| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

 

 

00:01 -10/05/21

 

 

X.A.

 

Πέραν των όσων αναφέρουμε για το ΓΔ και την αγορά συνολικά στη στήλη Κυνηγός. Θα ξεκινήσουμε με τον τραπεζικό δείκτη αφού παραδεχθούμε πως δεν είχαμε λάβει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από τις νέες σταθμίσεις της Πειραιώς στους βασικούς δείκτες, με την ΠΕΙΡ να έχει πλέον το 12% του τραπεζικού δείκτη, οδηγώντας με το -27% της Παρασκευής τον δείκτη στο -3,45% και στις 613,79 μονάδες. Ωστόσο επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στα διαγραμματικά του τραπεζικού δείκτη με το μεγάλο ζητούμενο να παραμένει η οριστική διάσπαση των αντιστάσεων στα τρέχοντα επίπεδα των 610 – 620 μονάδων. Μια διάσπαση του τραπεζικού δείκτη, η οποία όπως είχαμε σχολιάσει και την Παρασκευή, βάζει το δείκτη σε ένα νέο μεγάλο ράλι, με μεγάλα περιθώρια ανόδου, 30% και βλέπουμε!!

 

 
 

 

Τράπεζα Πειραιώς

 

Και σε σχέση με τα παραπάνω  πάμε να δούμε ποιες είναι οι νέες σταθμίσεις της μετοχής στους δείκτες, σημειώνοντας πως πριν τις αλλαγές, ουσιαστικά η στάθμιση της Πειραιώς στους βασικούς δείκτες, ήταν μηδενική. Μετά λοιπόν την είσοδο των νέων μετοχών, η ΠΕΙΡ έχει στάθμιση 4,3% στο ΓΔ, 3,5% στον FTSE 25 και 12,51% στον τραπεζικό δείκτη. Και αυτές οι σταθμίσεις είναι και ο λόγος της πτώσης της Παρασκευής. Είναι χαρακτηριστικό πως με πτώση 27%, η επίπτωση της ΠΕΙΡ στους βασικούς δείκτες ήτανε 1,17% στο ΓΔ, 1% στον FTSE 25 και 3,37% στον τραπεζικό δείκτη. Και επαναλαμβάνουμε πως αν θεωρητικά δεν υπήρχε η μετοχή της ΠΕΙΡ, η αγορά την Παρασκευή θα είχε μείνει αμετάβλητη.

 

 

 

Κεφαλαιοποιήσεις

 

Και σε σχέση με όλα τα παραπάνω, πάμε να δούμε πως έχουνε τα πράγματα με τις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, μετά και την είσοδο των νέων μετοχών στην Πειραιώς, με την ΕΥΡΩΒ να είναι πάντα η μεγαλύτερη τράπεζα. Στη δεύτερη θέση η Εθνική Τράπεζα και για την 3η θέση δίνουνε μάχη η Πειραιώς και η ΑΛΦΑ.

 

Eurobank: 3,13δις ευρώ

ΕΤΕ: 2,48δις ευρώ

Alpha Bank: 2,08δις ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: 2δις ευρώ

 
 

 

ΚΡΕΚΑ

 

Τώρα σε μια μικρή εισηγμένη. Και επειδή μας ρώτησε αναγνώστης του GFF (αλλιώς δε θα αναφερόμασταν). Και ξέροντας πως οι άνθρωποι της εταιρείας είναι αρκετά σοβαροί και έχουνε βοηθήσει αρκετό κόσμο (και το εννοούμε και το ξέρουμε αυτό). Όσον αφορά την κατάσταση της Κρέκα, εμείς παραπέμπουμε στο τελευταίο σχόλιο του Ορκωτού Λογιστή.

 

Ειδικότερα,

 

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, «κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μεταφέρθηκαν στο βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων ενώ εις βάρος της εταιρείας έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού 11,6 εκατ. ευρώ για μέρος των οφειλών αυτών. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 26,7 εκατ. περίπου. Επιπλέον, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018».

 

Σημειώνεται, δε, πως «τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

 

Και αν και ευχόμαστε να βρεθεί άκρη, λυπόμαστε που το λέμε, αλλά τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι για την εισηγμένη.

 
 

 

FED

 

Και τέλος και από την τελευταία ειδησεογραφία, επιλέξαμε τις τελευταίες αναφορές της FED, με τις οποίες δεν κρύβουμε πως συμφωνούμε πάρα πολύ.

 

Ειδικότερα,

 

Προειδοποίηση για τον κίνδυνο φούσκας στις αγορές ενεργητικού απηύθυνε η Federal Reserve βλέποντας τους επενδυτές να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο ρίσκο ανεβάζοντας τις αξίες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

 

«Τρωτά σημεία που συνδέονται με την αυξανόμενη διάθεση για ρίσκο ενισχύονται», ανέφερε η διοικητής της ομοσπονδιακής τράπεζας Λάελ Μπρέϊναρντ, επικεφαλής της επιτροπής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του διοικητικού συμβουλίου, σε δήλωση που συνόδευε έκθεση της Federal Reserve που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

 

«Ο συνδυασμός των τεντωμένων αποτιμήσεων με τα πολύ υψηλά επίπεδα εταιρικού χρέους χρήζει προσοχής λόγω της πιθανότητας να ενισχύσει τον αντίκτυπο μιας επανατιμολόγησης.» Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τιμές μπορεί να είναι ευάλωτες σε «σημαντικές πτώσεις» εάν η διάθεση για ρίσκο υποχωρήσει, όπως ανέφερε η έκθεση.

 

Η Μπρέϊναρντ και η έκθεση ανέφεραν ζημιές που υπέστησαν τράπεζες λόγω των συναλλαγών με την Archegos Capital Management, με τον κεντρικό τραπεζίτη να κάνει λόγο για: «περισσότερο λεπτομερείς, υψηλής συχνότητας γνωστοποιήσεις.»

 

«Η υπόθεση Archegos απεικονίζει την περιορισμένη ορατότητα στην έκθεση των αντισταθμιστικών ταμείων και λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι τα διαθέσιμα μέτρα μόχλευσης των hedge funds ίσως δεν επισημαίνουν σημαντικούς κινδύνους,» ανέφερε.

 

Η Ενωση Ταμείων υπό Διαχείριση, που εκπροσωπεί τα αντισταθμιστικά ταμεία, αντέδρασε στις δηλώσεις της Μπρέϊναρντ. «Είναι ατυχές το γεγονός ότι διαμορφωτές πολιτικής λανθασμένα μπερδεύουν τα hedge funds με μη ρυθμισμένες οντότητες όπως ιδιώτες και οικογενειακά γραφεία,» ανέφερε ο Μπράϊαν Κόρμπετ, πρόεδρος της Ενωσης σε δήλωσή του. «Τα hedge funds είναι πολύ καλά ρυθμισμένα,» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόνισε.

 

Με τα επιτόκια να βρίσκονται κοντά σε μηδενικά επίπεδα και τα προγράμματα μαζικής αγοράς ομολόγων σε πλήρη εξέλιξη –η Federal Reserve αγοράζει ενυπόθηκα χρεόγραφα αξίας 40 δις δολαρίων και κρατικά χρεόγραφα αξίας 80 δις δολαρίων κάθε μήνα- έχουν οδηγήσει τους επενδυτές εις άγραν αποδόσεων με αποτέλεσμα οι τιμές ενεργητικού να βρίσκονται στα ύψη, ειδικά επενδύσεις ρίσκου όπως μετοχές, κρυπτονομίσματα και χρέος υψηλής απόδοσης. Ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 ενισχύεται 12% φέτος.

 

«Η πραγματική ιστορία εδώ είναι η ένταση –αν όχι η έντονη αντίφαση- της πολιτικής της Fed για ποσοτική χαλάρωση, του στόχου για χαμηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια και η ενθάρρυνση της αναζήτησης για αποδόσεις, με την ανησυχία ότι οι άνθρωποι πράγματι αναζητούν αποδόσεις,» δήλωσε ο Τζόρτζ Σέλγκιν,  της Cato Institute στην Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. «Η Fed σίγουρα θα μπορούσε να περιορίσει τις δραστηριότητες στην ποσοτική χαλάρωση προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την αύξηση του κινδύνου καθώς η ανάκαμψη συνεχίζεται,» πρόσθεσε.

 

«Ενδείξεις που δείχνουν την αύξηση της διάθεσης για ρίσκο στα χρηματιστήρια στις αρχές του 2021 περιλαμβάνουν τα επεισόδια των μεγάλων όγκων συναλλαγών και την μεταβλητότητα των αποκαλούμενων meme μετοχών –μετοχών που καταγράφουν άνοδο στις συναλλαγές αφού πρώτα έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα,» ανέφερε η έκθεση της Fed, για να προσθέσει: «H αυξημένη έκδοση μετοχών μέσω των SPACs επίσης σημαίνει αυξημένη διάθεση για ρίσκο.»

 

Τα χαμηλά επιτόκια επίσης επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Οι τιμές κατοικιών ακρίβυναν 1% φέτος εν μέσω υψηλής ζήτησης για ακίνητα και της έλλειψης προσφοράς, ενώ η έκρηξη στην ανακαίνιση κατοικιών συνέβαλε στην ώθηση των προθεσμιακών συμβολαίων ξυλείας σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο Δείκτης Εμπορευμάτων του Bloomberg, που καταγράφει τα πάντα από σιτηρά μέχρι φυσικό αέριο και νικέλιο, βρίσκεται 19% πάνω από τις αρχές του έτους.

 

Η έκθεση τονίζει ότι οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών είχαν θετικό αντίκτυπο στους δανειζόμενους αφού ενίσχυσαν τις αξίες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι κάποιες κατηγορίες δανειζομένων που βρίσκονται σε προγράμματα ανοχής πληρωμών –όσοι πρόκειται να προσληφθούν σε βιομηχανίες που επλήγησαν καίρια από την πανδημία- θα βρεθούν εκτεθειμένοι όταν τα προγράμματα αυτά λήξουν. Η έκθεση τόνισε επίσης ότι τα χαμηλά επιτόκια έχουν μειώσει τις προσδοκίες αδυναμίας πληρωμών ενώ και οι τράπεζες έχουν χαλαρώσει τους κανόνες δανεισμού. «Το μερίδιο των νέων δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό μόχλευσης –που θεωρείται η αναλογία χρέους/Εbitda άνω του 6- υπερέβη τα ιστορικά υψηλά που άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια,» ανέφερε.

 

Η έκθεση της Federal Reserve επισήμανε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία συμπεραίνουν ότι τα hedge funds παρουσιάζουν υψηλή μόχλευση, ενώ τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην έκθεση κινδύνου, απηχώντας την έκκληση της Μπρέϊναρντ για περισσότερη διαφάνεια.

 

«Ορισμένα hedge funds με σημαντικές short θέσεις υπέστησαν απώλειες στη διάρκεια του επεισοδίου με τις μετοχές meme τον Ιανουάριο του 2021, όταν η έντονη δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλε στη διακύμανση των τιμών για ορισμένες μετοχές,» ανέφερε η έκθεση, προφανώς αναφερόμενη στη μετοχή της GameStop Corp η οποία εκτινάχθηκε πάνω από τα 300 δολάρια η μετοχή από 20 δολάρια που ήταν, σε διάστημα ολίγων ημερών.

 
 

 

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

 

10 Μαϊ 2021 00:00: ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ( ΙΝΛΟΤ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

10 Μαϊ 2021 00:00: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ( ΠΑΠ ) Κάτοχοι Μερίσματος

 

11 Μαϊ 2021 00:00: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ( ΠΛΑΙΣ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

11 Μαϊ 2021 00:00: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ( ΕΥΠΙΚ ) Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος,

 

12 Μαϊ 2021 00:00: CENERGY HOLDINGS S.A. ( CENER ) Δημοσιοποίηση Τριμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

12 Μαϊ 2021 10:15: ΟΤΕ Α.Ε. ( ΟΤΕ ) Δημοσιοποίηση Τριμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

12 Μαϊ 2021 20:04: CENERGY HOLDINGS S.A. ( CENER ) Δημοσιοποίηση Τριμηνιαίων Αποτελεσμάτων

 

13 Μαϊ 2021 00:00: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ( ΠΑΠ ) Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος,

13 Μαϊ 2021 00:00: TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ( TITC ) Δημοσιοποίηση Τριμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

13 Μαϊ 2021 11:00: TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ( TITC ) Γενική Συνέλευση, Κύπρος

 

14 Μαϊ 2021 00:00: ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ( ΚΕΚΡ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

 

Συναλλαγές σε Πακέτα

 

7 Μαϊ 2021 Stocks

Εταιρεία

Ώρα

Αριθμός χρεογράφων

Τιμή χρεογράφου

Αξία συναλλαγής

ΟΤΕ Α.Ε.

17:05:16

64.039

14,03

898.467,17

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

16:30:51

177.202

1,66

294.155,32

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

15:29:37

200.000

1,61

322.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

14:29:20

487.446

1,6

779.913,6

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

14:06:46

1.000.000

1,596

1.596.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

13:34:30

760.000

1,599

1.215.240

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12:02:57

1.000.000

1,34

1.340.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

11:36:35

270.470

1,54

416.523,8

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

11:36:35

175.000

1,54

269.500

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11:28:27

500.000

1,35

675.000

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11:21:24

750.000

1,35

1.012.500

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

11:07:10

18.500

11,76

217.560

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:58:52

307.799

1,54

474.010,46

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:57:46

838.969

1,54

1.292.012,26

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:37:15

200.000

1,54

308.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:36:00

380.000

1,54

585.200

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:33:45

500.000

1,54

770.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:32:39

1.000.000

1,54

1.540.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

10:32:07

2.000.000

1,54

3.080.000

 
 

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

 

06/05/21

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  [ ΣΑΡ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

6 Μαϊ 2021

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

8,80

22.592

198.896,91

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  [ ΜΥΤΙΛ ]

Συναλλαγές

Λόγος υποβολής

Ημ/νία

Α/Π

Είδος

Αγορά

Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα

Συναλλασσόμενος

Μέσος όρος τιμής μονάδας

Τεμάχια

Αξία (€)

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ιδιότητα

Πλήθος: 1
   

B

6 Μαϊ 2021

Α

Μετοχή

ΑΞΙΩΝ ΧΑ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεν. Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο

15,46

15.000

231.900

 

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

 

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

   

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....