| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |

 

 
 

Καθημερινά χρηματιστηριακά και όχι μόνο σχόλια

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΛΚ, ΤΙΤC, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., 1Q, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, Γεκτερνα, TITC, Γεκτερνα, ΟΤΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ

 

Σχόλια για Χ.Α., Άνοδος, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩB, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, TITC, ΜΥΤΙΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ETE, ΑΔΜΗΕ, Γεκτερνα, ΕΥΡΩΒ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ, Ελλακτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, TITC, EEE, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, προηγούμενη εβδομάδα, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, μείον, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, Τράπεζες, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ. ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για μια ακόμη καλή συνεδρίαση, ΟΛΠ, ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΑΝ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΒΙΟ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, TITC, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πειραιώς, ΕΤΕ, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Κανένα μείον, Eurobank, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΛΦΑ, Γεκτερνα, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, Ελλάκτωρ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΟΕΛ, ΕΥΡΩΒ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Fourlis, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΤΙTC, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Γεκτερνα, Βιοχάλκο, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μίζερη εβδομάδα, ΒΙΟ, ΤΕΝΕΡΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΦΡΛΚ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, TITC, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, Σαράντης, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΑΛΦΑ, TITC, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΕΛΓΕΚΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΜΠΕΛΑ, BIO, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. ΕΕΕ, ΕΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, Ελλακτωρ, ΒΙΟ, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., BIO, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, TITC, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τράπεζες, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, Τράπεζες, Τζίρο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ. ΜΥΤΙΛ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, Τζίρο, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Γεκτερνα, ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για βαρετή, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Τζίρος, ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΛΠ, TITC, ΒΙΟ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Πτώση, ΕΤΕ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, Σαράντης, ΙΝΛΟΤ, ΦΡΛΚ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΡΓ,. Τζίρος, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, Titc, ΕΥΔΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Τράπεζες, Τζίρος, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Τζίρος, ΠΕΙΡ, Ελλακτωρ, ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Ψυχραιμία, Τζίρος, Μείον, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Eurobank, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Νέα χρονιά, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΠΛΑΘ, ΜΟΗ, TITC, ΙΝΛΟΤ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια από το 2021!!!!!

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΤΙΤC, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για .. Χαρούμενα Χριστούγεννα

 

Σχόλια για συνεδρίαση, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΔΕΗ, Briq, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ, ΟΛΠ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για τζίρο, μείον, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, TITC, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Συν, τράπεζες, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΛΑΘ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, Briq, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, μείον, Ελλάκτωρ, Πειραιώς, ΣΑΡ, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για συν, μείον, τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Γεκτερνα, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, μείον, Tράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ  κ.α.

 

Σχόλια για Yes, ΑΡΑΙΓ, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., μείον, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ κ.α

 

Σχόλια για Χ.Α., μείον, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για μπράβο, μείον, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για συν, μείον, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, Eurobank, Jumbo, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, Κανένα μείον κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ιστορική, μείον, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Άνοδος, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μείον, Τράπεζες, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., μείον, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, Τιτάνας, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, TITC, MIG, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Briq, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, Titc κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, όχι στα μείον, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Titc, Γεκτερνα, Μυτιλ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Τζίρος, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ, no - μείον

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, Τζίρος, ΒΙΟ, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Covid-19, ETE, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρας, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, Briq, ΣΑΡ, ΟΛΠ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ ,ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ, Τράπεζες, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πειραιώς, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για άνοδος, τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, Κανένα μείον κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΕΕΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., άνοδος, ΣΑΡ, ΠΕΙΡ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Συναλλαγές, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΜΥΤΙΛ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΘ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τζίρο, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., θετικά, Ελλάκτωρ, Πειραιώς, ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤC, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για  συν, Οκτώβριος, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Briq, ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΡΙΚ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια - Άδεια από τη σημαία και ένα τεράστιο μείον κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, μη - τραπεζικές μετοχές, τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, Ελλακτωρ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Δείκτες, ΟΤΕ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για χάλι, Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑΜ, ΜΥΤΙΛ, Briq, ΑΒΑΞ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τζίρο, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για μιζέρια, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., προηγούμενη εβδομάδα, Ελλάκτωρας, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α.,ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΠ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, Eurobank, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μιζέρια, Τράπεζες, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, μιζέρια, Χ.Α., Τζίρος, Μυτιλήναίος, Briq, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΤΙΤC, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για χάλια στο Χ.Α., Τράπεζες, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, Briq, ΜΟΗ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, τράπεζες, Παραμονή, ΣΑΡ, TITC, ETE, ΠΕΙΡ, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΙΤC, ΠΕΤΡΟ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος,  ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΙTC, ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια Καλή συνεδρίαση, τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΦΡΛΚ, ΛΑΒΙ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τζίρος, μη - τραπεζικές μετοχές, Τράπεζες, ΒΙΟ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Βιοχάλκο, Γεκτερνα, ΟΛΠ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΙΓ, Cenergy, ΣΑΡ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Ελλακτωρ, ΒΙΟ, Cenergy, ΣΑΡ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΡΓ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Σεπτέμβριος, ΕΥΡΩΒ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΜΠΕΛΑ, Τιτάνας, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Μείον, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, Μυτιλ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, Πλαίσιο, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΚΑΙΡΟΜΕΖ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τραπεζικος Δείκτης, FTSE 25, Βιοχάλκο, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΦΡΛΚ, Τιτάνας

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τζίρος, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ. ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, BRIQ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πλην, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, BRIQ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, μείον, ΜΠΕΛΑ, BRIQ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μη - τραπεζικές, τραπεζικές, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΛΑΚΤ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Μη-τραπεζικές μετοχές, Τραπεζικές, ΜΟΗ, ΟΛΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, BRIQ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Μη - τραπζικές μετοχές, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Θετικά σημάδια, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ. ΠΕΙΡ, EXAE, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Τράπεζες, Υψηλότερα, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, μη - τραπεζικές μετοχές, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, MIG, ΔΕΗ, ΒΙΟ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Απογοήτευση, Πτώση, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΟΛΠ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για 3χ3, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Αύγουστο, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για κανένα συν και ένα μεγάλο μείον

 

Σχόλια για "χάλια", Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, BRIQ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΑΣΚΟ, CENER, ΜΟΗ, Πειραιώς, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΦΟΡΘ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΠΕΤΡΟ, ΠΕΤΡΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΑΛΦΑ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΠΛΑΘ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Τζίρος, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΚΡΙ-ΚΡΙ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΚΤΕΡ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, Γεκτερνα, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, Ελλάκτωρ, Τζίρος, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΒΙ, ΕΧΑΕ, ΟΛΘ

 

Σχόλια για Χ.Α. - μαύραχάλια, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, Τράπεζες, ΠΕΙΡ, TITC, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Ελλάκτωρας, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΙΝΤΚΑ, κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Τζίρος, Τράπεζες, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ,ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Τζίρος, Briq, TITC, Γεκτερνα, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, κ.α

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΚΤΕΡ, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΕΛΧΑ

 

Σχόλια για Συν, Χ.Α., Τράπεζες, Τιτάνας, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΒΙΟ, ΙΝΚΑΤ

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Τιτάνας, ΦΡΛΚ, Χρυσός, Τράπεζες, Πειραιώς, ΜΟΗ, ΔΕΗ, Γεκτερνα, Κρι - Κρι κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, Μυτιληναίος, Τιτάνας, Jumbo, ΟΤΟΕΛ, ΕΤΕ, Ινλοτ

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΕΛΛ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μείον, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟΧ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΛΑΜΔΑ, Eurobank, ΕΤΕ, Μυτιληναίος, ΙΝΛΟΤ, ΕΕΕ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Ποιά θετικά, Πτώση, Τράπεζες, ΕΕΕ, Jumbo, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ETE, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, ΟΛΘ, Briq, ΠΛΑΘ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μιζέρια, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΟΕΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Cenergy, Εμβόλιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας, Fourlis, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ευρώπη, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΙΝΛΟΤ, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Μυτιληναίος, Fourlis, Πειραιώς, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΠΡΔ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Χ.Α., ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, Χρυσός, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, Ελλάκτωρ, Fourlis, Βιοχάλκο, ΤΕΝΕΡΓ, Μυτιληναίος, ΠΛΑΘ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΜΥΤΙΛ, ΤΙTC, Wall Street, OTE, ΛΑΜΔΑ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ, Briq, ΟΛΘ, Cenergy, Pasal, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΜΙΓ, Κρι - Κρι, Ελλάκτωρας, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, ΑΒΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΛΠ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΠΡΔ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΓΔ, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Πειραιώς, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΑΠΣ, Τζίρος, πτώση, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Ευρώπη, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΝΤΕΡ, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, Cenergy, Ιασώ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, Cenergy, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΚΟΥΕΣ, ΦΡΙΓΟ, ΟΛΘ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΠΡΔ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, Prodea, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Κρι - Κρι, ΑΛΜΥ, ΟΛΘ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, X.A., ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για ECB - Λαγκάρντ, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, INKAT, ΠΕΙΡ, ΠΠΑΚ, ΠΡΔ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΙΓ, Eurobank, ΕΛΤΟΝ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, DAX, Σαράντης, Προοδευτική κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Γεκτερνα, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, Διεθνείς αγορές, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Eurobank, ETE, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ. ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΜΠΡΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, Eurobank, ΔΕΗ, ΕΕΕ, Πειραιώς, Cenergy, Ελλάκτωρα, Ολυμπιακή, ΠΛΑΘ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, MSCI, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΕΥΑΠΣ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τράπεζες, Fourlis, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Ηρεμία, Fourlis, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Συν, μη - τραπεζικά, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Τράπεζες, Γεκτερνα, ΤΕΝΕΡΓ, Fourlis, Briq κ.α.

 

Σχόλια για 600 μονάδες, Τράπεζες, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, Jumbo, ΤΕΝΕΡΓ, MSCI, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., "Συν", Eurobank, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Κρι - Κρι, CNL κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα, CNL, Ρεβοιλ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, QUEST, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΤΕ, Motor Oil, Τιτάνας, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Σαράντης, Βιοχαλκο, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ΑΡΑΙΓ, ΤΙΤC, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, Γεκτερνα, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Βιοχάλκο, Τράπεζες, Τιτάνας, MSCI, ΔΕΗ, Aegean Airlines, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΠΛΑΘ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα, Τιτάνας, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΙΝΛΟΤ, Quest κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρος, Σαράντης, ΟΠΑΠ, Briq, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Σαράντης, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Απρίλιος, ΕΤΕ, Πειραιώς, Τιτάνας, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Απρίλιος, Διεθνείς αγορές, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, Τιτάνας, Βιοχάλκο, Briq, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, Τιτάνας, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Θετικό, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, ΤΕΝΕΡΓ, Briq, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ,ΟΠΑΠ, Τιτάνας, Fourlis, Τζίρος, Quest, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τιτάνας, Γεκτερνα, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για το μοναδικό θετικό, Τράπεζες, Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΟΠΑΠ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Τράπεζες, ΟΠΑΠ, Jumbo, Ελλάκτωρας, ΦΡΛΚ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, τζίρος, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Μη - τραπεζικά χαρτιά, Ελλάκτωρ,Τιτάνας, Jumbo,Τράπεζες,  Πετρέλαιο, Τζίρος κ.α.

 

Σχόλια για συνεδρίαση Πέμπτης, GS, Fourlis, Aegean, Forthnet, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, Μυτιληναίος, Βιοχάλκο, Motor Oil, Jumbo, ΟΠΑΠ, CNL

 

Σχόλια για Νέα άνοδο, Διεθνείς αγορές, Τζίρος, ΕΤΕ, Πτώση, Ελλάκτωρας, ΕΕΕ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Χθεσινή συνεδρίαση, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ, Τζίρος, Forthnet κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, τράπεζες, ΟΠΑΠ ΕΧΑΕ, Μυτιλ, ΑΛΦΑ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Τράπεζες, Πτώση, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, Jumbo, Διεθνείς αγορές  κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, ΤΙΤΑΝ, Σαράντης, ΕΥΑΠΣ, Γεκτερνα, Ελλάκτωρ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Κρι - Κρι, Wall Street, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδος, Πτώση, Wall Street, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, Γεκ, ΠΛΑΙΣΙΟ, Μοτοδυναμίκη κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Συν, Τράπεζες, Μείον, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, Ελλάκτωρας  κ.α.

 

Σχόλια για +, Πτώση, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Sell - off, 4η, Eurobank, Τράπεζες, ΕΕΕ, Βιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, DAX, Πτώση, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ευρώπη, Ελλάκτωρ, πτώση, Quest, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για ... Ποιά συν;, Τράπεζες, Τιτc, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Ελλάκτωρας, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ   κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, DAX, Πτώση, Jumbo, Ελλάκωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Jumbo, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., TITC, Πτώση, X.A., ΟΛΥΜΠ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για λίγα συν, πολλά μείον, Πτώση, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, ΑΛΦΑ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Σαράντης, Πτώση, Κρέκα, ΑΡΑΙΓ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, Jumbo, ΙΝΛΟΤ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Μοναδικές ανοδικές, Prodea, Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΙΝΛΟΤ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΤΕΡ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για MS, X.A., OTE, Πτώση, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΕΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, τράπεζες, Μυτιληναίος, Ελλάδος, ΙΝΚΑΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΠΕ, Ελλάδος, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Θετικές ειδήσεις, ΑΔΜΗΕ, Τράπεζες, Πτώση, QUEST κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Πτώση, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΙΓΟ, Ομόλογα κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, Πτώση, Ντόπλερ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., JP Morgan, Ιντερκο, ΑΛΦΑ, MIG, Πτώση, ΜΟΤΟ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Πτώση, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Ομόλογα, ΕΛΠΕ, Πτώση, Πειραιώς, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Πτώση, Τράπεζες κ.α,

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Motor Oil, Τιτάνας κ.α,

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, Σαράντης, Γεκτερνα, Διεθνείς αγορές, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Τζίρος, Πτώση, ΕΕΕ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Γεκτερνα, Ελλάδος, Πτώση, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Fitch, Πτώση, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάδος, Eurobank, Doppler, πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, Prodea, Αβαξ, πτώση, ΒΟΣΥΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μυτιληναίος, Ντοπλερ, Πτώση, Φουντλικ κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Jumbo, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Μυτιληναίος, Ντόπλερ, πτώση, Autohellas, Ελλάδος κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Τράπεζες, Πτώση, ΚΕΚΡΩΨ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, ΟΤΟΕΛ, ΕΕΕ, Πτώση, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΑΛ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Βαρετή συνεδρίαση, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Πτώση, Ακρίτας κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛ, Πτώση, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, Πτώση, ΕΛΓΕΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Πτώση, ΛΑΒΙ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Citi, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, FTSE 25, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για άνοδο, μη - τραπεζικές μετοχές, Ευρωπαϊκές τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΛΠ κ.α.

 

Απλώς ευχές

 

Σχόλια για Χ.Α, Δεκαετία, ΚΟΥΕΣ, ΟΛΥΜΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΕΛΠΕ, ΟΛΘ, ΙΝΛΟΤ, ΕΥΑΠΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Πτώση, Revoil κ.α.

 

Σχόλια για ytd, ΟΛΘ, ΕΛΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Εβδομάδα, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, πτώση, ΑΒΕ κ.α.

 

Σχόλια για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Χ.Α., Πτώση, Medicon, Κέκρωψ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Άνοδος, πτώση, Κέκρωπας, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, Πτώση, ΟΛΥΜΠ, ΚΕΚΡ κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Πτωτικές, ΕΥΔΑΠ, ΑΣΚΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, Πτώση, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, FTSE 25 κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, ΚΟΥΕΣ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, Πτώση, ΕΛΓΕΚΑ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Ανοδικές, ΑΔΜΗΕ, Κρι - Κρι, Διεθνείς αγορές, πτωτικές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Νοέμβριος, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, Τράπεζες, Κρι - Κρι, FF κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΕΕ, Πτώση, Πλαίσιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, Κρέκα, Πτώση, Κρι - Κρι, MLS, Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΠΛΑΘ, πτώση κ.α

 

Σχόλια για FTSE 25, LAMDA, ΟΤΟΕΛ, MLS, Πτώση, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ελλάδος, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, MLS, ΕΤΕ - ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, Πτώση, Μουρμουρα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Dow, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχάλκο, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ETE, Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Πτώση, Ελγέκα κ.α.

 

Σχόλια για EEE, ΛΑΜΔΑ, Profile, Πτωτικές, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, πτωτικές μετοχές, MLS, Eurobank, ΑΔΜΗΕ

 

Σχόλια για Τζίρο, Πτώση, MLS, Σελόντα, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΚΑΡΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Eurobank, MLS, MIG, ΕΛΧΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Wall Street, Jumbo, Ελλάκτωρα, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Ανοδικές μετοχές, ΙΝΛΟΤ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Κάρατζη, MLS, Τιτάνας

 

Σχόλια για Wall Street, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Πτώση, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Χθεσινή συνεδρίαση, ΟΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΕΛΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΓΕΔ, ΕΕΕ, Ολυμπιακή, limitdown κ.α.

 

Σχόλια για Τραπεζικός Δείκτης, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, Χ.Α. κ.α.

 

Σχόλια για Moody's, Παρασκευή, Μυτιληναίος, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση.. κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, X.A., MIG, ΙΝΛΟΤ, ΕΧΑΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ETE, ΤΙΤC, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ, BREXIT κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Ιντραλότ, Πειραιώς, MLS Ομόλογο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Πτωτικές μετοχές, ΑΡΑΙΓ, MLS, Ντόπλερ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ETE, Μυτιληναίος, Τζίρος  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MLS, Ρηχότητα, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, FF, ΕΛΠΕ, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Lavipharm, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τζίρος, Κρι - Κρι, ΠΕΙΡ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, αγορές, Διεθνείς αγορές, ΙΝΛΟΤ, MLS..

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΕΥΑΠΣ, ΑΣΚΟ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, MIG, ΔΤΡ, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., GFF, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Μυτιληναίος, Τιτάνας κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΥΑΠΣ, ΕΥΠΙΚ, Thomas, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για ETE, Fosun, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α,, ΕΤΕ, Πανγαία, Μυτιληναίος, αγορές, Creta Farm, ΣΑΤΟ, Τιτάνας

 

Όμιλος Λάτση, Χ.Α., Ελλάδος, ΠΛΑΚΡ, Λατσης και άλλα σχόλια

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ΕΥΔΑΠ,  Ελλάδος, Ελλάκτωρ και άλλες.....

 

Σχόλια Χθεσινή συνεδρίαση, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΜΙΓ και άλλες.....

 
 
 

   

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....