| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Αναλύσεις εισηγμένων εταιρειών με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

ΕΥΑΠΣ: Κάποιοι τη θεωρούνε συντηρητική …. Εμείς πολύ φτηνή!! Περιθώρια ανόδου άνω του 50% …

00:01 - 27/09/21

 

Βασικοί Μέτοχοι

 

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

50,0

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

24,02

SUEZ ENVIRONMENTCOMPANY

5,0124

 

Τιμή μετοχής: 4,50 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 36.300.000
Κεφαλαιοποίηση: 163.350.000 ευρώ

 

Απόδοση ytd: +2,51%

Απόδοση 52 εβδομάδων: +15,09%

Απόδοση 3 ετών: +2,50%

Απόδοση 5 ετών: +37%

 

Συνολικές υποχρεώσεις: 50.051.000 (μηδενικές οι δανειακές υποχρεώσεις)

Ίδια κεφάλαια: 183.235.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 0,27χ (με μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις)

Ταμείο: 95εκ ευρώ (58% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης)

 

Κέρδη 2020: 11.868.000 ευρώ (στο +22% τα κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021)

 

e2020P/E Ratio: 12χ

P/BV (e2021): 0,89χ (με την εταιρεία να είναι debt free)   

Μερισματική απόδοση: 5% (διατηρήσιμη τα επόμενα χρόνια, χωρίς λόγω και του μεγάλου ταμείου της εταιρείας να μπορεί να αποκλειστεί και μια μεγάλη έκτακτη επιστροφή κεφαλαίου τα επόμενα χρόνια).

 

Διάγραμμα

 

 

Fair Value: 7 ευρώ

 

Όπως και αναμέναμε στο δρόμο της ανάκαμψης βρίσκονται τα βασικά μεγέθη της ΕΥΑΠΣ, με την καθαρή κερδοφορία να είναι κατά 22% αυξημένη κατά το πρώτο 6μηνο της χρονιάς, στα 5,935εκ ευρώ από 4,84εκ ευρώ το περσινό αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο. Συνολικά θα λέγαμε πως η εισηγμένη συνεχίζει να παρουσιάζει μια πολύ ικανοποιητική εικόνα σε όλες τις γραμμές.

 

Πάμε όμως να τα δούμε με τη σειρά:

 

Ξεκινώντας από την χρηματοοικονομική δομή του ομίλου, παραμένει 100% debt free, με συνολικές υποχρεώσεις μόλις 50εκ ευρώ (μηδενικός τραπεζικός δανεισμός) την ώρα που τα ίδια κεφάλαια είναι 183εκ ευρώ. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο ταμείο της εταιρείας που στις 30/06 διαμορφώνονταν στα 95εκ ευρώ, δηλαδή το 58% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης !!!!, μια εισηγμένης επαναλαμβάνουμε με μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις. Και παρά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου ταμείου είναι από τα πρώτα πράγματα που καθιστούνε την εισηγμένη, επενδυτικά ελκυστική. Και όλα αυτά σε μια εταιρεία με εξαιρετικό cash flow, που συνεχίζει σταθερά να παράγει κέρδη σε κάθε χρήση, με ελάχιστους κινδύνους λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου δραστηριότητας.  

 

Στους όρους αποτίμησης, με βάση την εκτιμώμενη κερδοφορία του 2021, το P/E Ratio να διαμορφώνεται στο 12χ. Όπως μάλιστα έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες αναλύσεις μας για την εισηγμένη, πιστεύουμε πως είναι απόλυτα εφικτό σε ορίζοντα 3ετίας η επιτευχθεί η επίδοση του 2017, με κέρδη 16,5εκ ευρώ, με το P/E Ratio σε αυτό το σενάριο να διαμορφώνεται στο 9,9χ. Και η αποτίμηση της εταιρείας γίνεται ακόμη πιο ελκυστική, δεδομένων των διατηρήσιμων υψηλών μερισματικών αποδόσεων, 5% ετησίως σε βάθος 5ετίας. Μάλιστα με την εταιρεία να έχει ταμείο σχεδόν το 58% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης και παρά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2024, θεωρούνται πιθανές έκτακτες επιστροφές κεφαλαίου που μπορεί να φτάσουνε τα επόμενα χρόνια στα 20 με 30εκ ευρώ, μια απόδοση δηλαδή περίπου 15%. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό πως μόνο από τα μερίσματα και τις πιθανές επιστροφές κεφαλαίου, σε βάθος 5ετίας, η απόδοση μπορεί να φτάσει αν όχι να ξεπεράσει το 40%, περίπου 8% σε ετήσια βάση!!

 

Αν και χαμηλών λοιπόν τόνων και με χαμηλή εμπορευσιμότητα κατά μέσο όρο, συνεχίζουμε να θεωρούμε τη μετοχή της ΕΥΑΠΣ ως μια πραγματική επενδυτική ευκαιρία, μια μετοχή που αξίζει να βρίσκεται σε όλα τα σωστά δομημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Χαμηλού ρίσκου, με ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης και μεγάλο όπλο τις διατηρήσιμες υψηλές μερισματικές αποδόσεις, τις οποίες κακώς οι επενδυτές δε σταθμίζουνε στις επενδυτικές τους επιλογές.

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, συνεχίζουμε να θέτουμε ως fair value για την εισηγμένη τα 7 ευρώ, δηλαδή περιθώρια ανόδου περίπου 55% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 4,50 ευρώ (+ τις εκτιμώμενες μερισματικές αποδόσεις).

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

 

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum