| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 
 
 

 

 

 

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει παλαιούς, αλλά και νέους επενδυτές, στη λήψη όσο το δυνατόν αποδοτικότερων επενδυτικών αποφάσεων, το Greek Finance Forum προσφέρει, μέσω των στελεχών του, μια συνδρομητική υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης επενδυτών, με όλη την απαιτούμενη σοβαρότητα και τη χρηματιστηριακή εμπειρία που το χαρακτηρίζουν. Οι ερωτήσεις μπορούν να αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και το σύνολο των ελληνικών εισηγμένων, καθώς επίσης και τις διεθνείς αγορές.

 

Πως λειτουργεί;

 

Αφού έχετε επιλέξει το είδος της τηλεφωνικής υποστήριξης που επιθυμείτε, πραγματοποιείτε τη συνδρομή σας μέσω της υπηρεσίας Paypal. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρεστε αυτομάτως σε νέα ιστοσελίδα, στην οποία παρέχεται τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες, προκειμένου ο αναλυτής του GFF να έλθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας.

 

Να σημειωθεί ότι η επικοινωνία 15λεπτών δεν τηρείται αυστηρά και μπορεί εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί να παραταθεί χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε περισσότερες από μια επικοινωνίες, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος των 15λεπτών.

 

10 ευρώ για 15λέπτη τηλεφωνική επικοινωνία

 

130 ευρώ το μήνα για 15λέπτη τηλεφωνική επικοινωνία όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα + Δυνατότητα Reporting Τεχνικής Ανάλυσης για μια μετοχή της επιλογής σας

 

*Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer)

 

Τα όσα αναφέρονται στην τηλεφωνική επικοινωνία με το GFF σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση επενδυτικών προϊόντων. Αυστηρά ο συνεργάτης του GFF μεταφέρει την προσωπική του άποψη, με τον επενδυτή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία  να αποδέχεται πως έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις του.

 

 

 
   

 

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum