Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

-

 

 
 

00:01 - 07/05/18

 

Χ.Α.

Μετά και το τελευταίο 3 στα 3 στο Χ.Α. και από όλες τις απόψεις μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αναμένεται να είναι αυτή που ξεκινάει σήμερα. Και φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη μετοχή της Folli – Follie (θα έχουμε ένα ακραίο volatility) και φυσικά τις τραπεζικές μετοχές, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για τα stress tests. Από άποψης τεχνικής ανάλυσης, μετά την τελευταία πτώση υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Και αυτό γιατί ο ΓΔ έκλεισε χαμηλότερα των 825 – 830 μονάδων (στις 823,89 ευρώ, -1,84%) υψηλότερα των οποίων θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση πάμε για χαμηλότερα επίπεδα, με σημείο αναφοράς και πολύ κρίσιμο να μη χαθούν οι στηρίξεις στα επίπεδα των 800 – 810 μονάδων, η απώλεια των οποίων θα μας έφερνε στην μιζέρια που είχαμε ζήσει το δίμηνο Φεβρουάριος – Μάρτιος. Τώρα με βάση την επιστροφή υψηλότερα των 830 μονάδων, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η αντίσταση στις 850 μονάδες, η οποία προσφάτως δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς.

 
 
 

Τράπεζες

Στα των τραπεζών τώρα και τα stress tests, θα λέγαμε πως η απόδοση ήταν ανάλογη των προβλέψεων. Και εφόσον δεχθούμε πως η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής (και της θυγατρικής στην Ρουμανία), η μοναδική τράπεζα με απολύτως ελεγχόμενες κεφαλαιακές ανάγκες να είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Φυσικά δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος νέας ΑΜΚ, με τις όποιες αποφάσεις να πηγαίνουν για το 2019.  

 
 
 

Τράπεζες (2)

Και στα πλαίσια των παραπάνω θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά πως για το 2018 δεν υπάρχει κίνδυνος ΑΜΚ. Ωστόσο το 2019 δεν αποκλείουμε έναν νέο κύκλο ΑΜΚ. Βέβαια μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατάσταση σε σχέση με το τέλος του 2015, όταν είχαμε και το απόλυτο dilution των παλαιών μετόχων (δε βλέπουμε πως υπάρχει πλέον αυτός ο κίνδυνος). Νέες ΑΜΚ (θα μπορούσαν να γίνουν και σε υψηλότερες τιμές) στα πλαίσια μιας τελευταίας ενίσχυσης των τραπεζών, στην έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, δε μπορούν να αποκλειστούν, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει.  

 
 
 

Τράπεζες (3)

Και όσον αφορά τις τράπεζες και κάτι το οποίο κυρίως αφορά την Τράπεζα Πειραιώς ή και την Εθνική Τράπεζα αν δεν έχουν προχωρήσει οι εκκρεμότητες, ας κρατήσουμε μερικές από τις ερωτήσεις – απαντήσεις που έδωσε ο ίδιος SSM, τονίζοντας πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο.  

 

Ειδικότερα,

 

Τι θα συνέβαινε αν τα αποτελέσματα μιας τράπεζας ήταν κάτω από τον ανεπίσημο ελάχιστο δείκτη του 8% για το βασικό σενάριο ή του 5,5% για το δυσμενές σενάριο; Σε τι αύξηση κεφαλαίου θα έπρεπε να προβούν οι τράπεζες;


Με βάση την ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη άσκηση του 2016 σε επίπεδο ΕΕ και σύμφωνα με την Ενότητα 1.3.6 της μεθοδολογίας της ΕΑΤ, για την άσκηση του 2018 δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Δεν προσδιορίστηκαν προκαθορισμένα κατώτατα όρια κεφαλαίου τα οποία θα προκαλούσαν την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση. Η όποια απόφαση για ανακεφαλαιοποίηση θα ληφθεί κατά περίπτωση, αφού αξιολογηθεί η κατάσταση κάθε τράπεζας με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης και τυχόν άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση.

 

--------------


Σύμφωνα με την ΕΑΤ, για την άσκηση των stress tests δεν έχει τεθεί ελάχιστο όριο επιτυχίας ή αποτυχίας· οι δε εποπτικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της άσκησης στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Το βασικό επίκεντρο της τρέχουσας άσκησης είναι κυρίως να επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σύμφωνα με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο. Βασιζόμενη στην ίδια προσέγγιση που είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη άσκηση της ΕΑΤ το 2016, η τρέχουσα άσκηση δεν περιλαμβάνει ελάχιστα όρια δεικτών.

 

Η άσκηση του 2018 έχει ως σκοπό να αξιολογηθούν οι ευπάθειες και να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις που ασκεί στις τράπεζες η υπόθεση για δυσμενή οικονομική δυναμική και όχι να εντοπιστούν τυχόν υστερήσεις κεφαλαίου και να απαιτηθεί η άμεση λήψη μέτρων ανακεφαλαιοποίησης.

 

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το Εποπτικό Συμβούλιο για ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες. Τυχόν ανακεφαλαιοποίηση θα αποφασιστεί κατά περίπτωση και προς τον σκοπό αυτό θα ληφθούν επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της άσκησης σε συνδυασμό με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση. Είναι σημαντικό, εν προκειμένω, να τονιστεί ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια άσκηση προληπτικού χαρακτήρα η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε διάφορες υποθέσεις και σενάρια, με σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες. Η άσκηση έχει καίρια σημασία αλλά δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα βάσει του οποίου αξιολογούνται πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες. Η ίδια συνολική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αυθαίρετη αντιμετώπιση.

 
 
 

Folli – Follie

Και φυσικά και σήμερα η μετοχή της Folli – Follie θα είναι στο επίκεντρο, με μεγάλες διακυμάνσεις και μεγάλο όγκο συναλλαγών. Το ερώτημα είναι πόσο πειστικές θα βρουν οι επενδυτές την απάντηση της εταιρείας την Παρασκευή το βράδυ και πως θα συνεχίσει το QCM από εδώ και πέρα. Ένα πιθανό σενάριο είναι να ανοίξει η μετοχή υψηλότερα και στη συνέχεια να υπάρξουν κάποιες πωλήσεις αφού ανάμεσα σε άλλα να μην ξεχνάμε και τον πολύ αέρα που μπήκε την Παρασκευή στη μετοχή (έγιναν 1,2εκ μετοχές). Και εφόσον αυτές οι πωλήσεις απορροφηθούν και η μετοχή κλείσει υψηλά, αυτό θα είναι μια αρκετά καλή ένδειξη.

 

Φυσικά να μην ξεχνάμε και το μεγάλο ανεκτέλεστο της Παρασκευής (1,1εκ μετοχές ανεκτέλεστες πωλήσεις), επενδυτές οι οποίοι επιμένουν και θέλουν να πουλήσουνε, μπορεί να στείλουν τη μετοχή πραγματικά πολύ χαμηλότερα (ακόμη και ένα καινούργιο -30%). Σε κάθε περίπτωση από το πώς θα κινηθεί η μετοχή, θα διαπιστώσουμε αν πέραν του «καπνού υπάρχει και φωτιά» και κάτι πραγματικά συμβαίνει με την εισηγμένη.  

 
 
 

ΔΕΗ

Στα της ΔΕΗ τώρα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης (στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας), στο περιθώριο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ενέργεια της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ), «επιχειρούμε να πείσουμε Έλληνες βιομηχάνους να μπούνε στο παιχνίδι».

 

Όπως επεσήμανε ο κ. Παναγιωτάκης, στο κάλεσμα της ΔΕΗ έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δύο με τρεις μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες. Σε αυτές, και σε όσες άλλες προσέλθουν, «θα παρουσιάσουμε όλα τα στοιχεία και θα αναλύσουμε τα οφέλη, μιας τέτοιας επένδυσης». Άλλωστε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, δεν θα μπορεί η επιχείρηση να προσφέρει μελλοντικά το ρεύμα στις χαμηλές τιμές που δίνει σήμερα στους μεγάλους πελάτες της.

 

Όσον αφορά στους εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας που έχουν μπει στο καλάθι για πώληση, σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, αυτοί θα μετακινηθούν στις εταιρείες των επενδυτών. Όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, και οι 1.500 εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στους νέους ιδιοκτήτες. Εκτός θα μείνουν περίπου 40 με 50 διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση ενός πολύ περιορισμένου προγράμματος εθελουσίας εξόδου ή θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις.

 

Σημειώνεται πως ο νόμος για την πώληση του λιγνιτικού πακέτου της ΔΕΗ προβλέπει, για έξι χρόνια μετά την πώληση, απαγόρευση απόλυσης του προσωπικού της ΔΕΗ που θα μεταφερθεί στις νέες εταιρείες των ιδιωτών. Και, όπως επανέλαβε σήμερα ο κ. Παναγιωτάκης, θα πάνε με όλα τους τα εργασιακά δικαιώματα, οπότε εάν απολυθούν στην εξαετία θα πρέπει να πάρουν και την αποζημίωσή τους. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται να γίνει στα τέλη Ιουνίου.

 
 
 

Διεθνής οικονομία

Και κλείνοντας με τα της διεθνής οικονομίας και των αγορών, ας κρατήσουμε το τελευταίο δημοσίευμα της WSJ. Σύμφωνα με αυτό, η ζήτηση για ριψοκίνδυνα δάνεια αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα η αξία της συγκεκριμένης αγοράς να υπερβαίνει τα 1 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά. Ωστόσο οι αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αυξανόμενα επιτόκια θα εντείνουν τις πιέσεις στις υπερχρεωμένες εταιρείες και άλλους δανειολήπτες. 

 

Οι επενδυτές ρίχνουν ρευστό στα αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία, που επενδύουν σε μοχλευμένα δάνεια, καθώς όσο τα επιτόκια ανεβαίνουν τόσο ανεβαίνει και το κέρδος τους. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με το ρίσκο. Τα funds μοχλευμένων δανείων έχουν προσελκύσει καθαρές εισροές ύψους σχεδόν 5 δισ. δολαρίων από τις αρχές του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Lipper που δημοσιεύει η Wall Street Journal. 

 

Παράλληλα στοιχεία της LCD (βραχίονας ερευνών της S&P Global Market Ιntelligence) δείχνουν ότι η αγορά των δανείων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τα μέσα του 2012 και αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, καθώς τα private equity αναζητούν τρόπους να επενδύσουν κεφάλαια.

 

Η αξία της αγοράς προσεγγίζει εκείνη των junk bonds (ομόλογα υψηλού ρίσκου), της οποίας η αξία έχει συρρικνωθεί στο 1,25τρισ. δολάρια από 1,4 τρισ. δολάρια την τελευταία διετία. Τα funds των junk bond έχουν έρθει αντιμέτωπα με εκροές 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την Lipper.

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

07 Μαϊ 2018 00:00: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΟΠΑΠ) Αποκοπή Μερίσματος,

07 Μαϊ 2018 12:30: ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΤΗΛΕΤ) Γενική Συνέλευση, Ξενοδοχείο HILTON, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του Δήμου Αθηναίων

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

4 Μαϊ 2018 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

17:17:39

27.924

19,3

538.933,2

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.

16:56:47

2.150.000

0,22

473.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

16:45:49

1.850.000

0,31

573.500

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

15:23:34

200.000

3,426

685.200

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

13:53:25

50.000

6,05

302.500

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11:55:12

120.000

9,95

1.194.000

 
 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

 

03/05/18

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  [ ΕΥΡΩΒ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

3 Μαϊ 2018

Α

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

100,70

429

43.199,1

Πλήθος: 1
   

B

3 Μαϊ 2018

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,99

6.044

5.991,96

Πλήθος: 1
   

B

3 Μαϊ 2018

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

1,01

42.900

43.327

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....