| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Αποποίηση Ευθύνης

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Greek Finance Forum μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση/σύσταση για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση κινητών αξιών/χρεογράφων οποιασδήποτε κατηγορίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ο αναγνώστης αποδέχεται ότι η χρήση του website του Greek Finance Forum δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης καθώς και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή από το website του Greek Finance Forum (website).

 

Οι όροι προτάσεις και αξιολόγηση μετοχών/εταιρειών καθώς και συναφή όροι χρησιμοποιούνται στο Greek Finance Forum αποκλειστικά και μόνο για διαφημιστικούς λόγους και σε καμία περίπτωση με σκοπό να υποκαταστήσουν τους επαγγελματίες του κλάδου που υπόκεινται στην νομοθεσία των ανάλογων εποπτικών αρχών. Το website μπορεί να/και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό από άλλες σελίδες του διαδικτύου χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητα τους. Ο κίνδυνος από την πρόσβαση και την χρήση αυτών των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών, υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών που συλλέγει εκεί, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη. Η ευθύνη για την χρήση των πηγών ενημέρωσης καθώς και για οποιοδήποτε υλικού άλλου website βαρύνει την σχεδιάστρια εταιρία του website και σε καμία περίπτωση τους συντελεστές του website. Αν για τον οποιοδήποτε λόγω κάποιος εκ των συνδεδεμένων με το site πηγών δεν επιθυμεί την συνέχιση αυτής της πληροφόρησης παρακαλούμε να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας.

 

 

 

 

 

 

 
   
   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2022 Greek Finance Forum