 26/07/17

 

Διαγράμματα 25/07/17

 

Διαγράμματα 24/07/17

 

Διαγράμματα 21/07/17

 

Διαγράμματα 20/07/17

 

Διαγράμματα 18/07/17

 

Διαγράμματα 17/07/17

 

Διαγράμματα 14/07/17

 

Διαγράμματα 13/07/17

 

Διαγράμματα 12/07/17

 

Διαγράμματα 11/07/17

 

Διαγράμματα 10/07/17

 

Διαγράμματα 30/06/17

 

Διαγράμματα 29/06/17

 

Διαγράμματα 28/06/17

 

Διαγράμματα 27/06/17

 

Διαγράμματα 21/06/17

 

Διαγράμματα 20/06/17

 

Διαγράμματα 19/06/17

 

Διαγράμματα 16/06/17

 

Διαγράμματα 15/06/17

 

Διαγράμματα 14/06/17

 

Διαγράμματα 13/06/17

 

Διαγράμματα 12/06/17

 

Διαγράμματα 09/06/17

 

Διαγράμματα 08/06/17

 

Διαγράμματα 07/06/17

 

Διαγράμματα 06/06/17

 

Διαγράμματα 02/06/17

 

Διαγράμματα 01/06/17

 

Διαγράμματα 31/05/17

 

Διαγράμματα 30/05/17

 

Διαγράμματα 29/05/17

 

Διαγράμματα 26/05/17

 

Διαγράμματα 25/05/17

 

Διαγράμματα 24/05/17

 

Διαγράμματα 23/05/17

 

Διαγράμματα 22/05/17

 

Διαγράμματα 19/05/17

 

Διαγράμματα 18/05/17

 

Διαγράμματα 17/05/17

 

Διαγράμματα 16/05/17

 

Διαγράμματα 15/05/17

 

Διαγράμματα 12/05/17

 

Διαγράμματα 11/05/17

 

Διαγράμματα 10/05/17

 

Διαγράμματα 09/05/17

 

Διαγράμματα 08/05/17

 

Διαγράμματα 05/05/17

 

Διαγράμματα 04/05/17

 

Διαγράμματα 03/05/17

 

Διαγράμματα 02/05/17

 

Διαγράμματα 28/04/17

 

Διαγράμματα 27/04/17

 

Διαγράμματα 26/04/17

 

Διαγράμματα 25/04/17

 

Διαγράμματα 24/04/17

 

Διαγράμματα 21/04/17

 

Διαγράμματα 20/04/17

 

Διαγράμματα 19/04/17

 

Διαγράμματα 18/04/17

 

Διαγράμματα 13/04/17

 

Διαγράμματα 12/04/17

 

Διαγράμματα 11/04/17

 

Διαγράμματα 10/04/17

 

Διαγράμματα 07/04/17

 

Διαγράμματα 06/04/17

 

Διαγράμματα 05/04/17

 

Διαγράμματα 04/04/17

 

Διαγράμματα 03/04/17

 

Διαγράμματα 31/03/17

 

Διαγράμματα 30/03/17

 

Διαγράμματα 29/03/17

 

Διαγράμματα 28/03/17

 

Διαγράμματα 27/03/17

 

Διαγράμματα 24/03/17

 

Διαγράμματα 23/03/17

 

Διαγράμματα 23/03/17

 

Διαγράμματα 22/03/17

 

Διαγράμματα 21/03/17

 

Διαγράμματα 20/03/17

 

Διαγράμματα 17/03/17

 

Διαγράμματα 16/03/17

 

Διαγράμματα 15/03/17

 

Διαγράμματα 14/03/17

 

Διαγράμματα 13/03/17

 

Διαγράμματα 10/03/17

 

Διαγράμματα 09/03/17

 

Διαγράμματα 08/03/17

 

Διαγράμματα 07/03/17

 

Διαγράμματα 06/03/17

 

Διαγράμματα 03/03/17

 

Διαγράμματα 02/03/17

 

Διαγράμματα 01/03/17

 

Διαγράμματα 28/02/17

 

Διαγράμματα 24/02/17

 

Διαγράμματα 23/02/17

 

Διαγράμματα 22/02/17

 

Διαγράμματα 21/02/17

 

Διαγράμματα 20/02/17

 

Διαγράμματα 17/02/17

 

Διαγράμματα 16/02/17

 

Διαγράμματα 15/02/17

 

Διαγράμματα 14/02/17

 

Διαγράμματα 13/02/17

 

Διαγράμματα 10/02/17

 

Διαγράμματα 09/02/17

 

Διαγράμματα 08/02/17

 

Διαγράμματα 07/02/17

 

Διαγράμματα 06/02/17

 

Διαγράμματα 03/02/17

 

Διαγράμματα 02/02/17

 

Διαγράμματα 01/02/17

 

Διαγράμματα 31/01/17

 

Διαγράμματα 30/01/17

 

Διαγράμματα 27/01/17

 

Διαγράμματα 26/01/17

 

Διαγράμματα 25/01/17

 

Διαγράμματα 24/01/17

 

Διαγράμματα 23/01/17

 

Διαγράμματα 20/01/17

 

Διαγράμματα 19/01/17

 

Διαγράμματα 18/01/17

 

Διαγράμματα 17/01/17

 

Διαγράμματα 16/01/17

 

Διαγράμματα 13/01/17

 

Διαγράμματα 12/01/17

 

Διαγράμματα 11/01/17

 

Διαγράμματα 10/01/17

 

Διαγράμματα 09/01/17

 

Διαγράμματα 05/01/17

 

Διαγράμματα 04/01/17

 

Διαγράμματα 03/01/17

 

Διαγράμματα 02/01/17

 

Διαγράμματα 30/12/16

 

Διαγράμματα 29/12/16

 

Διαγράμματα 28/12/16

 

Διαγράμματα 27/12/16

 

Διαγράμματα 16/12/16

 

Διαγράμματα 15/12/16

 

Διαγράμματα 14/12/16

 

Διαγράμματα 13/12/16

 

Διαγράμματα 12/12/16

 

Διαγράμματα 09/12/16

 

Διαγράμματα 08/12/16

 

Διαγράμματα 07/12/16

 

Διαγράμματα 06/12/16

 

Διαγράμματα 05/12/16

 

Διαγράμματα 02/12/16

 

Διαγράμματα 01/12/16

 

Διαγράμματα 30/11/16

 

Διαγράμματα 29/11/16

 

Διαγράμματα 28/11/16

 

Διαγράμματα 25/11/16

 

Διαγράμματα 24/11/16

 

Διαγράμματα 23/11/16

 

Διαγράμματα 22/11/16

 

Διαγράμματα 21/11/16

 

Διαγράμματα 18/11/16

 

Διαγράμματα 17/11/16

 

Διαγράμματα 16/11/16

 

Διαγράμματα 15/11/16

 

Διαγράμματα 14/11/16

 

Διαγράμματα 11/11/16

 

Διαγράμματα 10/11/16

 

Διαγράμματα 09/11/16

 

Διαγράμματα 08/11/16

 

Διαγράμματα 07/11/16

 

Διαγράμματα 04/11/16

 

Διαγράμματα 03/11/16

 

Διαγράμματα 02/11/16

 

Διαγράμματα 01/11/16

 

Διαγράμματα 31/10/16

 

Διαγράμματα 27/10/16

 

Διαγράμματα 26/10/16

 

Διαγράμματα 25/10/16

 

Διαγράμματα 24/10/16

 

Διαγράμματα 21/10/16

 

Διαγράμματα 20/10/16

 

Διαγράμματα 19/10/16

 

Διαγράμματα 18/10/16

 

Διαγράμματα 17/10/16

 

Διαγράμματα 14/10/16

 

Διαγράμματα 13/10/16

 

Διαγράμματα 12/10/16

 

Διαγράμματα 11/10/16

 

Διαγράμματα 10/10/16

 

Διαγράμματα 07/10/16

 

Διαγράμματα 06/10/16

 

Διαγράμματα 05/10/16

 

Διαγράμματα 04/10/16

 

Διαγράμματα 03/10/16

 

Διαγράμματα 30/09/16

 

Διαγράμματα 29/09/16

 

Διαγράμματα 28/09/16

 

Διαγράμματα 27/09/16

 

Διαγράμματα 26/09/16

 

Διαγράμματα 23/09/16

 

Διαγράμματα 22/09/16

 

Διαγράμματα 21/09/16

 

Διαγράμματα 20/09/16

 

Διαγράμματα 19/09/16

 

Διαγράμματα 16/09/16

 

Διαγράμματα 15/09/16

 

Διαγράμματα 14/09/16

 

Διαγράμματα 13/09/16

 

Διαγράμματα 12/09/16

 

Διαγράμματα 09/09/16

 

Διαγράμματα 08/09/16

 

Διαγράμματα 07/09/16

 

Διαγράμματα 06/09/16

 

Διαγράμματα 05/09/16

 

Διαγράμματα 02/09/16

 

Διαγράμματα 01/09/16

 

Διαγράμματα 31/08/16

 

Διαγράμματα 30/08/16

 

Διαγράμματα 29/08/16

 

Διαγράμματα 19/08/16

 

Διαγράμματα 18/08/16

 

Διαγράμματα 17/08/16

 

Διαγράμματα 16/08/16

 

Διαγράμματα 12/08/16

 

Διαγράμματα 11/08/16

 

Διαγράμματα 10/08/16

 

Διαγράμματα 09/08/16

 

Διαγράμματα 08/08/16

 

Διαγράμματα 05/08/16

 

Διαγράμματα 04/08/16

 

Διαγράμματα 03/08/16

 

Διαγράμματα 02/08/16

 

Διαγράμματα 01/08/16

 

Διαγράμματα 29/07/16

 

Διαγράμματα 28/07/16

 

Διαγράμματα 27/07/16

 

Διαγράμματα 26/07/16

 

Διαγράμματα 25/07/16

 

Διαγράμματα 15/07/16

 

Διαγράμματα 14/07/16

 

Διαγράμματα 13/07/16

 

Διαγράμματα 12/07/16

 

Διαγράμματα 11/07/16

 

Διαγράμματα 08/07/16

 

Διαγράμματα 07/07/16

 

Διαγράμματα 06/07/16

 

Διαγράμματα 05/07/16

 

Διαγράμματα 04/07/16

 

Διαγράμματα 01/07/16

 

Διαγράμματα 30/06/16

 

Διαγράμματα 29/06/16

 

Διαγράμματα 28/06/16

 

Διαγράμματα 27/06/16

 

Διαγράμματα 24/06/16

 

Διαγράμματα 24/06/16

 

Διαγράμματα 23/06/16

 

Διαγράμματα 22/06/16

 

Διαγράμματα 21/06/16

 

Διαγράμματα 17/06/16

 

Διαγράμματα 16/06/16

 

Διαγράμματα 15/06/16

 

Διαγράμματα 14/06/16

 

Διαγράμματα 13/06/16

 

Διαγράμματα 10/06/16

 

Διαγράμματα 09/06/16

 

Διαγράμματα 08/06/16

 

Διαγράμματα 07/06/16

 

Διαγράμματα 06/06/16

 

Διαγράμματα 03/06/16

 

Διαγράμματα 02/06/16

 

Διαγράμματα 01/06/16

 

Διαγράμματα 31/05/16

 

Διαγράμματα 30/05/16

 

Διαγράμματα 27/05/16

 

Διαγράμματα 26/05/16

 

Διαγράμματα 25/05/16

 

Διαγράμματα 24/05/16

 

Διαγράμματα 23/05/16

 

Διαγράμματα 19/05/16

 

Διαγράμματα 18/05/16

 

Διαγράμματα 17/05/16

 

Διαγράμματα 16/05/16

 

Διαγράμματα 13/05/16

 

Διαγράμματα 12/05/16

 

Διαγράμματα 11/05/16

 

Διαγράμματα 10/05/16

 

Διαγράμματα 09/05/16

 

Διαγράμματα 06/05/16

 

Διαγράμματα 05/05/16

 

Διαγράμματα 04/05/16

 

Διαγράμματα 28/04/16

 

Διαγράμματα 27/04/16

 

Διαγράμματα 26/04/16

 

Διαγράμματα 25/04/16

 

Διαγράμματα 22/04/16

 

Διαγράμματα 21/04/16

 

Διαγράμματα 20/04/16

 

Διαγράμματα 19/04/16

 

Διαγράμματα 18/04/16

 

Διαγράμματα 15/04/16

 

Διαγράμματα 14/04/16

 

Διαγράμματα 13/04/16

 

Διαγράμματα 12/04/16

 

Διαγράμματα 11/04/16

 

Διαγράμματα 08/04/16

 

Διαγράμματα 07/04/16

 

Διαγράμματα 06/04/16

 

Διαγράμματα 05/04/16

 

Διαγράμματα 04/04/16

 

Διαγράμματα 01/04/16

 

Διαγράμματα 31/03/16

 

Διαγράμματα 30/03/16

 

Διαγράμματα 29/03/16

 

Διαγράμματα 24/03/16

 

Διαγράμματα 23/03/16

 

Διαγράμματα 22/03/16

 

Διαγράμματα 21/03/16

 

Διαγράμματα 18/03/16

 

Διαγράμματα 17/03/16

 

Διαγράμματα 16/03/16

 

Διαγράμματα 15/03/16

 

Διαγράμματα 11/03/16

 

Διαγράμματα 10/03/16

 

Διαγράμματα 09/03/16

 

Διαγράμματα 08/03/16

 

Διαγράμματα 07/03/16

 

Διαγράμματα 04/03/16

 

Διαγράμματα 03/03/16

 

Διαγράμματα 02/03/16

 

Διαγράμματα 01/03/16

 

Διαγράμματα 29/02/16

 

Διαγράμματα 26/02/16

 

Διαγράμματα 25/02/16

 

Διαγράμματα 24/02/16

 

Διαγράμματα 23/02/16

 

Διαγράμματα 22/02/16

 

Διαγράμματα 19/02/16

 

Διαγράμματα 18/02/16

 

Διαγράμματα 17/02/16

 

Διαγράμματα 16/02/16

 

Διαγράμματα 15/02/16

 

Διαγράμματα 12/02/16

 

Διαγράμματα 11/02/16

 

Διαγράμματα 10/02/16

 

Διαγράμματα 09/02/16

 

Διαγράμματα 08/02/16

 

Διαγράμματα 05/02/16

 

Διαγράμματα 04/02/16

 

Διαγράμματα 03/02/16

 

Διαγράμματα 02/02/16

 

Διαγράμματα 01/02/16

 

Διαγράμματα 29/01/16

 

Διαγράμματα 28/01/16

 

Διαγράμματα 27/01/16

 

Διαγράμματα 26/01/16

 

Διαγράμματα 25/01/16

 

Διαγράμματα 22/01/16

 

Διαγράμματα 21/01/16

 

Διαγράμματα 20/01/16

 

Διαγράμματα 19/01/16

 

Διαγράμματα 18/01/16

 

Διαγράμματα 15/01/16

 

Διαγράμματα 14/01/16

 

Διαγράμματα 13/01/16

 

Διαγράμματα 12/01/16

 

Διαγράμματα 11/01/16

 

Διαγράμματα 08/01/16

 

Διαγράμματα 07/01/16

 

Διαγράμματα 05/01/16

 

Διαγράμματα 04/01/16

 

Διαγράμματα 31/12/15

 

Διαγράμματα 30/12/15

 

Διαγράμματα 29/12/15

 

Διαγράμματα 28/12/15

 

Διαγράμματα 23/12/15

 

Διαγράμματα 22/12/15

 

Διαγράμματα 21/12/15

 

Διαγράμματα 18/12/15

 

Διαγράμματα 17/12/15

 

Διαγράμματα 15/12/15

 

Διαγράμματα 14/12/15

 

Διαγράμματα 11/12/15

 

Διαγράμματα 10/12/15

 

Διαγράμματα 09/12/15

 

Διαγράμματα 08/12/15

 

Διαγράμματα 07/12/15

 

Διαγράμματα 04/12/15

 

Διαγράμματα 03/12/15

 

Διαγράμματα 02/12/15

 

Διαγράμματα 01/12/15

 

Διαγράμματα 30/11/15

 

Διαγράμματα 27/11/15

 

Διαγράμματα 26/11/15

 

Διαγράμματα 25/11/15

 

Διαγράμματα 24/11/15

 

Διαγράμματα 23/11/15

 

Διαγράμματα 20/11/15

 

Διαγράμματα 19/11/15

 

Διαγράμματα 18/11/15

 

Διαγράμματα 17/11/15

 

Διαγράμματα 16/11/15

 

Διαγράμματα 13/11/15

 

Διαγράμματα 12/11/15

 

Διαγράμματα 11/11/15

 

Διαγράμματα 10/11/15

 

Διαγράμματα 09/11/15

 

Διαγράμματα 06/11/15

 

Διαγράμματα 05/11/15

 

Διαγράμματα 04/11/15

 

Διαγράμματα 03/11/15

 

Διαγράμματα 02/11/15

 

Διαγράμματα 30/10/15

 

Διαγράμματα 29/10/15

 

Διαγράμματα 27/10/15

 

Διαγράμματα 26/10/15

 

Διαγράμματα 23/10/15

 

Διαγράμματα 22/10/15

 

Διαγράμματα 21/10/15

 

Διαγράμματα 20/10/15

 

Διαγράμματα 19/10/15

 

Διαγράμματα 16/10/15

 

Διαγράμματα 15/10/15

 

Διαγράμματα 14/10/15

 

Διαγράμματα 13/10/15

 

Διαγράμματα 12/10/15

 

Διαγράμματα 09/10/15

 

Διαγράμματα 08/10/15

 

Διαγράμματα 07/10/15

 

Διαγράμματα 06/10/15

 

Διαγράμματα 05/10/15

 

Διαγράμματα 02/10/15

 

Διαγράμματα 01/10/15

 

Διαγράμματα 30/09/15

 

Διαγράμματα 29/09/15

 

Διαγράμματα 28/09/15

 

Διαγράμματα 25/09/15

 

Διαγράμματα 24/09/15

 

Διαγράμματα 23/09/15

 

Διαγράμματα 22/09/15

 

Διαγράμματα 21/09/15

 

Διαγράμματα 18/09/15

 

Διαγράμματα 17/09/15

 

Διαγράμματα 16/09/15

 

Διαγράμματα 15/09/15

 

Διαγράμματα 14/09/15

 

Διαγράμματα 11/09/15

 

Διαγράμματα 10/09/15

 

Διαγράμματα 09/09/15

 

Διαγράμματα 08/09/15

 

Διαγράμματα 07/09/15

 

Διαγράμματα 04/09/15

 

Διαγράμματα 03/09/15

 

Διαγράμματα 02/09/15

 

Διαγράμματα 01/09/15

 

Διαγράμματα 31/08/15

 

Διαγράμματα 28/08/15

 

Διαγράμματα 27/08/15

 

Διαγράμματα 26/08/15

 

Διαγράμματα 25/08/15

 

Διαγράμματα 24/08/15

 

Διαγράμματα 21/08/15

 

Διαγράμματα 20/08/15

 

Διαγράμματα 19/08/15

 

Διαγράμματα 18/08/15

 

Διαγράμματα 17/08/15

 

Διαγράμματα 14/08/15

 

Διαγράμματα 13/08/15

 

Διαγράμματα 12/08/15

 

Διαγράμματα 11/08/15

 

Διαγράμματα 10/08/15

 

Διαγράμματα 07/08/15