Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 
 

00:01 - 02/08/19

 

 

Συνεχίζεται η «μάχη»

 

Η γνωστή «μάχη» για τη διάσπαση των 900 μονάδων αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της αγοράς κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις, αισιοδοξώντας φυσικά πως θα έχουμε την οριστική διάσπαση αυτών των αντιστάσεων. Μια οριστική διάσπαση, η οποία όπως συνεχώς γράφουμε θα οδηγήσει την αγορά σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Σε επίπεδα υψηλότερα των 1.000 μονάδων, με επόμενο στόχο σε αυτό το σενάριο τις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 1.070 – 1.090 μονάδων.

 

 

 

 

 

Fitch

 

Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο πως σήμερα 02/08/19 αναμένονται οι ανακοινώσεις από τη Fitch, θέλοντας να ελπίζουμε πως όχι μόνο θα έχουμε μια αναβάθμιση. Αλλά και θετικές εκπλήξεις ….

 

 

 

 

Οι προηγούμενοι μήνες

 

Υπάρχει στον Κυνηγό σχόλιο με τις αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 ανά μήνα. Να συγκεντρώσουμε τις αποδόσεις που είχε ο ΓΔ ανά μήνα, θυμίζοντας πως από 01/01/19 ο δείκτης βρίσκεται στο εντυπωσιακό +46,24%.

 

Οι αποδόσεις λοιπόν του ΓΔ ανά μήνα είναι οι ακόλουθες:

 

Ιούλιος: +3,62%

Ιούνιος: +4,61%

Μάιος: +7,37%

Απρίλιος: +7,19%

Μάρτιος: +1,96%

Φεβρουάριος: +11,48%

Ιανουάριος: +3,48%

 

 

 

 

FTSE 25

 

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως θετική είναι και η διαγραμματική εικόνα του FTSE 25. Και είναι θετική με βάση κυρίως την παραμονή υψηλότερα των 2.170 – 2.180 μονάδων (έκλεισε στις 2.212,43 μονάδες). Και ως πρώτος στόχος παραμένουνε οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 2.270 - 2.280 μονάδων.

 

 

 

 

 

Ελλάκτωρας

 

Πλήρως θετική είναι η διαγραμματική εικόνα του Ελλάκτωρα, ο οποίος χθες έκλεισε στα 2,18 ευρώ (+0,23%). Και τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα, δεδομένου ότι πλησιάζει η ώρα της δοκιμασίας των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 2,27 – 2,28 ευρώ. Επίπεδα στα οποία η νευρικότητα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Επίπεδα στα οποία δε μπορεί να αποκλειστεί ένα profit taking. Τώρα στο σενάριο της διάσπασης αυτών των αντιστάσεων, ο επόμενος στόχος θα είναι οι αντιστάσεις στα 2,61 – 2,63 ευρώ. Και ακόμη υψηλότερα, στα 2,90 – 3,00 ευρώ, όπου θα επαναξιολογούνταν η κατάσταση.

 

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

02 Αυγ 2019 00:00: ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ)Αποκοπή Μερίσματος,

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

1 Αυγ 2019 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

17:12:24

471.714

0,8579

404.683,4406

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

17:10:42

54.000

19,46

1.050.840

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

16:52:26

69.000

19,45

1.342.050

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

16:49:13

1.000

19,94

19.940

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

16:43:12

1.000

19,94

19.940

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

15:13:36

100.000

7,245

724.500

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

13:29:25

23.811

17,59

418.835,49

 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

31/07/19

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  [ ΜΛΣ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

A

31 Ιουλ 2019

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος

Ο Ιδιος

4,83

4.200

20.287,99

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  [ ΣΦΑ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

A

31 Ιουλ 2019

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος

Ο Ιδιος

0,34

5.414

1.840,76

 

Λόγος υποβολής-
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

1.     Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή

2.     Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών

3.     Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών

4.     Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά

5.     Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά

6.     Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)

7.     Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων

8.     Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

9.     Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών

10.   Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές

11.   Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών

-12.   Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

13.   Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

14.   Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

15.   Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό

16.   Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά

17.   Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων

18.   Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....