Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 
 

00:01 - 16/05/19

 

Τι κρατάμε

Κλείνοντας κοντά στο χαμηλό ημέρας, στις 722,88 μονάδες, -1,25% (με χαμηλό ημέρας τις 721,91 μονάδες). Θα σας πούμε τι κρατάμε εμείς από τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Την εμφανή αδυναμία του τραπεζικού δείκτη κατά τις τελευταίες ημέρες να επιστρέψει υψηλότερα των 600 – 610 μονάδων, αν και συνεχίζει να κρατάει την επαφή με αυτά τα επίπεδα (έκλεισε χθες στις 594,24 μονάδες, -1,59%). 

Φυσικά ότι για ακόμη μια συνεδρίαση ο ΓΔ κινείται στα όρια των ισχυρών στηρίξεων των 725 – 730 μονάδων.

Ότι για ακόμη μια φορά, αρκετές από τις μετοχές που εμπλέκονται στις αλλαγές των δεικτών της MSCI, είχανε αρκετά κακή εικόνα, με μεγάλες απώλειες (ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ κτλ…)…. Και όχι φυσικά μόνο αυτές…

Και τέλος ότι το πρωί της χθεσινής συνεδρίασης, όπου η αγορά προσπαθούσε να ανεβάσει στροφές. Ο τζίρος ήταν εξαιρετικά χαμηλός, απόδειξη πως τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα (και πάντα μέχρι νεοτέρας). Η αγορά παραμένει άρρωστη.  

 

 
 
 

725 – 730 μονάδες…

Βεβαίως, το πλέον σημαντικό από τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν το κλείσιμο του ΓΔ οριακά χαμηλότερα των 725 μονάδων (στις 722,88 μονάδες, -1,25%). Και σε σχέση με τα όσα συνεχώς γράφουμε. Υπάρχει ανάγκη άμεσης επιστροφής υψηλότερα αυτών των επιπέδων, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις στηρίξεις στα επίπεδα των 700 – 710 και 690 μονάδων. Μάλιστα το κλείσιμο του ΓΔ οριακά χαμηλότερα, σε συνδυασμό με την αδυναμία του τραπεζικού δείκτη να επιστρέψει υψηλότερα των 600 – 610 μονάδων, δημιουργεί επιπρόσθετη ανησυχία.

 
 
 

Alpha Bank

Στο χαμηλό ημέρας με σημαντικές απώλειες 3,32% έκλεισε η μετοχή της ΑΛΦΑ, στα 1,223 ευρώ. Και αν συντομία θα αναφέρουμε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη άμεσης επιστροφής της μετοχής υψηλότερα των 1,29 – 1,30 και 1,31 ευρώ. Και αυτό για να αρχίσει να ηρεμεί η διαγραμματική εικόνα, η οποία έχει επιβαρυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η μετοχή να φύγει προς αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι επόμενες στηρίξεις είναι στα 1,18 – 1,183, 1,10, 1 και 0,95 – 0,955 ευρώ!!!

 

 
 
 

=

ΟΠΑΠ

Άκρως ανησυχητική είναι και η διαγραμματική εικόνα του ΟΠΑΠ, ο οποίος χθες έκλεισε στα 8,38 ευρώ, -2,90%, με τη μετοχή από τα υψηλά στις 30/04 (9,60 ευρώ) να καταγράφει απώλειες 15%!! μέσα σε 10 συνεδριάσεις. Και η ανησυχία έχει κυρίως να κάνει με την ευκολία με την οποία η μετοχή έχασε τις στηρίξεις στα 8,70 – 8,80 ευρώ. Και είναι τόσο μεγάλη η επιβάρυνση της διαγραμματικής εικόνας. Που αν δεν έλθει άμεσα μια επιστροφή υψηλότερα των παραπάνω επιπέδων. Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω πτώσης, με τις επόμενες στηρίξεις (και μάλιστα όχι ισχυρές) στα επίπεδα των 7,90 – 8,00 ευρώ και 7,50 – 7,55 ευρώ.

 

 
 
 

ΟΤΕ 

Και κλείνοντας με ένα σύντομο σχόλιο για τον ΟΤΕ, ο οποίος χθες έκλεισε στα επίπεδα των 11,35 ευρώ (-0,96%). Η προσοχή στρέφεται στις τρέχουσες στηρίξεις στα επίπεδα των 11,30 – 11,35 ευρώ, με τις επόμενες και καθοριστικές για τη μέσο – μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής να είναι στα επίπεδα των 10,90 – 11,00 ευρώ. Αυτές οι τελευταίες στηρίξεις δε θα πρέπει να χαθούνε, αφού τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε για σημαντική επιδείνωση της τάσης της μετοχής, με κίνδυνο να μιλήσουμε για αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

 

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

16 Μαϊ 2019 00:00: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) Δημοσιοποίηση Τριμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

16 Μαϊ 2019 11:00: ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ) Γενική Συνέλευση, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές σε πακέτα

 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

14/05/19

Δεν βρέθηκαν γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

Λόγος υποβολής-
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

1.     Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή

2.     Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών

3.     Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών

4.     Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά

5.     Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά

6.     Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)

7.     Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων

8.     Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

9.     Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών

10.   Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές

11.   Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών

12.   Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

13.   Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

14.   Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

15.   Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό

16.   Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά

17.   Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων

18.   Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....