| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Αναλύσεις εισηγμένων εταιρειών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

ΕΛΧΑ: Και στο 9μηνό επιβεβαίωσε πως είναι φτηνή, παρά τις προκλήσεις της οικονομικής συγκυρίας και κυρίως την ενεργειακή κρίση

00:01 - 28/11/22

 

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

VIOHALCO SA/NV

84,78

 

Τιμή μετοχής: 1,664 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 375.241.586
Κεφαλαιοποίηση: 624.401.999 ευρώ

 

Απόδοση ytd: -10,05%

Απόδοση 52 εβδομάδων: -12,42%

Απόδοση 3 ετών: -

Απόδοση 5 ετών: -

 

Συνολικές υποχρεώσεις: 1.732.182.000 ευρώ (1,05δις ευρώ οι δανειακές υποχρεώσεις) 

Ίδια κεφάλαια: 1.017.832.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 1,

 

P/E Ratio (2021): 5,59χ

eP/E Ratio (με βάση την εκτίμηση μας για τη μέση κερδοφορία την ερχόμενη 5ετία): 8,62χ

P/BV (e2022): 0,61χ

Μερισματική απόδοση: περίπου στο 2% η μέση εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για την επόμενη 5ετία

 

Διάγραμμα

 

 

 

Fair Value: 2,7 - 2,8 ευρώ

 

Θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 6μηνου. Επαναλαμβάνοντας λοιπόν πως αν και διαχρονικά είμαστε επιφυλακτικοί (ουδέτεροι ως αρνητικοί) με τις μετοχές των κυκλικών εταιρειών, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων χρήσεως, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην αποτίμηση τους. Αναλύοντας τα αποτελέσματα 9μηνου που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σε συνέχεια προηγούμενων αναλύσεων μας, θα παραμείνουμε θετικοί για τη μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΕΛΧΑ),  με την εισηγμένη στις τρέχουσες αποτιμήσεις και εννοείται ασχέτως της πρόσφατης αντίδρασης από τα χαμηλά, να είναι άκρως ελκυστική.

 

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη ανάλυση μας. Μιλάμε για έναν καθαρά εξαγωγικό όμιλο, με το περίπου 90% των πωλήσεων να είναι εκτός Ελλάδας, σε περισσότερες από 92 χώρες (από τις συνολικές πωλήσεις, το περίπου 8% είναι στην Ελλάδα και το 62% σε κράτη μέλη της Ε.Ε.), κάτι το οποίο μειώνει και το γεωγραφικό κίνδυνο.

 

Θετικό επίσης πως ο όμιλος προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων, αν και χωρίς αμφιβολία ο κλάδος της συσκευασίας αναψυκτικών και τροφίμων είναι καθοριστικός για την πορεία των μεγεθών.

 

Παράλληλα και ειδικά εν μέσω έντονου πληθωρισμού, στα θετικά είναι πως η εταιρεία, σε μεγάλο βαθμό, έχει τη δυνατότητα να περνάει τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών (οι οποίες αναμένεται, τουλάχιστον για τα επόμενα τρίμηνα, να παραμείνουνε σε πολύ υψηλά επίπεδα) στους τελικούς καταναλωτές, μειώνοντας την έκθεση της εταιρείας.

 

Όλα αυτά την ώρα που η εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη  (με μερίδιο περίπου 8%).

 

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης (που σίγουρα επηρεάζει σημαντικά την εισηγμένη, με τον όμιλο πάντως να λαμβάνει σωστά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος) θα σταθούμε στο ότι Αλουμίνιο και Χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιμα προϊόντα, με χαρακτηριστικό πως το 75% του αλουμινίου που ποτέ κατασκευάστηκε είναι ακόμη σε χρήση. Αξίζει να αναφέρουμε πως η κατασκευή μιας ανακυκλωμένης συσκευασίας (κουτάκι) αναψυκτικού καταναλώνει μόνο το 5% της ενέργειας μιας συσκευασίας που φτιάχνεται από την αρχή, με την Ε.Ε. να έχει θέσει ως στόχο ποσοστά ανακύκλωσης στο 100% μέχρι το 2030.

 

Ένας τομέας τώρα που θα σταθούμε, με σημαντικές  προοπτικές ανάπτυξης, όπως η ίδια η εταιρεία αναφέρει στις παρουσιάσεις της. Είναι η ανάπτυξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια, με τον χαλκό να χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε μπαταρίες, μηχανές inverters κ.α. και παράλληλα το αλουμίνιο στους φορτιστές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 

Στα επιμέρους μεγέθη της εταιρείας, θετικά βλέπουμε την περαιτέρω αύξηση των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος 9μηνου στα 1,018δις ευρώ, βέβαια με τις συνολικές υποχρεώσεις να αυξάνονται και αυτές (1,732δις ευρώ Vs 1,42δις ευρώ). Συνολικά πάντως οι δείκτες μόχλευσης της εισηγμένης, για τα μεγέθη του ομίλου, παραμένουνε σε φυσιολογικά επίπεδα (απόλυτα ικανοποιητικός και ο δείκτης EBITDA Coverage – με βάση τη συνολική χρήση 2021).

 

Όπως είχαμε γράψει και με τη δημοσίευση του εξαμήνου. Από αυτά που δε μας άρεσαν στο 9μηνο, ήτανε η μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων κατά περίπου 300εκ ευρώ, παράλληλα με την αύξηση των απαιτήσεων κατά 103εκ ευρώ, τα οποία οδήγησαν στο εξάμηνο σε αρνητικό cash flow από λειτουργικές δραστηριότητες, ο βασικός λόγος για τη σημαντική μείωση των μετρητών και στο τέλος 9μηνου. Βέβαια εκτιμούμε πως η εικόνα στο σύνολο της χρήσης και τα επόμενα τρίμηνα θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, αν και θα παρακολουθούμε στενά τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.  

 

--------------

 

Για το θέμα, χαρακτηριστικά είναι τα όσα είχε αναφέρει η εταιρεία στα πλαίσια του 6μηνου:

 

“Στις 30.06.2022 τα αποθέματα ανήλθαν στα 968,2 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2021: 697,7 εκατομμύρια ευρώ) για τον Όμιλο και στα 631,9 εκατομμύρια ευρώ (31.12.2021: 436,7 εκατομμύρια ευρώ) για την εταιρεία. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες τιμές των μετάλλων καθώς και στην αύξηση των αποθεμάτων σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας για το τομέα σωλήνων και κραμμάτων χαλκού της Εταιρείας, που επηρέασε τόσο τα μεγέθη του Ομίλου όσο και της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναγνωρίστηκε πρόβλεψη απομείωσης ύψους 7,8 εκατομμυρίων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου του Ομίλου και συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι «Κόστος Πωληθέντων» της ενδιάμεσης κατάστασης αποτελεσμάτων”.

 

-------------

 

Στα της τελικής γραμμής των αποτελεσμάτων τώρα. Η καθαρή κερδοφορία στο 9μηνο του 2022 ήταν καλύτερη των προβλέψεων, στα 162,8εκ Vs 120,5εκ ευρώ το περσινό 9μηνο, με τη βοήθεια έκτακτων κερδών 64,5εκ ευρώ (κέρδος από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου – αποτελεσματικό μέρος – 49,9εκ ευρώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο). Αναφορικά με το EBITDA, αυτό αυξήθηκε στα 295εκ ευρώ Vs 176εκ ευρώ (+68%), με βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Όλες αποδόσεις εξαιρετικές και άνω των προβλέψεων μας.

 

Βέβαια και όπως είχαμε κάνει και σε προηγούμενες αναλύσεις μας. Σταθμίζοντας τα όλα (όπως τα έκτακτα κέρδη) και γενικά όλες τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και προβλέποντας πως η παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί σε ρηχά νερά, τουλάχιστον για τους επόμενους 16 με 24 μήνες. Θα θέσουμε ως βασικό στόχο για την επόμενη 5ετία μια μέση (λειτουργική) κερδοφορία της τάξης των 63-65εκ ευρώ, αναθεωρώντας και αυτή φορά, τον προηγούμενο στόχο μας (60-62εκ).

 

Μια πρόβλεψη τουλάχιστον ρεαλιστική, αν όχι αρκετή συντηρητική. Μια πρόβλεψη κερδοφορίας, η οποία στις τρέχουσες τιμές δίνει ένα P/E Ratio 9x (με βάση την κερδοφορία του 2021, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 5,59χ – είναι χαρακτηριστικό πως με βάση την επίδοση 9μηνου, το P/E Ratio διαμορφώνεται στο μόλις 3,8χ), δείκτες αποτίμησης άκρως ελκυστικοί. Η μετοχή διαπραγματεύεται στο 0,61χ της λογιστικής της αξίας.

 

Αφού λοιπόν συστήσουμε στην διοίκηση της εισηγμένης δύο βασικά πράγματα. Να προχωρήσει σε αύξηση της διασποράς (η Βιοχάλκο κατέχει το 85% των μετοχών) και σταδιακά να αυξήσει τις μερισματικές αποδόσεις (η εισηγμένη θα μπορούσε με βάση τα μεγέθη να έχει μια μερισματική απόδοση περίπου 3% έναντι 1,7% αυτή τη στιγμή). Συνοψίζοντας θα επαναλάβουμε πως η εισηγμένη στις τρέχουσες τιμές είναι άκρως ελκυστική, διατηρώντας ως Fair Value για τη μετοχή τα 2,70 – 2,80 ευρώ. Μια τιμή που σημαίνει περιθώρια ανόδου περίπου 70% σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές!!

 

Παράρτημα: Ιστορικό χρηματικών διανομών (μερίσματα - επιστροφές κεφαλαίου)

 
Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία αποκοπής Έναρξη πληρωμής Χρήση
0,03 ΜΕΡΙΣΜΑ 30 Μαϊ 2022 3-Ιουν-22 1 Ιαν 2021 - 31 Δεκ 2021
0,01 ΜΕΡΙΣΜΑ 27 Μαϊ 2021 2-Ιουν-21 1 Ιαν 2020 - 31 Δεκ 2020
0,2422 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 14-Απρ-21 20-Απρ-21 1 Ιαν 2015 - 31 Δεκ 2019
0,03 ΜΕΡΙΣΜΑ 1-Ιουν-20 5-Ιουν-20 1 Ιαν 2019 - 31 Δεκ 2019
0,03 ΜΕΡΙΣΜΑ 28 Μαϊ 2019 4-Ιουν-19 1 Ιαν 2018 - 31 Δεκ 2018
0,06 ΜΕΡΙΣΜΑ 26-Ιουν-08 3-Ιουλ-08 1 Ιαν 2007 - 31 Δεκ 2007
 

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum