Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

-

 

 
 

00:01 - 03/05/18

 

Μη τραπεζικές μετοχές

Απολύτως φυσιολογική θα χαρακτηρίζαμε τη συμπεριφορά της αγοράς κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με ένα profit taking στις τράπεζες να είναι κάτι παραπάνω από φυσιολογικό (μετά το ράλι του Απριλίου). Οι τράπεζες ήταν αυτές που πρωταγωνίστησαν στην άνοδο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται η σχετική κατοχύρωση κερδών να έχει και κάποια συνέχεια (πάντα ελεγχόμενα). Πέραν όμως των τραπεζών, θα ρισκάρουμε μια πρόβλεψη. Ότι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πιστεύουμε πως σύντομα το ενδιαφέρον θα στραφεί και στις μη – τραπεζικές. Και αυτό είναι ένα “rotation” το οποίο πάρα πολλές φορές συμβαίνει στην αγορά μας. Έτρεξαν οι τράπεζες και τώρα θα μπορούσαν τα ηνία της ανόδου να τα πάρουν οι μη – τραπεζικές μετοχές. Και η ζωή συνεχίζεται..

 
 
 

Eurobank

Στα 1,03 ευρώ (-1,81%) έκλεισε χθες η μετοχή της Eurobank, με τη μετοχή να έχει συνολικά από τις αρχές του 2017 (δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο) την καλύτερη εικόνα από τις τραπεζικές μετοχές (από 01/01/18 βρίσκεται στο +21%). Φυσικά διαγραμματικά και μετά το τελευταίο ράλι της μετοχής, ένα περαιτέρω ελεγχόμενο profit taking δε μπορεί να αποκλειστεί. Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι η μετοχή κοντά στα τρέχοντα επίπεδα να παλινδρομήσει, έτσι ώστε να γίνει μια νέα βάση, με στόχο την παραμονή υψηλότερα των 0,95 – 1,00 ευρώ. Και με βάση αυτήν την παραμονή η μετοχή είναι ικανή να κινηθεί σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Επόμενος στόχος οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,15 – 1,16 ευρώ. Διάσπαση τώρα και αυτών των αντιστάσεων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα νέο, πιθανόν και μεγάλο, ράλι στη μετοχή, αν και λέγαμε ότι καλό είναι να τα βλέπουμε όλα βήμα – βήμα, χωρίς ενθουσιασμούς. Τώρα όσον αφορά τις στηρίξεις, κομβικής σημασίας θεωρούνται οι στηρίξεις στα 0,89 – 0,90 ευρώ. 

 

 
 
 

Γεκτερνα

Είχαμε αναφερθεί χθες στα ετήσια αποτελέσματα της ΤΕΝΕΡΓ και λίγο πολύ τα ίδια ισχύουν και γα τα αποτελέσματα της Γεκτερνα. Καλη εικόνα στα αποτελέσματα χρήσεως, με σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Τα καθαρά κέρδη στα 95εκ ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2016 που ήταν 45,9εκ ευρώ. Στα θετικά η αύξηση των περιθωρίων, ενώ  από τα κέρδη τα 15εκ ευρώ ήταν κέρδος από εξαγορά θυγατρικής. Επίσης πέρσι υπήρχε μια ζημία 15εκ ευρώ από αποτίμηση συμμετοχών.

 

Στο cash flow τώρα, οριακά θετικά οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, στα 7,6εκ ευρώ έναντι 311εκ ευρώ πέρσι.

Σημειώνεται πως με βάση την κερδοφορία του 2016 και προσαρμοσμένη για τα έκτακτα, στην κεφαλαιοποίηση των 538εκ ευρώ, η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα P/E Ratio 7,6x ελκυστικό δε μπορεί να πει κανείς. 

 

Πάμε τώρα σε αυτά που μας προβληματίζουν. Και φυσικά αυτό δεν είναι κάτι άλλο από τις συνολικές υποχρεώσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στα 3,3δις ευρώ (τραπεζικά δάνεια στα 1,73δις ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/17 ήταν 489εκ ευρώ, ενισχυμένα πάντως κατά 100εκ ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2016 (οι συνολικές υποχρεώσεις ήταν κατά 800εκ ευρώ). Και αν και σίγουρα οι κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν πολύ υψηλούς δείκτες μόχλευσης, αυτό είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει.

 
 
 

MIG

Κάθε τρίμηνο και εδώ και χρόνια (από την εποχή Βγενόπουλου) που η MIG δημοσιεύει αποτελέσματα κάνουμε το ίδιο σχόλιο. Ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πολύ κακή χρηματοοικονομική κατάσταση, με άγνωστο αν θα τα καταφέρει στο τέλος να αποφύγει τα χειρότερα (το πιθανότερο είναι ότι θα σπάσει σε κομμάτια και θα διασπαστεί). Στη χρήση λοιπόν του 2017, οι ζημίες έφθασαν στα 76εκ ευρώ, με τις ζημίες του 2016 να είναι 78εκ ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ήταν σταθερός, στα περίπου 1,08δις ευρώ. Πάμε τώρα στον ισολογισμό, που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Συνολικές υποχρεώσεις 2,25δις ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να μειώνονται (λόγω φυσικά των ζημιών) και περαιτέρω, στα 239εκ ευρώ (από 313εκ το τέλος του 2016). Δηλαδή μιλάμε για μια αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια στις 10 φορές.

 

Και δε χρειάζεται να γράψουμε πολλά περισσότερα. Παρακάτω είναι και το σχόλιο του ορκωτού ελεγκτή.

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 488,8 εκ. και € 75,3 εκ. αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση καθώς και στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, η ∆ιοίκηση αφενός έχει προβεί στη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες τράπεζες για τραπεζικές υποχρεώσεις ποσού € 369,5 εκ. και αφετέρου βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση λοιπών τραπεζικών υποχρεώσεων ποσού € 162,4 εκ.. Περαιτέρω, η διοίκηση έχει προχωρήσει στη σύναψη Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης που καλύπτει την πλειονότητα των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, η οποία ωστόσο προϋποθέτει την τήρηση δεσμεύσεων και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων με στόχο την ουσιώδη μείωση του συνολικού δανεισμού της Εταιρείας. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η διοίκηση έχει προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

 
 
 

Sunlight Ομόλογο

Και φυσικά όπως ήταν λογικό, σε αναστολή ήταν χθες το ομόλογο της Sunlight μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο μπαταριών της εταιρείας. Για την ιστορία το τελευταίο κλείσιμο του ομολόγου (ΣΑΝΛ01) ήταν στα 101,6 ευρώ.

 

Να σημειωθεί πως με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, τη χρήση του 2017, η εταιρεία εμφάνισε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, στα 7,3εκ ευρώ έναντι 3,3εκ ευρώ. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα, όπως και συνολικά στον όμιλο Olympia, παραμένουν οι επιβαρυμένοι δείκτες μόχλευσης. Συνολικές υποχρεώσεις στα 148,5εκ ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια στα 36,9εκ ευρώ. Στα θετικά, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, στα 11,8εκ ευρώ έναντι 2,15εκ ευρώ το 2016. 

 
 
 

Τουρκική Λίρα

Και με φόντο την τελευταία υποβάθμιση της S&P, δε μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι η τουρκική λίρα βρέθηκε χθες σε νέα ιστορικά χαμηλά έναντι του δολαρίου, αλλά επί της ουσίας και έναντι του ευρώ.

 

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

03 Μαϊ 2018 12:00: ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (ΙΚΤΙΝ) Γενική Συνέλευση, Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση

03 Μαϊ 2018 09:00: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΠ) Γενική Συνέλευση, 71 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

2 Μαϊ 2018 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

17:14:41

4.366.064

0,3368

1.470.490,3552

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

16:51:43

500.000

1,037

518.500

ΟΤΕ Α.Ε.

16:33:56

83.372

11,995

1.000.047,14

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

16:33:14

81.974

9,975

817.690,65

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.

16:32:34

141.285

15,74

2.223.825,9

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

14:04:19

350.000

10

3.500.000

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

13:19:55

2.000.000

1,025

2.050.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

11:13:15

200.000

3,487

697.400

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

10:58:54

500.000

1,051

525.500

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

10:57:03

140.000

3,558

498.120

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

10:53:45

2.500.000

0,348

870.000

 
 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

 

30/04/18

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  [ ΕΥΡΩΒ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

30 Απρ 2018

Α

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

102,90

1.120

115.251

Πλήθος: 2
   

B

30 Απρ 2018

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

1,04

18.000

18.720,00

Πλήθος: 1
   

B

30 Απρ 2018

Π

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

104,00

30

3.120

Πλήθος: 2
   

B

30 Απρ 2018

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

1,04

147.102

152.384,24

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....