| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Αναλύσεις εισηγμένων εταιρειών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Hellenic Energy (ΕΛΠΕ): Αύξηση της δίκαιης αποτίμησης (Fair Value) στα 10,5 ευρώ…

00:01 - 10/06/24

 

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

POIH INVESTMENTS LTD

40,41

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

31,18

 

 

Τιμή μετοχής: 8,465 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 305.635.185
Κεφαλαιοποίηση: 2.587.201.841 ευρώ

 

Απόδοση ytd: +16,28%

Απόδοση 52 εβδομάδων: +5,55%

Απόδοση 3 ετών: +37,7%

Απόδοση 5 ετών: -13%

 

Συνολικές υποχρεώσεις (2023): 5.161.912.000 (2.761.080.000 δανειακές υποχρεώσεις)

Ίδια κεφάλαια: 2.879.475.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 1,

Δείκτης Δανειακών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 0,96χ

 

 

Κέρδη 2023: 477.732.000 ευρώ

 

P/E Ratio: 5,42x

P/BV (2023): 0,90χ   

Μερισματική απόδοση: Στο 7-7,5% η μέση εκτιμώμενη μερισματική απόδοση την επόμενη 5ετία (με μεγάλες πιθανότητες συνέχισης των έκτακτων χρηματικών διανομών όπως και την τελευταία περίοδο. Στα 0,90 ευρώ οι συνολικές χρηματικές διανομές για το 2023 - Απόδοση 10,63%)

 
 

Διάγραμμα

 

 

 

Fair Value: 10,50 ευρώ

 

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας για τη μετοχή των ΕΛΠΕ, με τον ίδιο τρόπο που συνηθίζουμε για τις μετοχές των δύο διυλιστηρίων της χώρας, αν και χωρίς καμία αμφιβολία η μετοχή της ΜΟΗ χρηματιστηριακά έχει υπέρ-αποδώσει της μετοχής των ΕΛΠΕ, σε όλες τις περιόδους σύγκρισης (Παράρτημα A). Σχολιάζοντας και πάλι πως παρά τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουνε στον κλάδο, με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να είναι επιφυλακτική στις εταιρείες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων, η μετοχή των ΕΛΠΕ είναι εξαιρετικά ελκυστική και πιστεύουμε πως το discount που προσφέρει λόγω και της γενικής επιφυλακτικότητας  των επενδυτών για τις εταιρείες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων, μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα, με τους επενδυτές να έχουνε την ευκαιρία σε ένα περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων διεθνώς να τοποθετηθούνε σε μια μετοχή με πολύ ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης.  

Όπως αναφέραμε μια μετοχή των ΕΛΠΕ σε σχέση με αυτή της ΜΟΗ που υπό-αποδίδει. Μια εξέλιξη που δεν αποκλείουμε να αλλάξει (ήδη ytd συμβαίνει), κάτι στο οποίο θα συμβάλει σημαντικά και το πρόσφατο και αναμενόμενο νέο placement από τους βασικούς μετόχους, δεδομένου ότι επιλύεται ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της μετοχής, αυτό της διασποράς. Μια διασπορά που έχει στερήσει στη μετοχή την είσοδο της σε μια σειρά σημαντικών, διεθνών, χρηματιστηριακών δεικτών. Με το δεύτερο placement να αναμένεται και παρά την όποια βραχυπρόθεσμη νευρικότητα μπορεί να δημιουργήσει αυτό στην πορεία της μετοχής (στην περίπτωση ενός discount).  Περιμένουμε η σταδιακή είσοδος της μετοχής σε δείκτες όπως τον MSCI Standard Greece, μια εξέλιξη που θεωρούμε θα οδηγήσει τη μετοχή υψηλότερα …. Και όλα αυτά χωρίς καν να μένουμε στα σενάρια πώλησης του ποσοστού του ομίλου Λάτση στην εισηγμένη, κάτι το οποίο θα μπορούσε οδηγήσει σε επιπρόσθετη ώθηση της μετοχής, ειδικά στο τραπέζι των πιθανόν ενδιαφερομένων βρίσκονται ονόματα όπως του Ε. Μυτιληναίου.

-------------------

Ξεκινώντας με τη χρηματοοικονομική δομή του ομίλου, αν και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στο τέλος τριμήνου, με βάση τα όσα ανακοίνωσε η εισηγμένη και έχοντας φυσικά και την εικόνα του 2023. Η εικόνα παραμένει αρκετά καλή, για τα μεγέθη και τον κλάδο, επιτρέποντας ανάμεσα σε άλλα και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού κλάδου της εισηγμένης και χρηματοδοτώντας τη θεωρητική μετάβαση της εισηγμένης στη νέα εποχή. Και λέμε θεωρητική όχι γιατί η εισηγμένη μέσω του Vision 2025 δεν προχωράει σωστά. Αλλά γιατί κρατάμε μεγάλες επιφυλάξεις κατά πόσο η παγκόσμια μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην πράσινη ενέργεια θα γίνει τόσο γρήγορα όσο πιστεύει η διεθνής κοινότητα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα για την εισηγμένη.

Στα επιμέρους νούμερα, θυμίζουμε πως στο τέλος του 2023, τα ίδια κεφάλαια ήτανε 2,88δις ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις στα 5,17δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,76δις ευρώ ήτανε δανειακές υποχρεώσεις. Γενικοί δείκτες μόχλευσης ικανοποιητικοί, επαναλαμβάνουμε και για τα μεγέθη και τον κλάδο της εισηγμένης. Τώρα όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν το Α’ Τρίμηνο 2024 στα 83εκ ευρώ (διαχρονικά το cash flow παραμένει καλό, άλλο ένα πλεονέκτημα), παρά την αποπληρωμή των τελευταίων δόσεων της Συνεισφοράς Αλληλεγγύης, αλλά και την προσωρινή επιβάρυνση που υπήρξε στο κεφάλαιο κίνησης λόγω των αναταράξεων στις εμπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε συνέχεια των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 93εκ ευρώ κατευθυνόμενες κυρίως σε έργα συντήρησης στα διυλιστήρια και στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 1,75δις ευρώ, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το τέλος του 2023. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) διαμορφώθηκε στο 36%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όπως ανακοίνωσε και η εισηγμένη, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση δανεισμού συνολικού ύψους 1δις ευρώ, με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, μειωμένα περιθώρια επιτοκίου που μετριάζουν την εξάρτηση από τη μεταβλητότητα των διεθνών επιτοκίων αναφοράς, αλλά και επέκταση του συνολικού προφίλ ωρίμανσης κατά ένα έτος. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιλογές του αναφορικά με τη λήξη του ευρωομολόγου ύψους 600εκ ευρώ, που λήγει τον Οκτώβριο του 2024.

-------------------

Στα αποτελέσματα χρήσεως και το 1Q24, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 338εκ ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 164εκ ευρώ. Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 350εκ, με τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα 179εκ ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2023, κυρίως λόγω της επίπτωσης επίδρασης των διεθνών τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων. Όπως ανέφερε η εισηγμένη, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, την αποτελεσματική λειτουργία των διυλιστηρίων, με αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων, τις ιδιαίτερα υψηλές εξαγωγές, στο ανώτατο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών, καθώς και τη βελτιωμένη συνεισφορά από τους κλάδους πετροχημικών και ΑΠΕ. Η παραγωγή προϊόντων για το Α’ Τρίμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 5% στους 3,8 εκατ. τόνους, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το Α’ Τρίμηνο 2020. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις αγορές, που διαμορφώθηκαν στους 4 εκατ. τόνους (+8%), με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 62% των συνολικών όγκων.

Σημειώνεται πως στον τομέα των ΑΠΕ η HELLENiQ RENEWABLES συνεχίζει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου (αν και σίγουρα έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο) της αυξάνοντας στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2024 τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε 381 MW. Επιπρόσθετα έργα 0,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW. Όπως έχει αναφέρει η εισηγμένη. Στόχος είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW μέχρι το 2030. Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων από τις τρισδιάστατες (3D) γεωφυσικές καταγραφές σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και από τις δισδιάστατες (2D) καταγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την ερμηνεία τους να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη θαλάσσια περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», ολοκληρώθηκαν, επίσης, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές και θα ακολουθήσει η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων. Όπως αναφέρουμε και παρακάτω, αποτελέσματα Α τριμήνου ήτανε σε γενικές γραμμές καλά, με όλα να δείχνουνε πως στο σύνολο της φετινής χρήσεως η εισηγμένη θα πιάσει και θα ξεπεράσει τους στόχους λειτουργικής δραστηριότητας που θέταμε.

--------------------

Συνοψίζοντας, επαναλαμβάνουμε πως η εικόνα και οι ενδείξεις για το σύνολο της χρήσης 2024 και τα επόμενα χρόνια είναι καλύτερες των συντηρητικών μας εκτιμήσεων. Μια εξέλιξη που μας οδηγεί και πάλι σε αναθεώρηση του στόχου μας για τη μέση (των επόμενων ετών) λειτουργική κερδοφορία των 320 – 330εκ ευρώ στο εύρος των 350-360εκ ευρώ.. Με βάση τα κέρδη του 2023, 477εκ ευρώ, το P/E Ratio στις τρέχουσες τιμές διαμορφώνεται στο 5,54χ, με το αντίστοιχο P/E Ratio με βάση τη συντηρητική μας πρόβλεψη για τη λειτουργική κερδοφορία στο 7,45χ. Όλα αυτά με τη μερισματική απόδοση του 2023 στο εντυπωσιακό 10,4%, με την εκτίμηση μας να είναι πως η μέση μερισματική απόδοση των επόμενων ετών θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 7 με 7,5% (επίσης αναθεωρούμε το 6% που είχαμε προηγουμένως) με το σενάριο της θετικής έκπληξης και μεγαλύτερων χρηματικών διανομών να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από το αρνητικό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να προχωρήσουμε σε αύξηση της δίκαιης αποτίμησης της εισηγμένης από τα 9,5 στα 10,5 ευρώ, με περιθώρια ανόδου 23,5%, πέραν των γενναίων μερισματικών αποδόσεων ….. Είναι χαρακτηριστικό πως το P/E Ratio στην τιμή του Fair Value διαμορφώνεται στο 9χ με βάση την κερδοφορία του 2023, με το DY στο 8,6%!!  

-------------------

Παράρτημα A: Οι συγκριτικές αποδόσεις ΕΛΠΕ – ΜΟΗ

Μετοχή

Απόδοση 2024 (ytd)

Απόδοση 52εβδομάδων

Απόδοση 3ετών

Απόδοση 5ετών

Απόδοση 10ετών

ΕΛΠΕ

16,28%

5,55%

37,70%

-13,00%

46,00%

MOH

9,93%

10,58%

82,70%

16,00%

238,00%

 

 

 

 

 

 

ΓΔ

12,78%

15,91%

70,00%

68,00%

20,00%

-------------------

Παράρτημα Β: Τα δάνεια προς αναχρηματοδότηση

Στα πλαίσια των ανακοινώσεων πρώτου τριμήνου και όπως αναφέρονταν σε σχετικά δημοσιεύματα στα τέλη Μαΐου. Ένα βήμα από τη συμφωνία για την αναχρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους γραμμών ύψους 1 δις. που ωριμάζουν το 2025 βρίσκεται ο όμιλος της Helleniq Energy, με στόχο να μεταφερθεί η λήξη τους σε μεταγενέστερο χρόνο και να επιτευχθούν μειωμένα περιθώρια.  

Όπως αναφέρονταν σε σχετικά δημοσιεύματα από την αναχρηματοδότηση ο όμιλος αναμένει σημαντική μείωση των περιθωρίων, πιο περιορισμένη έκθεση στα βασικά επιτόκια καθώς το 50% του εταιρικού χρέους θα είναι με σταθερό επιτόκιο και επέκταση των ωριμάσεων του 2025 στη διετία 2027 – 2029 προσθέτοντας ένα ακόμη έτος στο συνολικό προφίλ του χρέους. 

Την ίδια στιγμή η Helleniq Energy εξετάζει τις επιλογές σε σχέση με το ευρωομόλογο που λήγει τον ερχόμενο Οκτώβριο, χωρίς ακόμη η διοίκηση να έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Όπως αναφέρονταν σε σχετικά δημοσιεύματα ήδη πάντως από τον περασμένο  Φεβρουάριο, ο Όμιλος προχώρησε στην επέκταση μιας ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους €200 εκατ. και αρχικής λήξης τον Φεβρουάριο 2024, για ένα έτος.

Ποια είναι όμως τα δάνεια του ομίλου που ωριμάζουν το επόμενο 12μηνο; Ανά τρίμηνο οι ωριμάνσεις των δανείων έχουν ως εξής:

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 λήγουν δύο δάνεια ύψους 5 εκατ. ευρώ θυγατρικών ΑΠΕ του ομιλόυ. 

Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους λήγουν δάνεια ύψους 625 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: λήγει το Ευρωομόλογο ύψους 600 εκατ. ευρώ, ένα δάνειο ύψους 8 εκατ. ευρώ της ΕΚΟ Βουλγαρία, καθώς και τρία ακόμη δάνεια ύψους 17 εκατ. θυγατρικών ΑΠΕ. 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2025 λήγουν δάνεια 142 εκατ. ευρώ: η ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 140 εκατ. ευρώ καθώς και ένα ακόμη δάνειο 2 εκατ. ευρώ θυγατρικής ΑΠΕ.

Δηλαδή στο προσεχές 12μηνο ο όμιλος έχει προς αναχρηματοδότηση συνολικές υποχρεώσεις ύψους 772 εκατ. ευρώ εκ των οποίων η σημαντικότερη αφορά στο ευρωομόλογο των 600 εκατ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο.

 

Παράρτημα: Ιστορικό χρηματικών διανομών (μερίσματα - επιστροφές κεφαλαίου)

 

Τιμή σε €

Τύπος

Ημ/νία αποκοπής

Έναρξη πληρωμής

Χρήση

0,3

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

10 Ιαν 2024

17 Ιαν 2024

1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023

0,5

ΜΕΡΙΣΜΑ

28 Ιουν 2023

5 Ιουλ 2023

1 Ιαν 2022 - 31 Δεκ 2022

0,25

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

11 Ιαν 2023

18 Ιαν 2023

2 Ιαν 2022 - 31 Δεκ 2022

0,4

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

1 Νοε 2022

8 Νοε 2022

1 Ιαν 2022 - 31 Δεκ 2022

0,1

ΜΕΡΙΣΜΑ

27 Ιουν 2022

4 Ιουλ 2022

1 Ιαν 2021 - 31 Δεκ 2021

0,3

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

21 Απρ 2022

3 Μαϊ 2022

1 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2022

0,1

ΜΕΡΙΣΜΑ

5 Ιουλ 2021

12 Ιουλ 2021

1 Ιαν 2020 - 31 Δεκ 2020

0,25

ΜΕΡΙΣΜΑ

29 Ιουν 2020

6 Ιουλ 2020

1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019

0,25

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

7 Ιαν 2020

14 Ιαν 2020

1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019

0,5

ΜΕΡΙΣΜΑ

1 Ιουλ 2019

8 Ιουλ 2019

1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2018

0,25

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

10 Δεκ 2018

17 Δεκ 2018

1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2018

0,25

ΜΕΡΙΣΜΑ

2 Ιουλ 2018

9 Ιουλ 2018

1 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2017

0,15

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

4 Δεκ 2017

11 Δεκ 2017

1 Ιαν 2017 - 31 Δεκ 2017

0,2

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 Ιουλ 2017

10 Ιουλ 2017

1 Ιαν 1995 - 31 Δεκ 2014

0,21

ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

31 Δεκ 2014

9 Ιαν 2015

1 Ιαν 2010 - 31 Δεκ 2013

0,15

ΜΕΡΙΣΜΑ

16 Αυγ 2013

26 Αυγ 2013

1 Ιαν 2012 - 31 Δεκ 2012

0,45

ΜΕΡΙΣΜΑ

17 Αυγ 2012

27 Αυγ 2012

1 Ιαν 2011 - 31 Δεκ 2011

0,3

ΜΕΡΙΣΜΑ

4 Ιουλ 2011

12 Ιουλ 2011

1 Ιαν 2010 - 31 Δεκ 2010

0,15

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ

4 Οκτ 2010

12 Οκτ 2010

1 Ιαν 2010 - 31 Δεκ 2010

0,3

ΜΕΡΙΣΜΑ

5 Ιουλ 2010

13 Ιουλ 2010

1 Ιαν 2009 - 31 Δεκ 2009

 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum