| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |

 

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 
 

00:01 - 30/09/19

 

Αποδόσεις Σεπτεμβρίου ….

Στο τέλος του φθάνει σήμερα ο Σεπτέμβριος και μια συνεδρίαση πριν το τέλος του μήνα, πάμε να δούμε τις αποδόσεις των 3 βασικών δεικτών, σημειώνοντας πως επί της ουσίας μιλάμε για ακόμη έναν σταθεροποιητικό μήνα.

ΓΔ: +0,26%

FTSE 25: +0,93%

Τραπεζικός Δείκτης: +5,98%

 
 
 

2ος συνεχόμενος μήνας …

Και να σημειωθεί πως εφόσον σήμερα καταγραφεί πτώση μεγαλύτερη του 0,26%, ο Σεπτέμβριος θα είναι ο 2ος συνεχόμενα πτωτικός μήνας του 2019, μετά από 7 σερί ανοδικούς μήνες. Βέβαια με το ΓΔ να βρίσκεται στο +42% από 01/01/19 και τις τράπεζες στο +89%, μόνο δυσαρεστημένος δε μπορεί να είναι κανείς για την πορεία του Χ.Α.

 
 
 

Κλείσιμο short θέσεων

Να αναφέρουμε τώρα πως σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουνε. Θα έχουμε περαιτέρω κύκλο κλεισίματος ανοιχτών θέσεων. Και γίνεται αντιληπτό ότι οι κινήσεις αυτές των short players είναι ικανή να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδος των τιμών. Όπως έχουμε ξανά-σχολιάσει. Και όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και στις διεθνείς αγορές. Το short covering είναι ένας από τους βασικούς λόγους ανόδου των τιμών.

 
 
 

Βιοχάλκο

Αρκετά χειρότερα των προβλέψεων ήτανε τα εταιρικά αποτελέσματα της Βιοχάλκο, με τη μετοχή να κλείνει την Παρασκευή, με μεγάλες απώλειες 5,28% (στα 3,68 ευρώ). Και όλα δείχνουνε πως πάμε για δοκιμασία των ισχυρών στηρίξεων στα επίπεδα των 3,50 – 3,55 ευρώ. Στηρίξεις οι οποίες δεν θα πρέπει να χαθούνε. Χαμηλότερα υπάρχει ένα τελευταίο ανάχωμα στα 3,35 – 3,40 ευρώ. Ενώ απώλεια και αυτών, θα έστελνε τη μετοχή στα 2,90 – 3,00 ευρώ.  

 
 
 

MIG

Στα της MIG και με βάση το τελευταίο ρεπορτάζ. Επιμένουνε οι πληροφορίες πως τα funds Farallon και ΟakHill Advisors επιμένουν σε υψηλό επιτόκιο, τουλάχιστον 11%, όσον αφορά τον δανεισμό της Marfin Investment Group (MIG). Μάλιστα με τις προθεσμίες να λήγουνε και τη συμφωνία να μην έχει επιτευχθεί, όλα δείχνουνε πως πάμε για παράταση των διαπραγματεύσεων. Πιθανόν και για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Πάντως σε σχέση με τα όσα αναφέρουμε ως GFF εδώ και πολύ καιρό για τα οικονομικά της εταιρείας. Προσωπικά δεν θεωρούμε πως είναι παράλογο τα funds να ζητάνε επιτόκιο 11% για να δανείσουνε την MIG.  

 
 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 
 

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 
 
 
 
 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

26/09/19

 
 

Λόγος υποβολής-
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

1.     Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή

2.     Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών

3.     Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών

4.     Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά

5.     Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά

6.     Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)

7.     Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων

8.     Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

9.     Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών

10.   Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές

11.   Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών

-12.   Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

13.   Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

14.   Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

15.   Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό

16.   Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά

17.   Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων

18.   Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

Παλαιότερα Σχόλια

   

Plus500

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....