Αρχική | Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | Marx - Soros | Contact

   

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 

 

00:01 - 28/02/17

 

Κόκκινα δάνεια

Ξεκινώντας με τις τράπεζες και σε ένα ζήτημα το οποίο όπως είναι λογικό καίει όλη τη χώρα και την ελληνική οικονομία, προβληματισμό δημιουργεί, και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις δυσκολίες στην προσπάθεια διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το γεγονός ότι το ήμισυ σχεδόν των δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) αφορούν περιπτώσεις με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ετών και σημαντικό ποσοστό των δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης εμφανίζουν εκ νέου καθυστέρηση, αναφέρεται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 32,7%, ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015, ενώ ο αντίστοιχος λόγος για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκε σε 45,2% έναντι 44,2% το Δεκέμβριο του 2015.

 

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το β' και το γ' τρίμηνο του 2016 παρατηρήθηκε οριακή μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφωθεί πλέον σε περί- που 107,6δις ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση της ΤτΕ, η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως σε διαγραφές δανείων αλλά και σε αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Κατά δεύτερο λόγο στην προαναφερθείσα βελτίωση συνέβαλαν η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και η μείωση της καθαρής αναταξινόμησης ανοιγμάτων από τα εξυπηρετούμενα στα μη εξυπηρετούμενα.

 

Αναλυτικότερα ως προς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες (67,9%), στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (60,6%) και στα καταναλωτικά δάνεια (55%). Λιγότερο υψηλό ποσοστό καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια (41,3%) και ακόμη χαμηλότερο στα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις (29%).


Μεταξύ των δανείων προς επιχειρήσεις, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε όλους τους κλάδους σε πολύ υψηλό επίπεδο, με εξαίρεση τους κλάδους ενέργειας/πετρελαιοειδών (4,7%), δημόσιας διοίκησης (7,2%) και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (24,3%), οι οποίοι ωστόσο έχουν συγκριτικά μικρότερο μερίδιο στο σύνολο των επιχειρηματικών δανείων. Οι κλάδοι που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο (π.χ. εμπόριο, βιομηχανία κατασκευές) συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά (48,8%, 52,5% και 52,5% αντίστοιχα) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε στον κλάδο των καταλυμάτων (λόγω των ευνοϊκών εξελίξεων όσον αφορά τον τουρισμό), ο σχετικός δείκτης (47,4%) ωστόσο παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά τη διάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μικρή αύξηση εμφάνισαν τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης τα οποία αποτελούν περίπου το 27,6% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Δυσκολότερα ως προς τη διαχείριση είναι τα δάνεια των οποίων οι δανειακές συμβάσεις έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες και τα οποία αποτελούν περίπου το 45% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θετική εξέλιξη αποτέλεσε η στροφή των τραπεζών πρωτίστως σε λύσεις ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως οριστικής διευθέτησης. Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν πλέον μερίδιο επί του συνόλου των λύσεων 50,1% το γ' τρίμηνο του 2016, έναντι 39,4% το δ' τρίμηνο του 2015. Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συσσωρευμένες προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, αν και υποχώρησε οριακά κατά τη διάρκεια του γ' τριμήνου, παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο του 50%, ενώ αν προστεθεί στις συσσωρευμένες προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί από τις τράπεζες έναντι των εν λόγω δανείων, τότε το ποσοστό κάλυψης προσεγγίζει το 100%.

 

Στην έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται επίσης ότι είναι θετικό ότι τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετά βήματα σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθμιστικού πλαισίου. Έχουν εξάλλου ενταθεί οι σχετικές ενέργειες των τραπεζών μέσω ειδικών ανεξάρτητων μονάδων τους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 
 
 

 

Small Cap…

Μια από τις εξελίξεις που τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκαλέσει θετική εντύπωση είναι η καλή κίνηση και η άνοδος η οποία παρατηρείται σε αρκετές από τις μικρές εισηγμένες, πολλές από τις οποίες ξυπνάνε μετά από αρκετούς μήνες, αν όχι χρόνια. Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου αυτή η κίνηση των μικρών εισηγμένων (οι οποίες είναι αλήθεια ότι είναι εξαιρετικά μαζεμένες με τους βασικούς μετόχους να ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών) σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Και αυτό για δύο λόγους. Γιατί πολλές φορές όταν παρατηρείται «ράλι» (σημαντική άνοδος να λέμε καλύτερα για την τρέχουσα περίσταση) τότε σηματοδοτείται η απαρχή ενός πτωτικού κύκλου για ολόκληρη την αγορά …. Βέβαια υπάρχει και το θετικό σενάριο, όπου η άνοδος των μικρών μετοχών σηματοδοτεί την απαρχή μια συνολικής ανόδου για την αγορά, αν και είναι η ιστορία έχει δείξει ότι το πρώτο είναι το πιο συνηθισμένο. Είτε έτσι είτε αλλιώς … η συνέχεια στο ταμπλό ……

 
 
 

 

Alpha Bank

Με αισθητές απώλειες 3,43% και στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε την προηγούμενη Παρασκευή η μετοχή της Alpha Bank στα 1,69 ευρώ. Στα πλαίσια και των πρόσφατων σχολίων μας και με δεδομένο ότι η μεταβλητότητα διατηρείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα (ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα), το μεγάλο ζητούμενο για τη μετοχή είναι η άμεση επιστροφή υψηλότερα των 1,70 – 1,72 ευρώ, αφού οριστική απώλεια αυτών των επιπέδων θα μας προβλημάτιζε, με κίνδυνο πτώσης ακόμη και μέχρι τουλάχιστον τα επίπεδα των 1,52 και 1,47 – 1,49 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι πρώτες ισχυρές στηρίξεις βρίσκονται στα επίπεδα των 1,33 – 1,34 ευρώ, στο εξαιρετικά κακό σενάριο για την αγορά και τις τραπεζικές μετοχές.

Από την άλλη πλευρά, με βάση την επιστροφή υψηλότερα των 1,70 – 1,72 ευρώ, η μετοχή να κινηθεί εκ νέου μέχρι τις αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,89 – 1,91 ευρώ, σε μια γνώριμη κίνηση για τη μετοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό.  

 
 
 

 

Jumbo

Με τη μετοχή να είναι από αυτές που θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, για ευνόητους λόγους, αν υπάρχει ένα ζητούμενο από άποψης τεχνικής ανάλυσης αυτό είναι η παραμονή υψηλότερα των 13,35 – 13,45 ευρώ (κλείσιμο 13,60 ευρώ, +0,74%) και με βάση αυτήν την παραμονή η μετοχή να σπάσει τις ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα των 13,60 – 13,70 ευρώ, στα όρια των οποίων έκλεισε την Παρασκευή η μετοχή. Ελαφρώς υψηλότερα πολύ ισχυρές αντιστάσεις υπάρχουν στα επίπεδα των 14,10 – 14,20 ευρώ. Διαδοχικές διασπάσεις αυτών των αντιστάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει τη μετοχή σε νέα ιστορικά υψηλά στα περίπου 15,20 ευρώ.  Από την άλλη πλευρά, εξαιρετικά σημαντικό είναι η παραμονή υψηλότερα των 12,50 – 12,55 ευρώ (πολύ ισχυρές στηρίξεις – είχαν δοκιμαστεί προσφάτως) ή στη χειρότερη περίπτωση η παραμονή υψηλότερα των 12,05 – 12,15 ευρώ. Απώλεια όλων αυτών των στηρίξεων θα ήταν μια εξαιρετικά κακή είδηση, με επιδείνωση της μακροπρόθεσμης τάσης μετά από πάρα πολλούς μήνες.

 
 
 

Διεθνείς αγορές ..

Και κλείνοντας με ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο και όπως έγραφε το Bloomberg, μεταξύ 1900 και 2016, η παγκόσμια οικονομία πέρασε από τον τηλέγραφο στα έξυπνα τηλέφωνα, από τα κάρα στα γρήγορα και πολυτελή αυτοκίνητα και από την έντυπη μορφή στο διαδίκτυο. Στον κόσμο των χρηματαγορών, ωστόσο, το μεγάλο αυτό διάστημα υπήρξαν λίγες χώρες που μπόρεσαν να παράξουν υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές από μετοχές και ομόλογα. Σύμφωνα με μελέτη της Credit Suisse και του London Business School, οι καλύτερες αγορές μετοχών τα τελευταία 117 χρόνια ήταν τα πλούσια σε εμπορεύματα κράτη, όπως η Νότια Αφρική, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Τις υψηλότερες αποδόσεις επενδύσεων σε ομόλογα έδωσαν χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία.

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

28 Φεβ 2017 11:00: ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Γενική Συνέλευση, Χανιά

 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

24 Φεβ 2017 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

13:52:45

72.321

8,35

603.880,35

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

10:57:44

105.058

8,40

882.487,

 
 

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

 

23/02/17

KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.  

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

23 Φεβ 2017

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διευθ. Σύμβουλος

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

2,02

4.780

9.655,6

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

Plus500

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....