Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

-

 

 
 

00:01 - 22/12/17

 

Οι αποδόσεις των τραπεζών από 01/01

 

Αφού πρώτα ευχηθούμε τα Χρόνια μας Πολλά για τις εορτές των Χριστουγέννων, θα ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις των τραπεζών από 01/01, με την εικόνα κατά τις τελευταίες περίπου 4-5 εβδομάδες να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Πάντως και όπως ουσιαστικά από τους πρώτους μήνες του 2017, υπήρχαν μετοχές δύο ταχυτήτων, με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank να έχουνε μακράν την καλύτερη εικόνα. Μια αρκετά πιο μέτρια χρονιά είχε η Alpha Bank, ενώ παρά την ισχυρή αντίδραση των τελευταίων εβδομάδων, τη χειρότερη εικόνα, ουσιαστικά όλη τη διάρκεια του 2017, είχε η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, με τις απώλειες 4 συνεδριάσεις πριν το τέλος του 2017 να είναι 24%.

 

Ειδικότερα,

 

Eurobank: +26,36%

Εθνική Τράπεζα: +25%

Alpha Bank: -5,26%

Τράπεζα Πειραιώς: -23,92%

 

Τραπεζικός Δείκτης

 
 
 

Τράπεζες

 

Αν και περισσότεροι διαβάζοντας την Έκθεση της Ελλάδος χθες έμειναν στις αναφορές για ένα νέο προληπτικό πρόγραμμα, στην έκθεση υπήρχαν και εκτενείς αναφορές στις ελληνικές τράπεζες. Και για όποιον δεν τις έχει διαβάσει, πάμε να δούμε ποιές έιναι αυτές οι επισημάνσεις. Ειδικότερα σημειώνεται πως οι εξελίξεις όσον αφορά τα αποτελέσματα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών ήταν θετικές. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν οριακά κέρδη προ φόρων. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο σχηματισμός προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αυξήθηκε το εννεάμηνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ οι λοιπές ζημίες απομείωσης παρέμειναν αμετάβλητες. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια για το σύνολο του συστήματος, το Σεπτέμβριο του 2017 ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (Common Equity Tier 1 – CET1), σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 17,1% (Δεκέμβριος 2016: 16,9%) και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,2% (Δεκέμβριος 2016: 17%). 

Επίσης σημειώνεται πως το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 7,6% (ή 8,2 δισεκ. ευρώ) το Σεπτέμβριο του 2017 συγκριτικά με το Μάρτιο του 2016 (όταν τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο) και διαμορφώθηκε σε 100,4 δισεκ. ευρώ ή 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Η βελτίωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τραπεζών. Οι πωλήσεις δανείων συνεχίστηκαν και το δ’ τρίμηνο του έτους. Με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται επαρκής η πρόοδος ως προς τους στόχους αποτελεσμάτων. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο στόχος μείωσης των ΜΕΑ για τα δύο επόμενα έτη αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών των τραπεζών και αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων για εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους.

 

Όσον αφορά την επιχειρηματική πίστη, υπενθυμίζεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ως ποσοστό των συνολικών ανοιγμάτων παραμένουν συγκριτικά σε υψηλότερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρούνται στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών και της μεταποίησης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη έκθεση σε δανεισμό. Πάντως, οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών επαρκούν για να καλύψουν το ήμισυ του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται πολύ ικανοποιητικά (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%) από την αξία (βάσει συντηρητικών αποτιμήσεων) των εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν λάβει οι τράπεζες έναντι των προβληματικών δανείων τους. 

 
 
 

 

Alpha Bank

 

Στα 1,80 ευρώ (αμετάβλητη) έκλεισε χθες η μετοχή της Alpha Bank, με την διαγραμματική εικόνα όπως συμβαίνει σε όλες τις τραπεζικές μετοχές, να έχει βελτιωθεί. Και με βάση αυτήν την βελτίωση, η μετοχή έχει όλες τις δυνατότητες κατά το προσεχές διάστημα να βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, με επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,88 – 1,90 ευρώ, πραγματικά πολύ ισχυρές αντιστάσεις, τις οποίες είχαμε επισημάνει στα προηγούμενα σχόλια μας και στις οποίες θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Είναι περιττό να αναφέρουμε πως διάσπαση τους θα ήταν ένα μεγάλο βήμα για την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας,  μια διάσπαση η οποία θα φέρει τη μετοχή υψηλότερα των 2,00 ευρώ, με επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 2,19 – 2,20 ευρώ.

 

 
 
 

 

ΕΧΑΕ

 

Δεν κρύβουμε ότι μας εντυπωσίασε χθες η μετοχή της ΕΧΑΕ (καλό μήνυμα αυτό και για την πορεία της αγοράς), όχι μόνο της σημαντικής ανόδου (5,14 ευρώ, +3%), αλλά και του γεγονότος ότι αυτή έγινε με αυξημένο όγκο συναλλαγών (178.037 μετοχές). Από άποψης τεχνικής ανάλυσης, η εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται με το ζητούμενο μετά και την τελευταία άνοδο να είναι πλέον η παραμονή υψηλότερα των 4,95 – 5,00 ευρώ, η επίτευξη της οποίας θα ανοίξει την όρεξη για μια περαιτέρω, σημαντική άνοδο. Αναφορικά με τις επόμενες αντιστάσεις, αυτές είναι στα τρέχοντα επίπεδα των 5,10 – 5,15 ευρώ, με τις επόμενες αντιστάσεις να είναι στα επίπεδα των 5,45 – 5,50 ευρώ,  με την άνοδο πλέον να αποκτάει σημαντική δυναμική. Διάσπαση και αυτών των αντιστάσεων μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή μέχρι τα επίπεδα των 6,00 – 6,10 ευρώ (υψηλά Ιουλίου του 2017).   

 

 
 
 

 

ΑΔΜΗΕ

 

Στα του ΑΔΜΗΕ τώρα (βέβαια στο χρηματιστήριο είναι εισηγμένος ο ΑΔΜΗΕ συμμετοχών, δηλαδή το 50% του ΑΔΜΗΕ), νέο οργανόγραμμα, στο οποίο ο ρόλος της κινεζικής State Grid είναι ενισχυμένος, με στελέχη της κινεζικής εταιρείας να καταλαμβάνουν καίριες διευθύνσεις και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 120 εργαζομένους που συνοδεύεται με οικονομική ενίσχυση 35.000 ευρώ, περιλαμβάνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ που ενέκρινε τις τελευταίες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Να σημειωθεί πώς σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, οι αποφάσεις είναι στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της εταιρείας και όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Μανούσος Μανουσάκης, «προωθούν τον μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ σε μια εταιρεία που, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της, υιοθετεί σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των αλλαγών που έρχονται». Κεντρικό ρόλο στη διοικητική αναδιάρθρωση του ΑΔΜΗΕ καταλαμβάνει η δημιουργία της Νέας Διεύθυνσης Διαχείρισης Παγίων, η αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Νέων Εργων Μεταφοράς καθώς και η συγκέντρωση των υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών.

 

Τόσο η νέα Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων όσο και η αναδιοργανωμένη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Μανουσάκη προς το προσωπικό της εταιρείας, θα επιβλέπονται από σήμερα κιόλας από τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Xinghua Shi, εξέλιξη που αναβαθμίζει τον ρόλο της State Grid στη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Εκπρόσωπος της κινεζικής εταιρείας και συγκεκριμένα ο κ. Dayong Sun είναι και ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ΑΔΜΗΕ ο οποίος ελέγχει επίσης τη Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Μάργαρης επιβλέπει τη Διεύθυνση Νέων Εργων, τη Διεύθυνση Στρατηγικής & Ανάπτυξης Συστήματος και τη Διεύθυνση Ερευνας και Ανάπτυξης.

 

Ο γενικός διευθυντής Γιάννης Καμπούρης επιβλέπει τη Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος, τη Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς. Αναπληρωτής γενικός οικονομικός διευθυντής ορίζεται ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος. Σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, μάλιστα, η νέα οργανωτική δομή θα έχει ισχύ από σήμερα. Από το νέο οργανόγραμμα κάποιες διοικητικές θέσεις καταργήθηκαν, χωρίς να υπάρξει μείωση μισθού γι’ αυτούς που τις κατείχαν. Οι νέες διοικητικές θέσεις που δημιουργήθηκαν θα καλυφθούν με προκηρύξεις οι οποίες θα αρχίσουν να εκδίδονται από σήμερα.

 

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου απαντά στην ανάγκη ανανέωσης του προσωπικού καθώς ο μέσος όρος ηλικίας είναι 52 έτη και το 2022 θα ξεπεράσει τα 55. Ο κ. Μανουσάκης διαβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και όποιος δεν αποδεχθεί την πρόταση θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά στην εταιρεία.

 
 
 

 

Wall Street

 

Και κλείνοντας με τα της Wall Street και λίγες πλέον συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του 2017, ας ρίξουμε μια ματιά στις αποδόσεις του S&P 500, τόσο φέτος, όσο και για μια σειρά διαφορετικών χρονικών περιόδων.

 

Από τις αρχές λοιπόν του χρόνου, ο S&P 500 βρίσκεται στο +20%, με την απόδοση του δείκτη το τελευταίο τρίμηνο να είναι 7% και το τελευταίο 6μηνο 10%. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε επίπεδο 3ετών, η άνοδο του δείκτη είναι 32%. Τέλος, σε επίπεδο 5ετίας τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα και μιλάμε για μια εντυπωσιακή άνοδο 86%.

3-month +7%

6-month +10%

YTD +20%

3-year +32%

5-year +86%

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

22 Δεκ 2017 12:00: ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΑΤΤ) Γενική Συνέλευση, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

21 Δεκ 2017 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

16:50:30

10.227.206

5,40

55.226.912,4

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16:27:41

560

15,15

8.484

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

14:04:06

50.000

10,15

507.500

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

13:57:17

2.500.000

0,816

2.040.000

 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

 

20/12/17

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  [ ΕΧΑΕ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Α

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

499,00

5

2.495

Πλήθος: 2
   

B

20 Δεκ 2017

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

4,97

1.266

6.290,85

Πλήθος: 2
   

B

20 Δεκ 2017

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

4,97

1.500

7.460,00

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

4,98

10.840

54.015,72

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  [ ΕΥΡΩΒ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Α

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

82,00

3

246

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,82

284.970

232.828,65

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Π

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

82,30

2.619

215.550,5

Πλήθος: 1
   

B

20 Δεκ 2017

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,81

8.700

7.057

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....