| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Fundamentalist

Καθημερινά σχόλια με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

ΟΤΕ  - Ικανοποιητικό το 6μηνο, αλλά και δίκαια αποτιμημένη στα 6δις ευρώ.

00:01 - 10/08/20

 

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχος

% Δικ. Ψήφου Μετοχές

DEUTSCHE TELEKOM AG

45,0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

5,0

 

Τιμή μετοχής: 13 ευρώ

Αριθμός Μετοχών: 470.174.576
Κεφαλαιοποίηση: 6.112.269.488 ευρώ

 

Απόδοση ytd: -8,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων: +6,30%

Απόδοση 3 ετών: +19,70%

Απόδοση 5 ετών: +69,72%

 

Συνολικές υποχρεώσεις: 4.644.000.000 (2δις ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός)

Ίδια κεφάλαια: 1.910.000.00.000 ευρώ

Δείκτης Συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια: 2,44x

 

 

Κέρδη 2019: 205.100.000 ευρώ

 

P/E Ratio: 30,42χ

P/BV: 3,04χ  

Μερισματική απόδοση: 4,23%

 
 
 

Με τη βοήθεια και της μεγάλης μείωσης των αποσβέσεων (σε σχέση και με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία*) καλά θα χαρακτηρίζαμε τα αποτελέσματα του ΟΤΕ, σε όλες τις γραμμές. Ειδικότερα, όσον αφορά τον ισολογισμό, η εταιρεία συνεχίζει να έχει μια απολύτως ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, ειδικά σε συγκριτικά με τον κλάδο πανευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα, οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώνονται στα 4,7δις ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια στα 1,9δις ευρώ, σε μια φυσιολογική επαναλαμβάνουμε αναλογία.

Στα των αποτελεσμάτων χρήσεως τώρα, ο κύκλος εργασιών ήτανε σταθερός στα 1,86δις ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να είναι σημαντικά αυξημένα, στα 184εκ ευρώ έναντι 80,5εκ ευρώ το περσινό Α΄εξάμηνο, λόγω όπως αναφέραμε της μείωσης των αποσβέσεων στα 333εκ ευρώ από 472εκ ευρώ πέρσι.

Συνοψίζοντας, θα επαναλάβουμε πως τα αποτελέσματα 6μηνου ήτανε σε γενικές γραμμές καλά, αν και στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 6,11δις ευρώ, με το P/E Ratio (e2020) στο περίπου 20χ, θεωρούμε πως η μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη. Δε μπορούμε να πούμε ακριβή, ωστόσο και με τη μετοχή να έχει σταθεί καλά όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες της κρίσης (με απώλειες μόνο 8,84% ytd) του Covid-19, σίγουρα όχι φτηνή,

Μείωση αποσβέσεων

Tα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 295,2 σε σχέση με Ευρώ 152,9 το πρώτο εξάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 93,1% προερχόμενη από τη βελτιωμένη κερδοφορία και τη σημαντική μείωση κατά 29,5% στα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις αντανακλώντας την απομείωση υπεραξίας το 2019 του τομέα δραστηριότητας TELEKOM ROMANIA MOBILE (συμπεριλαμβάνεται στη γραμμή «Αποσβέσεις και απομειώσεις»). Επιπλέον, η μείωση των αποσβέσεων οφείλεται στην απομείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE που αναγνωρίσθηκε το 2019.

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

   

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....