| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 
 

Καθημερινά χρηματιστηριακά σχόλια

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

Σχόλια για συν, τζίρος, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για ένα μεγάλο συν, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΟΗ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για νέα άνοδο, Μυτιληναίος, Τιτάνας, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για χθεσινή ημέρα, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, ΟΛΠ, ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, τράπεζες, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΤΕΝΡΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ,  X.A., Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΧΑE κ.α.

 

Σχόλια για X.A., μιζέρια, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, μείον, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, ΕΕΕ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για άνοδο, μείον, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας, ΜΥΤΙΛ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, τζίρος, ΣΑΡ, ΕΥΡΩΒ, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, εικόνα, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάνα, ΤΕΝΕΡΓ, OPAP κ.α.

 

Σχόλια για Αντίδραση, τζίρος, Μη - τραπεζικά χαρτιά, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., μη - τραπεζικά χαρτιά, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ

 

Σχόλια για χθεσινή άνοδο, Τζίρο, Μη - τραπεζικά χαρτιά, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΟΛΠ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ETE, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για συνεδρίαση της Παρασκευής, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Γεκτερνα, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΡΑΙΓ, ΠΕΙΡ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, Σεπτέμβριος, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ,  ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για αντίδραση, τράπεζες, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, ΕΛΠΕ, Τιτάνας, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΤΕ, Ελλάκτωρας, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., συν, Ελλάκτωρ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΜΟΗ, ΒΙΟ, Γεκτερνα, ΤΙΤC, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, πτώση, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ, ΟΛΠ, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ, Μείον, ΕΛΠΕ, Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., συν, μείον, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ, ΠΕΙΡ, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, Τιτάνας, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Υπέρβαση, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, Τιτάνας  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρα, ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, ΕΕΕ, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΛΠΕ, TITC, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., 7 στα 8, ΣΑΡ, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΤΙΤΑΝΑΣ, ΕΕΕ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, Γεξκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, ΟΛΠ, ΚΟΥΕΣ, ΠΛΑΚΡ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., FTSE 25, ΕΤΕ, ΔΕΗ, Σαράντης, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., πτώση, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΑΔΜΗΕ, Γεκτερνα, ΕΕΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για ψυχραιμία, πτώση, MSCI, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΤΙΤC, ΟΛΠ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., μη - τραπεζικές μετοχές, υψηλά μηνών, Τζίρος, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., προηγούμενη εβδομάδα, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΧΑ, ΠΕΙΡ, Τιτάνας, Γεκτερνα, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για 4X4, αθόρυβα, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, Ελλάκτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, Ελλάκτωρ, ΕΤΕ. ΑΔΜΗΕ, ΜΙΓ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΕΥΡΩΒ, Γεκτερνα, ΚΡΙ - ΚΡΙ, ΙΝΚΑΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., πτώση, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, Μείον, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Μείον, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΕΤΕ. TITC, Μυτιλ, ΕΛΠΕ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, Τιτάνας, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., πτώση, Τιτάνας, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΦΡΛΚ, Ελλάκτωρ, ΕΤΕ, ΣΑΡ, ΠΕΙΡ, Vega Mezz, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρας, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΛΧΑ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, TITC, Ελλάκτωρ, ΣΑΡ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, TITC, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Δεν είναι για σχόλια σήμερα

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Πειραιώς, ΕΤΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, TITC, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Ελλάκτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΟΛΠ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, TITC, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, ΕΕΕ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τραπεζικές - μη - τραπεζικές μετοχές, Ελλάκτωρ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, Τζίρος, ΜΥΤΙΛ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΟΛΠ, ΕΛΧΑ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μιζέρια, ΕΥΡΩΒ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΣΑΡ, ΠΕΙΡ, ΕΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., BIOM ΤΙΤC, ΕΛΧΑ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΕΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Τζίρος, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., πτώση, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ, ΣΑΡ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μιζέρια, Σαράντης, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, Βιοχάλκο, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, Πτώση, ΕΧΑΕ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΤΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, Τράπεζες, Στηρίξεις, πτώση, ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΜΥΤΙΛ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΕΡΓ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Πτώση, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Πτώση, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, ΑΡΑΙΓ, Τιτάνας, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΒΙΟ, ΑΤΤ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ, Τίτάνας, ΒΙΟ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΛΑΜΔΑ, BIO, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΧΑ, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ, Τζίρος, ΕΛΧΑ, ΜΥΤΙΛ, Titc κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Ελλάκτωρ, Γεκτερνα, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΛΑΜΔΑ, Μείον, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για Πτώση, τράπεζες, ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., τζίρος, τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα, ΕΕΕ, Μυτιλ, ΕΤΕ, ΟΛΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, Τράπεζες, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., 16μηνών, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΠΛΑΘ, ΙΝΛΟΤ,  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΕΕ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Βασικοί δείκτες, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΑΠΣ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για άνοδο, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, TITC, EEE κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Γεκτερνα, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΠΕΙΡ, ΟΛΠ, Γεκτερνα, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., κρίσιμα επίπεδα, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, TITC, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, QUEST, ΕΥΡΩΒ, TITC, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, Γεκτερνα, TITC, ΠΕΙΡ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, TITC, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΕΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., πτώση, συν, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ETE, ΜΠΕΛΑ, TITC, ΕΕΕ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΥΔΑΠ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., προηγούμενη εβδομάδα, ΓΔ, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, TIC, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Γεκτερνα, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Γεκτερνα, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, Ελλάκτωρ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΠ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΑΤΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Πειραιώς, ΕΤΕ, Τιτάνας, Βιοχάλκο, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ, ΕΥΔΠΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΠΕ, Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΑΤT  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΤΤ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΤΕ, TITC, ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΑΤΤ

 

Σχόλια για X.Α., ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, TITC, Ελλάκτωρ, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΜΠΕΛΑ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, Ελλακτωρ, ΕΕΕ, ΣΑΡ, ΚΕΚΡ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, S&P, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΟΛΘ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ

 

Σχόλια για X.A., BIO, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, Γεκτερνα, ΕΥΔΑΠ, ΠΛΑΘ, Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Πειραιώς, TITC, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΤΕΝΕΡΓ, Κεκρ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, Τιτάνας, ΕΕΕ, ΕΤΕ, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, Eurobank, ΑΛΦΑ, ΚΕΚΡ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΣΑΡ, ΛΑΜΔΑ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΡΑΙΓ, ETE, BIO κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., FTSE 25, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., προηγούμενη εβδομάδα, Alpha Bank, Βιοχάλκο, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρας, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Γεκτερνα, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΛΚ, ΤΙΤC, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., 1Q, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, Γεκτερνα, TITC, Γεκτερνα, ΟΤΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ

 

Σχόλια για Χ.Α., Άνοδος, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩB, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, TITC, ΜΥΤΙΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ETE, ΑΔΜΗΕ, Γεκτερνα, ΕΥΡΩΒ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ, Ελλακτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, TITC, EEE, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, προηγούμενη εβδομάδα, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΛΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΟΛΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, μείον, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, Τράπεζες, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ. ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, Μυτιληναίος, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για μια ακόμη καλή συνεδρίαση, ΟΛΠ, ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΑΝ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΒΙΟ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, TITC, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πειραιώς, ΕΤΕ, Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Κανένα μείον, Eurobank, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΛΦΑ, Γεκτερνα, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, Ελλάκτωρ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΟΕΛ, ΕΥΡΩΒ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Fourlis, ΑΛΦΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΛΑΜΔΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΤΙTC, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Γεκτερνα, Βιοχάλκο, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μίζερη εβδομάδα, ΒΙΟ, ΤΕΝΕΡΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΦΡΛΚ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, TITC, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, Σαράντης, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΑΛΦΑ, TITC, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΕΛΓΕΚΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΜΠΕΛΑ, BIO, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. ΕΕΕ, ΕΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, Ελλακτωρ, ΒΙΟ, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., BIO, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, TITC, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τράπεζες, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, Τράπεζες, Τζίρο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ. ΜΥΤΙΛ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, Τζίρο, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Μείον, τράπεζες, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Γεκτερνα, ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για βαρετή, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Τζίρος, ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΑΡΑΙΓ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΛΠ, TITC, ΒΙΟ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Πτώση, ΕΤΕ, ΟΛΠ, ΕΕΕ, Σαράντης, ΙΝΛΟΤ, ΦΡΛΚ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΡΓ,. Τζίρος, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, Titc, ΕΥΔΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Τράπεζες, Τζίρος, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας, Γεκτερνα, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Τζίρος, ΠΕΙΡ, Ελλακτωρ, ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΟΛΠ, Ελλάκτωρ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Ψυχραιμία, Τζίρος, Μείον, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, Eurobank, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Νέα χρονιά, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΠΛΑΘ, ΜΟΗ, TITC, ΙΝΛΟΤ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια από το 2021!!!!!

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΤΙΤC, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για .. Χαρούμενα Χριστούγεννα

 

Σχόλια για συνεδρίαση, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΔΕΗ, Briq, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ, ΟΛΠ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για τζίρο, μείον, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, TITC, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Συν, τράπεζες, ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΛΑΘ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΑΡΑΙΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, Briq, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, μείον, Ελλάκτωρ, Πειραιώς, ΣΑΡ, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για συν, μείον, τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Γεκτερνα, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, μείον, Tράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΟΛΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΤΕΝΕΡΓ  κ.α.

 

Σχόλια για Yes, ΑΡΑΙΓ, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., μείον, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, ΕΕΕ κ.α

 

Σχόλια για Χ.Α., μείον, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για μπράβο, μείον, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για συν, μείον, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, Eurobank, Jumbo, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, ΦΡΛΚ, ΒΙΟ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, Κανένα μείον κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ιστορική, μείον, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΣΑΡ, ΕΥΔΑΠ, ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Άνοδος, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρ, ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μείον, Τράπεζες, ΜΟΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., μείον, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Ελλάκτωρ, Τιτάνας, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, TITC, MIG, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Briq, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, Titc κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΠΕΙΡ, Ελλάκτωρ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, όχι στα μείον, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Titc, Γεκτερνα, Μυτιλ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΟΛΠ, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ, ΕΛΠΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Τζίρος, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ, no - μείον

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, Τζίρος, ΒΙΟ, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Covid-19, ETE, ΑΡΑΙΓ, Ελλάκτωρας, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, Briq, ΣΑΡ, ΟΛΠ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ ,ΕΤΕ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ, Τράπεζες, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πειραιώς, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρ κ.α.

 

Σχόλια για άνοδος, τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, Κανένα μείον κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΕΕΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., άνοδος, ΣΑΡ, ΠΕΙΡ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΦΡΛΚ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Συναλλαγές, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΜΥΤΙΛ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΘ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τζίρο, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., θετικά, Ελλάκτωρ, Πειραιώς, ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤC, ΟΤΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για  συν, Οκτώβριος, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ, Briq, ΕΛΧΑ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, ΒΙΟ, ΑΡΑΙΓ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΡΙΚ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια - Άδεια από τη σημαία και ένα τεράστιο μείον κ.α.

 

Σχόλια για πτώση, μη - τραπεζικές μετοχές, τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, Ελλακτωρ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Δείκτες, ΟΤΕ, ΒΙΟ, ΑΔΜΗΕ, ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για χάλι, Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑΜ, ΜΥΤΙΛ, Briq, ΑΒΑΞ κ.α.

 

Σχόλια για συν, τζίρο, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΜΥΤΙΛ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για μιζέρια, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., προηγούμενη εβδομάδα, Ελλάκτωρας, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α.,ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΠ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, Eurobank, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μιζέρια, Τράπεζες, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για συν, μιζέρια, Χ.Α., Τζίρος, Μυτιλήναίος, Briq, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΤΙΤC, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για χάλια στο Χ.Α., Τράπεζες, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΦΡΛΚ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, Briq, ΜΟΗ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για προηγούμενη εβδομάδα, τράπεζες, Παραμονή, ΣΑΡ, TITC, ETE, ΠΕΙΡ, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΤΙΤC, ΠΕΤΡΟ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος,  ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΤΙTC, ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΒΙΟ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια Καλή συνεδρίαση, τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΦΡΛΚ, ΛΑΒΙ, ΟΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τζίρος, μη - τραπεζικές μετοχές, Τράπεζες, ΒΙΟ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Βιοχάλκο, Γεκτερνα, ΟΛΠ, ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΙΓ, Cenergy, ΣΑΡ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Ελλακτωρ, ΒΙΟ, Cenergy, ΣΑΡ, ΜΟΗ, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΤΕΝΡΓ, ΑΡΑΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Σεπτέμβριος, ΕΥΡΩΒ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΜΠΕΛΑ, Τιτάνας, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Μείον, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, Μυτιλ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, Πλαίσιο, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΚΑΙΡΟΜΕΖ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τραπεζικος Δείκτης, FTSE 25, Βιοχάλκο, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΦΡΛΚ, Τιτάνας

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τζίρος, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ. ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, BRIQ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πλην, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, BRIQ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, μείον, ΜΠΕΛΑ, BRIQ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μη - τραπεζικές, τραπεζικές, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΛΑΚΤ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Μη-τραπεζικές μετοχές, Τραπεζικές, ΜΟΗ, ΟΛΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, BRIQ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Μη - τραπζικές μετοχές, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Θετικά σημάδια, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ. ΠΕΙΡ, EXAE, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Τράπεζες, Υψηλότερα, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, μη - τραπεζικές μετοχές, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, MIG, ΔΕΗ, ΒΙΟ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Απογοήτευση, Πτώση, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΟΛΠ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για 3χ3, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Αύγουστο, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για κανένα συν και ένα μεγάλο μείον

 

Σχόλια για "χάλια", Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, BRIQ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΑΣΚΟ, CENER, ΜΟΗ, Πειραιώς, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΦΟΡΘ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΠΕΤΡΟ, ΠΕΤΡΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΑΛΦΑ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΠΛΑΘ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Τζίρος, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΚΡΙ-ΚΡΙ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΚΤΕΡ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, Γεκτερνα, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, Ελλάκτωρ, Τζίρος, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΒΙ, ΕΧΑΕ, ΟΛΘ

 

Σχόλια για Χ.Α. - μαύραχάλια, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, Τράπεζες, ΠΕΙΡ, TITC, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Ελλάκτωρας, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΙΝΤΚΑ, κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Τζίρος, Τράπεζες, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ,ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Τζίρος, Briq, TITC, Γεκτερνα, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, κ.α

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΚΤΕΡ, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΕΛΧΑ

 

Σχόλια για Συν, Χ.Α., Τράπεζες, Τιτάνας, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΒΙΟ, ΙΝΚΑΤ

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Τιτάνας, ΦΡΛΚ, Χρυσός, Τράπεζες, Πειραιώς, ΜΟΗ, ΔΕΗ, Γεκτερνα, Κρι - Κρι κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, Μυτιληναίος, Τιτάνας, Jumbo, ΟΤΟΕΛ, ΕΤΕ, Ινλοτ

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΕΛΛ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μείον, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟΧ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΛΑΜΔΑ, Eurobank, ΕΤΕ, Μυτιληναίος, ΙΝΛΟΤ, ΕΕΕ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Ποιά θετικά, Πτώση, Τράπεζες, ΕΕΕ, Jumbo, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ETE, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, ΟΛΘ, Briq, ΠΛΑΘ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μιζέρια, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΟΕΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Cenergy, Εμβόλιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας, Fourlis, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ευρώπη, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΙΝΛΟΤ, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Μυτιληναίος, Fourlis, Πειραιώς, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΠΡΔ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Χ.Α., ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, Χρυσός, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, Ελλάκτωρ, Fourlis, Βιοχάλκο, ΤΕΝΕΡΓ, Μυτιληναίος, ΠΛΑΘ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΜΥΤΙΛ, ΤΙTC, Wall Street, OTE, ΛΑΜΔΑ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ, Briq, ΟΛΘ, Cenergy, Pasal, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΜΙΓ, Κρι - Κρι, Ελλάκτωρας, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, ΑΒΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΛΠ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΠΡΔ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΓΔ, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Πειραιώς, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΑΠΣ, Τζίρος, πτώση, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Ευρώπη, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΝΤΕΡ, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, Cenergy, Ιασώ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, Cenergy, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΚΟΥΕΣ, ΦΡΙΓΟ, ΟΛΘ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΠΡΔ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, Prodea, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Κρι - Κρι, ΑΛΜΥ, ΟΛΘ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, X.A., ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για ECB - Λαγκάρντ, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, INKAT, ΠΕΙΡ, ΠΠΑΚ, ΠΡΔ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΙΓ, Eurobank, ΕΛΤΟΝ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, DAX, Σαράντης, Προοδευτική κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Γεκτερνα, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, Διεθνείς αγορές, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Eurobank, ETE, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ. ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΜΠΡΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, Eurobank, ΔΕΗ, ΕΕΕ, Πειραιώς, Cenergy, Ελλάκτωρα, Ολυμπιακή, ΠΛΑΘ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, MSCI, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΕΥΑΠΣ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τράπεζες, Fourlis, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Ηρεμία, Fourlis, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Συν, μη - τραπεζικά, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Τράπεζες, Γεκτερνα, ΤΕΝΕΡΓ, Fourlis, Briq κ.α.

 

Σχόλια για 600 μονάδες, Τράπεζες, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, Jumbo, ΤΕΝΕΡΓ, MSCI, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., "Συν", Eurobank, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Κρι - Κρι, CNL κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα, CNL, Ρεβοιλ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, QUEST, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΤΕ, Motor Oil, Τιτάνας, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Σαράντης, Βιοχαλκο, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ΑΡΑΙΓ, ΤΙΤC, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, Γεκτερνα, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Βιοχάλκο, Τράπεζες, Τιτάνας, MSCI, ΔΕΗ, Aegean Airlines, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΠΛΑΘ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα, Τιτάνας, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΙΝΛΟΤ, Quest κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρος, Σαράντης, ΟΠΑΠ, Briq, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Σαράντης, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Απρίλιος, ΕΤΕ, Πειραιώς, Τιτάνας, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Απρίλιος, Διεθνείς αγορές, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, Τιτάνας, Βιοχάλκο, Briq, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, Τιτάνας, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Θετικό, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, ΤΕΝΕΡΓ, Briq, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ,ΟΠΑΠ, Τιτάνας, Fourlis, Τζίρος, Quest, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τιτάνας, Γεκτερνα, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για το μοναδικό θετικό, Τράπεζες, Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΟΠΑΠ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Τράπεζες, ΟΠΑΠ, Jumbo, Ελλάκτωρας, ΦΡΛΚ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, τζίρος, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Μη - τραπεζικά χαρτιά, Ελλάκτωρ,Τιτάνας, Jumbo,Τράπεζες,  Πετρέλαιο, Τζίρος κ.α.

 

Σχόλια για συνεδρίαση Πέμπτης, GS, Fourlis, Aegean, Forthnet, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, Μυτιληναίος, Βιοχάλκο, Motor Oil, Jumbo, ΟΠΑΠ, CNL

 

Σχόλια για Νέα άνοδο, Διεθνείς αγορές, Τζίρος, ΕΤΕ, Πτώση, Ελλάκτωρας, ΕΕΕ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Χθεσινή συνεδρίαση, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ, Τζίρος, Forthnet κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, τράπεζες, ΟΠΑΠ ΕΧΑΕ, Μυτιλ, ΑΛΦΑ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Τράπεζες, Πτώση, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, Jumbo, Διεθνείς αγορές  κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, ΤΙΤΑΝ, Σαράντης, ΕΥΑΠΣ, Γεκτερνα, Ελλάκτωρ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Κρι - Κρι, Wall Street, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδος, Πτώση, Wall Street, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, Γεκ, ΠΛΑΙΣΙΟ, Μοτοδυναμίκη κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Συν, Τράπεζες, Μείον, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, Ελλάκτωρας  κ.α.

 

Σχόλια για +, Πτώση, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Sell - off, 4η, Eurobank, Τράπεζες, ΕΕΕ, Βιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, DAX, Πτώση, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ευρώπη, Ελλάκτωρ, πτώση, Quest, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για ... Ποιά συν;, Τράπεζες, Τιτc, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Ελλάκτωρας, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ   κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, DAX, Πτώση, Jumbo, Ελλάκωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Jumbo, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., TITC, Πτώση, X.A., ΟΛΥΜΠ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για λίγα συν, πολλά μείον, Πτώση, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, ΑΛΦΑ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Σαράντης, Πτώση, Κρέκα, ΑΡΑΙΓ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, Jumbo, ΙΝΛΟΤ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Μοναδικές ανοδικές, Prodea, Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΙΝΛΟΤ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΤΕΡ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για MS, X.A., OTE, Πτώση, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΕΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, τράπεζες, Μυτιληναίος, Ελλάδος, ΙΝΚΑΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΠΕ, Ελλάδος, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Θετικές ειδήσεις, ΑΔΜΗΕ, Τράπεζες, Πτώση, QUEST κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Πτώση, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΙΓΟ, Ομόλογα κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, Πτώση, Ντόπλερ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., JP Morgan, Ιντερκο, ΑΛΦΑ, MIG, Πτώση, ΜΟΤΟ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Πτώση, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Ομόλογα, ΕΛΠΕ, Πτώση, Πειραιώς, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Πτώση, Τράπεζες κ.α,

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Motor Oil, Τιτάνας κ.α,

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, Σαράντης, Γεκτερνα, Διεθνείς αγορές, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Τζίρος, Πτώση, ΕΕΕ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Γεκτερνα, Ελλάδος, Πτώση, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Fitch, Πτώση, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάδος, Eurobank, Doppler, πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, Prodea, Αβαξ, πτώση, ΒΟΣΥΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μυτιληναίος, Ντοπλερ, Πτώση, Φουντλικ κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Jumbo, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Μυτιληναίος, Ντόπλερ, πτώση, Autohellas, Ελλάδος κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Τράπεζες, Πτώση, ΚΕΚΡΩΨ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, ΟΤΟΕΛ, ΕΕΕ, Πτώση, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΑΛ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Βαρετή συνεδρίαση, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Πτώση, Ακρίτας κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛ, Πτώση, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, Πτώση, ΕΛΓΕΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Πτώση, ΛΑΒΙ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Citi, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, FTSE 25, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για άνοδο, μη - τραπεζικές μετοχές, Ευρωπαϊκές τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΛΠ κ.α.

 

Απλώς ευχές

 

Σχόλια για Χ.Α, Δεκαετία, ΚΟΥΕΣ, ΟΛΥΜΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΕΛΠΕ, ΟΛΘ, ΙΝΛΟΤ, ΕΥΑΠΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Πτώση, Revoil κ.α.

 

Σχόλια για ytd, ΟΛΘ, ΕΛΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Εβδομάδα, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, πτώση, ΑΒΕ κ.α.

 

Σχόλια για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Χ.Α., Πτώση, Medicon, Κέκρωψ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Άνοδος, πτώση, Κέκρωπας, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, Πτώση, ΟΛΥΜΠ, ΚΕΚΡ κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Πτωτικές, ΕΥΔΑΠ, ΑΣΚΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, Πτώση, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, FTSE 25 κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, ΚΟΥΕΣ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, Πτώση, ΕΛΓΕΚΑ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Ανοδικές, ΑΔΜΗΕ, Κρι - Κρι, Διεθνείς αγορές, πτωτικές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Νοέμβριος, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, Τράπεζες, Κρι - Κρι, FF κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΕΕ, Πτώση, Πλαίσιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, Κρέκα, Πτώση, Κρι - Κρι, MLS, Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΠΛΑΘ, πτώση κ.α

 

Σχόλια για FTSE 25, LAMDA, ΟΤΟΕΛ, MLS, Πτώση, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ελλάδος, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, MLS, ΕΤΕ - ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, Πτώση, Μουρμουρα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Dow, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχάλκο, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ETE, Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Πτώση, Ελγέκα κ.α.

 

Σχόλια για EEE, ΛΑΜΔΑ, Profile, Πτωτικές, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, πτωτικές μετοχές, MLS, Eurobank, ΑΔΜΗΕ

 

Σχόλια για Τζίρο, Πτώση, MLS, Σελόντα, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΚΑΡΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Eurobank, MLS, MIG, ΕΛΧΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Wall Street, Jumbo, Ελλάκτωρα, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Ανοδικές μετοχές, ΙΝΛΟΤ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Κάρατζη, MLS, Τιτάνας

 

Σχόλια για Wall Street, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Πτώση, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Χθεσινή συνεδρίαση, ΟΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΕΛΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΓΕΔ, ΕΕΕ, Ολυμπιακή, limitdown κ.α.

 

Σχόλια για Τραπεζικός Δείκτης, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, Χ.Α. κ.α.

 

Σχόλια για Moody's, Παρασκευή, Μυτιληναίος, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση.. κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, X.A., MIG, ΙΝΛΟΤ, ΕΧΑΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ETE, ΤΙΤC, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ, BREXIT κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Ιντραλότ, Πειραιώς, MLS Ομόλογο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Πτωτικές μετοχές, ΑΡΑΙΓ, MLS, Ντόπλερ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ETE, Μυτιληναίος, Τζίρος  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MLS, Ρηχότητα, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, FF, ΕΛΠΕ, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Lavipharm, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τζίρος, Κρι - Κρι, ΠΕΙΡ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, αγορές, Διεθνείς αγορές, ΙΝΛΟΤ, MLS..

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΕΥΑΠΣ, ΑΣΚΟ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, MIG, ΔΤΡ, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., GFF, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Μυτιληναίος, Τιτάνας κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΥΑΠΣ, ΕΥΠΙΚ, Thomas, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για ETE, Fosun, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α,, ΕΤΕ, Πανγαία, Μυτιληναίος, αγορές, Creta Farm, ΣΑΤΟ, Τιτάνας

 

Όμιλος Λάτση, Χ.Α., Ελλάδος, ΠΛΑΚΡ, Λατσης και άλλα σχόλια

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ΕΥΔΑΠ,  Ελλάδος, Ελλάκτωρ και άλλες.....

 

Σχόλια Χθεσινή συνεδρίαση, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΜΙΓ και άλλες.....

 
 
 

   

 

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2016-2022 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....