Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 
 

00:01 - 02/04/19

 

Αυτό είναι το κλειδί….

 Νομίζουμε ότι δεν υπάρχουνε σχόλιο για τη χθεσινή απίστευτη συνεδρίαση, με εκρηκτικά κέρδη σε όλο το ταμπλό και ειδικά στις τράπεζες (+7,8%). Και κάπως έτσι το Χ.Α. έκλεισε σε νέα υψηλά από τον Αύγουστο του 2018. Πέραν όμως των τεχνικών επιπέδων και των επόμενων αντιστάσεων των βασικών δεικτών, εμείς θα επαναλάβουμε τη βασική μας άποψη για την πορεία της αγοράς κατά τους επόμενους μήνες. Ότι το κλειδί είναι η πορεία των διεθνών αγορών (οι οποίες θυμίζουμε πως είχαμε το καλύτερο Α΄τρίμηνο εδώ και 30 χρόνια). Με το κλίμα σε αυτές να παραμένει καλό. Και κυρίως να μην γίνεται ο κακός χαμός. Και με αρκετούς ξένους επενδυτές να παίζουνε την αλλαγή κυβέρνηση, το Χ.Α. δεν έχει κανένα λόγο να πέσει.   

 
 
 

Τραπεζικός Δείκτης

Τώρα εν συντομία και μετά τη χθεσινή εκρηκτική συνεδρίαση. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις αντιστάσεις (του τραπεζικού δείκτη) στα καθοριστικά επίπεδα των 600 – 605 μονάδων. Αντιστάσεις στις οποίες προσφάτως είχε ολοκληρωθεί η άνοδος. Αντιστάσεις τεράστιας σημασίας για τη μακροπρόθεσμη τάση του τραπεζικού δείκτη. Και χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε περισσότερες σάλτσες. Απλώς σημειώνεται πως διάσπαση αυτών των αντιστάσεων θα έβαζε τον τραπεζικό δείκτη σε ένα νέο ανοδικό trend. Με το διάγραμμα να είναι «κούφιο» από αντιστάσεις, μέχρι πολύ υψηλότερα επίπεδα (με ότι αυτό σημαίνει συνολικά για την πορεία του Χ.Α.).

 

 
 
 

Short Covering

Οφείλουμε βέβαια να παρατηρήσουμε και κάτι άλλο. Την αίσθηση την οποία έχουμε, πως μετά από ένα σημείο της χθεσινής συνεδρίαση. Και φυσικά στις τράπεζες που κατέγραψαν εκρηκτικά κέρδη. Υπήρξε αρκετό short covering. Και δεν αναφερόμαστε ντε και καλά στους γνωστούς μεγάλους παίχτες που κάνουνε τις γνωστοποιήσεις (οι οποίοι μπορεί να ανακοινωθεί ότι αύξησαν και τις short θέσεις τους, έτσι και αλλιώς είναι και long, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς). Αλλά σε μικρότερα πονταρίσματα, με αρκετούς short παίχτες να τρέχουν να κλείσουνε τις ανοιχτές θέσεις. Και όπως και άλλες φορές έχουμε γράψει. Το ότι κάποιοι έχουνε «σορτάρει» τις τράπεζες, δε σημαίνει ότι ντε και καλά θα τους βγει. Και επαναλαμβάνουμε πως πάρα πολύ συχνά, διεθνώς στις αγορές. Οι short θέσεις και η ανάγκη σε κάποιο σημείο να κλείσουμε αυτές οι θέσεις (short covering). Οδηγούνε σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. 

 
 
 

Τράπεζες

Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τα όσα αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία της έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες,. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ για τις ελληνικές τράπεζες. Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2018 προσδιορίστηκαν από την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών με αυξημένη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι εξασφαλίσεων και ως εκ τούτου περιορισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ELA), καθώς και από τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους σε υποθετικές διαταραχές για την τριετία 2018-2020. Το αποτέλεσμα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα. Ωστόσο, η κερδοφορία ήταν αδύναμη, καθώς η αύξηση των καθαρών εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ παράλληλα η μείωση των εξόδων ήταν μικρότερη σε σχέση με το 2017. Το 2018 υπήρξαν ενδείξεις μικρής ανάκαμψης της τραπεζικής χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επιταχυνόμενης επιστροφής των τραπεζικών καταθέσεων, η οποία επέτρεψε την αναδιάρθρωση της σύνθεσης του παθητικού των τραπεζών υπέρ φθηνότερων πηγών χρηματοδότησης. Η επιστροφή των καταθέσεων των νοικοκυριών, μέρος των οποίων αποτελεί επανεισροή αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων στις τράπεζες, είναι ένδειξη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστημα και το επακόλουθο της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω της ανόδου της απασχόλησης. Για τις επιχειρήσεις, η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά την αύξηση των ταμειακών ροών και της κερδοφορίας τους και είναι συνεπής με το γεγονός ότι η ετήσια καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν θετική. Ωστόσο, βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2018 21 (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους, το οποίο δεν επιτρέπει την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Επακόλουθο της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και των σημαντικών δράσεων που έχουν αναλάβει οι τράπεζες σύμφωνα με τις εποπτικές κατευθυντήριες γραμμές ήταν η μείωση του αποθέματος των ΜΕΔ σε 81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 από 107,2 δισεκ. ευρώ που ήταν στην κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεμα αυτό παραμένει σε εξαιρετικώς υψηλά επίπεδα. Τα επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων, μετά από μια πολυετή περίοδο αποκλιμάκωσης, φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, συνεπή με τη μακρόχρονη διατήρηση των βασικών επιτοκίων της ενιαίας νομισματικής πολιτικής σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα επιτόκια τραπεζικού δανεισμού για μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διατήρησαν την πτωτική πορεία τους, ενώ αντίθετα το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) αυξήθηκε περαιτέρω. Η αύξηση του κόστους δανεισμού για τα νοικοκυριά αντανακλά την εκτίμηση των τραπεζών ότι ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει υψηλός. Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις εμφάνισε το 2018 ενδείξεις μικρής ανάκαμψης. Ειδικότερα, το ύψος των εκταμιεύσεων νέων δανείων τακτής λήξης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε το 2018 κατά 57% έναντι του 2017 και διαμορφώθηκε, σε μέση μηνιαία βάση, σε 952 εκατ. ευρώ. Η μέση μηνιαία καθαρή ροή τραπεζικής πίστης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, αν και χαμηλή, κατέγραψε θετικό πρόσημο για δεύτερο συνεχές έτος, ενώ οι σωρευτικές ετήσιες ροές παρουσίασαν σαφέστερη τάση βελτίωσης. Η ενίσχυση των τραπεζικών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα επέτρεψε την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στο τραπεζικό σύστημα μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της ανάληψης μετρητών τον Οκτώβριο του 2018. Παρά τη σταδιακή χαλάρωση των επιμέρους περιορισμών, δεν έχει λάβει χώρα ακόμη η πλήρης άρση των περιορισμών που προβλέπονται για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Κατά τη διάρκεια του 2018 οι τράπεζες συνέχισαν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Το Δεκέμβριο του 2018 τα ΜΕΔ διαμορφώθηκαν σε 81,8 δισεκ. ευρώ (ή 45,4% του συνόλου των δανείων), μειωμένα κατά περίπου 12,7 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2017 και κατά 25,4 δισεκ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Σημαντική συμβολή στη μείωση των ΜΕΔ είχαν οι διαγραφές και οι πωλήσεις δανείων, καθώς και οι εισπράξεις από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη δρομολογήσει συμφωνίες για περαιτέρω αύξηση του ύψους των πωλήσεων. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου έχουν αρθεί σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των ΜΕΔ. Οι τράπεζες στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 υπέβαλαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην ΕΚΤ αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, οι οποίοι είναι σαφώς πιο φιλόδοξοι από τους αρχικούς. Στόχευση των τραπεζών είναι η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισεκ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. Επειδή αυτό το ποσοστό είναι περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28, συνάγεται ότι πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του. Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω δομής και μεγέθους, αλλά και των νοικοκυριών, γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η απαλλαγή των τραπεζών από το πρόβλημα των ΜΕΔ συμβάλλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής τους, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε διατηρήσιμη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν εκ νέου το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ανθεκτικότητα των τραπεζών και η δυνατότητά τους να απορροφούν κλυδωνισμούς από ενδεχόμενες μελλοντικές διαταραχές, αυξάνεται η οργανική κερδοφορία τους και δημιουργούνται οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στη σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και στη μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα καταστήσει δυνατή την άνετη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση του προβλήματος των ΜΕΔ, οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα, τα ΜΕΔ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστημικών λύσεων με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ. Επίσης, οι δρομολογούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα πρέπει να είναι εστιασμένες στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να μη δημιουργούν ηθικό κίνδυνο έναντι των συνεπών οφειλετών και να έχουν ελεγχόμενες επιπτώσεις στα κεφάλαια των τραπεζών.

 
 
 

Motor Oil

Εκρηκτική ήταν η χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α., κυρίως βέβαια για τις τραπεζικές μετοχές. Μια πάντως μετοχή η οποία τελευταία προβληματίζει, αν και με βάση τα μεγέθη είναι φθηνή. Και παρά του ότι δίνει ένα εξαιρετικό μέρισμα. Είναι η Motor Oil (έκλεισε στα 20,94 ευρώ, +1,16%), θυμίζοντας πως μαζί με τον Τιτάνα ήταν οι μοναδικές μετοχές από τον FTSE 25 που έκλεισαν το Α΄ τρίμηνο σε αρνητικό πρόσημο. Διαγραμματικά λοιπόν η εικόνα της Motor Oil επιδεινώνεται. Με μεγάλη ανάγκη να μη χαθούν οι στηρίξεις στα επίπεδα των 20,20 – 20,40 ευρώ. Και αυτό γιατί απώλεια αυτών των στηρίξεων. Παρά το καλό κλίμα στο Χ.Α., μπορεί να βάλει σε περιπέτειες τη μετοχή. Μάλιστα οριακά χαμηλότερα και συγκεκριμένα στα επίπεδα των 19,70 – 19,80 ευρώ, υπάρχουνε οι σημαντικότερες μακροπρόθεσμες στηρίξεις. Και ειδικά εν μέσω αυτού του θετικού κλίματος στο Χ.Α., το τελευταίο πράγμα που θα θέλανε να δούμε είναι η απώλεια των παραπάνω στηρίξεων.

Τώρα από την άλλη πλευρά, ο στόχος είναι μια επιστροφή υψηλότερα των 21,40 – 21,50 ευρώ, μια επιστροφή που θα επανέφερε την τάση σε πλήρως θετική.

 

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

02 Απρ 2019 00:00: SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

 

03 Απρ 2019 00:00: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΠΛΑΙΣ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

 

04 Απρ 2019 00:00: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟΥΕΣ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

04 Απρ 2019 00:00: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛ) Αποκοπή Μερίσματος,

 

05 Απρ 2019 00:00: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟΥΕΣ) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων,

05 Απρ 2019 00:00: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΛΛ) Κάτοχοι Μερίσματος,

05 Απρ 2019 10:00: GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΓΡΙΒ) Γενική Συνέλευση, Αθήνα, Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη

05 Απρ 2019 11:00: TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΡΑΣΤΟΡ) Γενική Συνέλευση, Χειμάρρας αρ. 5, Μαρούσι

05 Απρ 2019 00:00: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

05 Απρ 2019 00:00: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

05 Απρ 2019 00:00: Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων,

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

1 Απρ 2019 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

17:16:43

100.000

14,88

1.488.000

ΟΤΕ Α.Ε.

17:12:29

185.207

11,94

2.211.371,58

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

10:59:39

22.383

1,5546

34.796,6118

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

10:42:56

250.000

9,31

2.327.500

 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

29/03/19

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  [ ΥΓΕΙΑ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

29 Μαρ 2019

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΣΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,95

114.699

108.964,05

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ  [ ΚΑΝΑΚ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

29 Μαρ 2019

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Σύζυγος

4,36

58.825

256.477

Πλήθος: 1
   

A

29 Μαρ 2019

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΣΥΡΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Ιδιος

4,36

16.608

72.410,88

 

Λόγος υποβολής-
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

1.     Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή

2.     Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών

3.     Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών

4.     Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά

5.     Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά

6.     Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)

7.     Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων

8.     Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

9.     Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών

10.   Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές

11.   Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών

12.   Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

13.   Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

14.   Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

15.   Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό

16.   Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά

17.   Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων

18.   Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....