| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 

00:01 - 15/06/20

 

 

Τράπεζες

 

Με τις τράπεζες θα ξεκινήσουμε και τις αρκετά ενδιαφέρουσες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνουν οι τράπεζες στο σχέδιο του πτωχευτικού νόμου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αλλά και στις διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεωρώντας ότι θα λειτουργήσει ως εργαλείο καθυστερήσεων και καταχρήσεων εις βάρος των τραπεζών αλλά και του Δημοσίου.  Όπως έγραψε η «Κ», ο νέος πτωχευτικός νόμος θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες θέλουν να κηρύξουν πτώχευση ή επαπειλούνται με πλειστηριασμό, να πουλήσουν έναντι τιμήματος την πρώτη τους κατοικία σε δημόσιο φορέα και να συνεχίσουν να κατοικούν σε αυτήν ως ενοικιαστές με συμφωνία επαναγοράς σε βάθος χρόνου.

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει πάντα η Καθημερινή, οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα νοικοκυριό θα χαρακτηρίζεται ευάλωτο και θα μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, είναι ιδιαιτέρως γενναιόδωρα. Οπως εξηγούν, με δεδομένο ότι το 90% των δανείων καλύπτει αξία κατοικίας μικρότερη των 200.000 ευρώ, στην κρατική στήριξη θα μπορεί να προσφύγει το 100% των δανειοληπτών, ανοίγοντας τον δρόμο για γενικευμένη χρήση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο οφειλέτης για να διασώσει την πρώτη του κατοικία μέσω του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, είναι τα εξής:

 

• Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%.

 

• Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να είναι έως 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για άγαμο οφειλέτη, η οποία θα προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ όταν ο οφειλέτης είναι έγγαμος και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τρία.

 

• Η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας του και των μελών της οικογένειάς του (της συζύγου και εξαρτημένων μελών) να είναι έως 100.000 ευρώ, και η συνολική αξία της κινητής περιουσίας του και των μελών της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

 

Οπως παρατηρούν οι τράπεζες, το ποσό των 300.000 ευρώ, για 5μελή οικογένεια σε συνδυασμό με τα λοιπά εισοδηματικά κριτήρια (δηλαδή περιουσία συνολική μαζί με την κύρια κατοικία ύψους 460.000 ευρώ), είναι υπερβολικά γενναιόδωρο για τις σημερινές συνθήκες, εάν λάβουμε υπόψη ότι στην καρδιά της οικονομικής κρίσης του παρελθόντος, η μέγιστη προστατευόμενη αξία της πρώτης κατοικίας ήταν το ποσό των 280.000 ευρώ.

 

Επιπλέον, οι τράπεζες τάσσονται υπέρ της αυστηρής πιστοποίησης των νοικοκυριών που χρήζουν προστασίας από τον φορέα απόκτησης ακινήτων πριν ο οφειλέτης προσφύγει σε πτωχευτική διαδικασία, και την κήρυξη της πτώχευσης, και ο φορέας να αγοράζει το ακίνητο εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκτελέσεως μέχρι τον πλειστηριασμό. Κόντρα σε αυτή τη λογική το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνουν οι τράπεζες, προβλέπει τη χορήγηση βεβαίωσης από τον φορέα πριν από την πτώχευση, αναστέλλοντας παράλληλα τη διαδικασία της εκτέλεσης. Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζουν, το πτωχευτικό δίκαιο θα γίνει εργαλείο καθυστερήσεων και καταχρήσεων εις βάρος όχι μόνο των τραπεζών, αλλά και του ίδιου του Δημοσίου, καθώς το 80% των οφειλετών θα έχει κίνητρο να πτωχεύει.

 

Σύμφωνα με τις τράπεζες, κρίσιμο σημείο είναι η πτωχευτική διαδικασία να μη ματαιώνει, καθυστερεί ή αναβάλλει το δικαίωμα του εμπραγμάτως ασφαλισμένου δανειστή να επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση, όπως συνέβη στο παρελθόν με τον νόμο Κατσέλη, που αξιοποιήθηκε προκειμένου ο οφειλέτης να κερδίσει χρόνο.

 

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνονται από την πλευρά των τραπεζών και σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί ένα φυσικό πρόσωπο σε πτώχευση καθώς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα πρέπει να βρίσκεται σε αδυναμία να εξυπηρετήσει το 40% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Οι τράπεζες θεωρούν ότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό και εισηγούνται να αυξηθεί στο 60%, ενώ παράλληλα τάσσονται υπέρ της θέσπισης ασφαλιστικών δικλίδων, όπως το να μην έχει κάνει ο οφειλέτης χρήση και προηγούμενων νόμων, όπως του νόμου Κατσέλη, ή του εξωδικαστικού μηχανισμού.

 
 

 

ΕΤΕ

 

Συνεχίζοντας από την τελευταία ειδησεογραφία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, με τίμημα 21% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ήτοι 330εκ ευρώ, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε το project Icon, πουλώντας στην επενδυτική εταιρία Bain Capital Credit χαρτοφυλάκιο περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,6 δισ. ευρώ με εξασφαλίσεις αξίας περίπου 0,6 δισ. ευρώ (χωρίς discount). 

 

Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους της συναλλαγής δεν υφίσταται δανεισμός της Bain Capital Credit από την Εθνική Τράπεζα.

 

Πηγές από τον όμιλο υποστηρίζουν ότι η Εθνική κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από το φθινόπωρο του 2019, εν μέσω της πανδημίας του CODIV-19.

 

Είναι η πρώτη συναλλαγή αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίου δανείων που ολοκληρώθηκε πανευρωπαϊκά, ενώ όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές (στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) έχουν «παγώσει».

 

Τα οφέλη της συναλλαγής είναι πολλαπλά για την Εθνική.

 

Πρώτον, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τον SSM, καταφέρνοντας να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της κατά 5 δις. το 2019, δηλ. κατά το 1/3 περίπου του συνόλου, γεγονός που ευχαριστεί τόσο την κεντρική τράπεζα όσο και τους επενδυτές.

 

Δεύτερον, συμφώνησε μία έξυπνη δομή συναλλαγής, η οποία της επιτρέπει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα της κρίσης του COVID-19 με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η pre COVID και η μετά COVID επίπτωση στα κεφάλαια της τράπεζας να είναι η ίδια.

 

Σημειώνεται ότι η Bain είχε καταθέσει την αρχική προσφορά για το χαρτοφυλάκιο πριν την έλευση της πανδημίας ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκειά της.

 

Τρίτον, δίνει το περιθώριο στην τράπεζα να συνεχίσει με τη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί για το 2020.

 
 

 

 

Μια ένσταση την έχουμε …

 

Πάντως θέλουμε να είμαστε ειλικρινής σε κάτι. Μας ακούγεται κάπως περίεργο να διαβάζουμε ότι ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, με εξασφαλίσεις 0,6δις ευρώ, πωλείται μόνο 330εκ ευρώ. Ωστόσο, αν και προσωπικά τα ακούμε αυτά με επιφυλάξεις, άνθρωποι που εξειδικεύονται στη συγκεκριμένη αγορά, λένε πως έτσι είναι τα πράγματα, αφού αν δεν υπήρχανε εξασφαλίσεις η πώληση δε θα γίνονταν στο 21% αλλά στο 3 με 4% ή και ακόμη χαμηλότερα.

 
 

 

ΛΑΜΔΑ – Ελληνικό

 

Τώρα στα της ΛΑΜΔΑ και από την τελευταία ειδησεογραφία, ξεκινάνε όπως όλα δείχνουνε οι κατεδαφίσεις, ωστόσο εμείς θα το επαναλάβουμε. Το πρόβλημα με το project του ελληνικού, σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν είναι οι κατεδαφίσεις και ένα επικοινωνιακό ξεκίνημα του έργου. Αλλά η ανάγκη να ξεκαθαριστεί η κατάσταση με το Casino. Και αυτό γιατί η κρίση με τον Covid-19 φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα. Να διευκρινίσουμε πως σε καμία περίπτωση δεν φοβόμαστε την ακύρωση του project, αν και κάποια εσφαλμένα κατά την άποψη μας, φτάνουνε στο σημείο μέχρι και για να μιλήσουνε για αυτό. Ωστόσο μετά και τα τελευταία δεδομένα και την κρίση του Covid-19, πιστεύουμε πως είναι αρκετά πιθανό να έχουμε νέες καθυστερήσεις και η ουσιαστική έναρξη του project  να πάει για το 2021.

 

 

 

Bitcoin

 

Προσωπικά δε συστήναμε σε κανέναν επενδυτή να ασχοληθεί με το Bitcoin. Όχι γιατί είμαστε σίγουροι πως δεν έχει μέλλον. Πιθανόν και να έχει. Αλλά γιατί πιστεύουμε πως στα πλαίσια του trading, ένας επενδυτής δε θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα και θα χάσει τα χρήματα του, με εσφαλμένες συναλλαγές που σχεδόν σίγουρα θα κάνει εν μέσω των ακραίων διακυμάνσεων του ψηφιακού νομίσματος. Ωστόσο πολύ ενδιαφέροντα βρήκαμε τα όσα είπε η JP Morgan. Όπως λοιπόν έγραψε το Bloomberg, εάν το Bitcoin ήταν μαθητής, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι μπήκε στο γυμνάσιο, δεδομένης της ηλικίας του. Ίσως, επίσης, μόλις πήρε το πρώτο του τεστ και σύμφωνα με την JPMorgan είχε «κυρίως θετικά» αποτελέσματα.

 

Τον Μάρτιο, το Bitcoin -όπως πολλές άλλες επενδυτικές επιλογές της αγοράς- υπέστη σοβαρές ζημιές καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες άρχισαν να κλείνουν και οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις πιο ριψοκίνδυνες επενδυτικές τοποθετήσεις. Αλλά το Bitcoin εμφανίστηκε σχετικά χωρίς τραυματισμό, σύμφωνα με έκθεση της τράπεζας.

 

Το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα επέζησαν σε μεγάλο βαθμό από την τρέλα του Μαρτίου, υποδηλώνουν «μακροζωία ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων», σημειώνουν αναλυτές τράπεζας. Όμως, λένε, «η δραστηριότητα στις τιμές τους δείχνει τη συνεχιζόμενη χρήση τους περισσότερο ως μέσο κερδοσκοπίας παρά μέσο ανταλλαγής ή αποθήκευση αξίας».

 

Σύμφωνα πάντα με τα όσα έγραψε το Bloomberg. Ωστόσο, το Bitcoin φαίνεται να συσχετίζεται με πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, αναφέρουν αναλυτές της JPMorgan. Αυτό δείχνουν και οι αντοχές του, καθώς το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο έχασε έως και 7,8% εν μέσω της χειρότερης πτώσης του S&P 500 σε 12 εβδομάδες. Την Παρασκευή, ανέκαμψε, ανακτώντας περίπου το ένα τρίτο των ζημιών της προηγούμενης ημέρας και βρέθηκε να διαπραγματεύεται στα περίπου 9.500 δολάρια. Κέρδισε περίπου 75% από τα μέσα Μαρτίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στα μισά από το ρεκόρ των 20.000 δολαρίων.

Η συντριβή του Μαρτίου ήταν η πρώτη δοκιμασία για το Bitcoin, λένε οι αναλυτές. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι κινήσεις του Bitcoin ήταν ασταθείς – αλλά αυτό ισχύει και για πιο παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, σημειώνουν.

 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

15 Ιουν 2020 00:00: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΛΟΥΛΗ) Κάτοχοι Μερίσματος

16 Ιουν 2020 13:00: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΠΛΑΚΡ) Γενική Συνέλευση, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

16 Ιουν 2020 11:00: COCA-COLA HBC AG (ΕΕΕ) Γενική Συνέλευση,

16 Ιουν 2020 12:00: ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ (ΔΡΟΜΕ) Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών

 

17 Ιουν 2020 10:00: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΗ) Γενική Συνέλευση,

17 Ιουν 2020 17:00: ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΑΤΡΑΣΤ) Γενική Συνέλευση, ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Τ. 7, ΚΗΦΙΣΙΑ

17 Ιουν 2020 16:00: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΕΛΤΟΝ) Γενική Συνέλευση, ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ, ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ 19011

17 Ιουν 2020 00:00: ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΡΟΦ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

17 Ιουν 2020 00:00: ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΡΟΦ) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων,

 

18 Ιουν 2020 12:00: SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ) Γενική Συνέλευση,

18 Ιουν 2020 10:00: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΙΑΤΡ) Γενική Συνέλευση, ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7

 

19 Ιουν 2020 11:00: ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΠΣ) Γενική Συνέλευση, Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη

19 Ιουν 2020 00:00: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΛΟΥΛΗ) Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος,

19 Ιουν 2020 10:00: VIDAVO Α.Ε. (ΒΙΝΤΑ) Γενική Συνέλευση, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

12 Ιουν 2020 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

15:24:45

1.260

10,8

13.608

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

13:35:19

35.981

15,9

572.097,9

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

12:30:32

500.000

0,6468

323.400

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

12:00:37

5.000

1,5846

7.923

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

11:59:45

58.000

0,2428

14.082,4

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

11:58:52

20.000

0,2366

4.732

ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

11:57:41

20.000

0,2342

4.684

 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

11/06/20

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  [ ΕΥΡΩΒ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 2
   

B

11 Ιουν 2020

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,39

513.380

198.625,15

Πλήθος: 1
   

B

11 Ιουν 2020

Π

Παράγωγο

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

39,28

26

1.021,2

Πλήθος: 2
   

B

11 Ιουν 2020

Π

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

0,39

514.754

199.497,11

 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.  [ ΙΝΚΑΤ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

A

11 Ιουν 2020

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διευθ. Σύμβουλος

Ο Ιδιος

1,14

5.000

5.690,74

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  [ ΠΑΠ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

A

11 Ιουν 2020

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό

Ο Ιδιος

1,78

100

178

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

   

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....