| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" |+/- | Fundamentalist | Marx - Soros |

 

 
 

Fundamentalist

Καθημερινά σχόλια με βάση τη θεμελιώδη ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Γεκτερνα: Εμείς την βρίσκουμε εξαιρετικά «μοχλευμένη»

00:01 - 04/10/19

 

Μπορεί γενικά το 6μηνο της Γεκτερνα να είχε αποσπάσει θετικά σχόλια, λόγω της αύξηση της τελικής γραμμής. Και μπορεί να καταλαβαίνουμε πως παγκοσμίως οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουνε υψηλά επίπεδα συνολικών υποχρεώσεων (λόγω της φύσης του κλάδου) σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. Ωστόσο το γεγονός ότι η Γεκτερνα παραμένει ένας εξαιρετικά μοχλευμένος όμιλος, εμάς μας προβληματίζει. Στο τέλος λοιπόν του Ιουνίου του 2019, οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 3,23δις ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια στα μόλις 492εκ ευρώ. Δηλαδή μια αναλογία συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια στο 6,5χ. Και μπορεί φέτος να υπήρχανε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (93εκ ευρώ) κυρίως λόγω της είσπραξης 108εκ ευρώ από εμπορικές απαιτήσεις. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε πως χρηματοοικονομικά ο όμιλος είναι επιβαρυμένος και ως GFF αυτός δε μας αρέσει.

Είναι χαρακτηριστικό πως όσον το δείκτη Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια, η εταιρεία έχει τον υψηλότερο μεταξύ όλων των εταιρειών του FTSE 25, αλλά και μεταξύ περίπου 60 εταιρειών που παρακολουθούμε αυστηρά ως www.greekfinanceforum.com .

Τώρα όσον αφορά την τελική γραμμή, η επίδοση δεν ήτανε τόσο εξαιρετική όσο παρουσιάζεται, με τα κέρδη να έχουμε τονωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη κερδών από παράγωγα.

Λαμβάνοντας λοιπόν όλα υπόψη. Και στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των 662κ ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 16 φορές τα κέρδη της (δηλαδή P/E), με τις μερισματικές αποδόσεις να παραμένουνε τελείως αμφίβολες για το μέλλον.

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

   

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....