| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |

 

 
 

Καθημερινά χρηματιστηριακά και όχι μόνο σχόλια

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

 

 

Παλαιότερα Σχόλια

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τζίρος, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ. ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, BRIQ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πλην, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ, BRIQ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, μείον, ΜΠΕΛΑ, BRIQ, ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μη - τραπεζικές, τραπεζικές, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΛΑΚΤ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Μη-τραπεζικές μετοχές, Τραπεζικές, ΜΟΗ, ΟΛΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, BRIQ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Μη - τραπζικές μετοχές, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Θετικά σημάδια, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ. ΠΕΙΡ, EXAE, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Τράπεζες, Υψηλότερα, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΑΡΑΙΓ, ΣΑΡ, ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, μη - τραπεζικές μετοχές, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, MIG, ΔΕΗ, ΒΙΟ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΤΕΝΕΡΓ, TITC, ΑΡΑΙΓ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Απογοήτευση, Πτώση, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Μυτιληναίος, ΕΧΑΕ, TITC, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρο, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΦΡΛΚ, ΟΛΠ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΔΕΗ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, ΜΠΕΛΑ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για 3χ3, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Αύγουστο, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΛΠΕ, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για κανένα συν και ένα μεγάλο μείον

 

Σχόλια για "χάλια", Τζίρος, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, BRIQ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΑΣΚΟ, CENER, ΜΟΗ, Πειραιώς, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΦΟΡΘ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΠΕΤΡΟ, ΠΕΤΡΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΑΛΦΑ, ΟΛΠ, ΒΙΟ, ΕΧΑΕ, ΣΑΡ, ΑΔΜΗΕ, ΠΛΑΘ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, ΦΡΛΚ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ, Τζίρος, ΕΛΠΕ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΚΡΙ-ΚΡΙ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, Μυτιληναίος, ΑΔΜΗΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΚΤΕΡ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, Γεκτερνα, ΔΕΗ, Πειραιώς, ΕΥΡΩΒ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, Ελλάκτωρ, Τζίρος, ΤΕΝΕΡΓ, ΛΑΒΙ, ΕΧΑΕ, ΟΛΘ

 

Σχόλια για Χ.Α. - μαύραχάλια, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, Τράπεζες, ΠΕΙΡ, TITC, ΙΝΚΑΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Μιζέρια, Ελλάκτωρας, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΙΝΤΚΑ, κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΔΕΗ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Τζίρος, Τράπεζες, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ,ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ κ.α

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, Τζίρος, Briq, TITC, Γεκτερνα, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, κ.α

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΚΤΕΡ, ΟΛΠ, ΕΤΕ, ΕΛΧΑ

 

Σχόλια για Συν, Χ.Α., Τράπεζες, Τιτάνας, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΒΙΟ, ΙΝΚΑΤ

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Τιτάνας, ΦΡΛΚ, Χρυσός, Τράπεζες, Πειραιώς, ΜΟΗ, ΔΕΗ, Γεκτερνα, Κρι - Κρι κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, Μυτιληναίος, Τιτάνας, Jumbo, ΟΤΟΕΛ, ΕΤΕ, Ινλοτ

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΕΛΛ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μείον, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΓ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟΧ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΛΑΜΔΑ, Eurobank, ΕΤΕ, Μυτιληναίος, ΙΝΛΟΤ, ΕΕΕ, ΦΡΛΚ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Ποιά θετικά, Πτώση, Τράπεζες, ΕΕΕ, Jumbo, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΜΟΗ, ΛΑΜΔΑ, Μυτιλ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ETE, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΕΕ, ΟΛΘ, Briq, ΠΛΑΘ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μιζέρια, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΟΕΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, Cenergy, Εμβόλιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Σαράντης, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας, Fourlis, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΜΟΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ευρώπη, Γεκτερνα, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΙΝΛΟΤ, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, Γεκτερνα, ΑΡΑΙΓ, Μυτιληναίος, Fourlis, Πειραιώς, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, ΠΡΔ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Χ.Α., ΤΕΝΕΡΓ, ΠΕΙΡ, ΔΕΗ, Χρυσός, ΕΧΑΕ, Βιοχάλκο, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, Ελλάκτωρ, Fourlis, Βιοχάλκο, ΤΕΝΕΡΓ, Μυτιληναίος, ΠΛΑΘ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΜΥΤΙΛ, ΤΙTC, Wall Street, OTE, ΛΑΜΔΑ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΔΜΗΕ, Briq, ΟΛΘ, Cenergy, Pasal, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΠΑΠ, ΜΙΓ, Κρι - Κρι, Ελλάκτωρας, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΙΝΛΟΤ, ΑΒΕ, ΜΟΗ, ΣΑΡ, ΜΥΤΙΛ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΛΠ, ΜΟΗ, ΦΡΛΚ, ΟΤΕ, ΠΡΔ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΓΔ, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Πειραιώς, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΜΟΗ, ΕΧΑΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΣΑΡ, ΦΡΛΚ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΑΠΣ, Τζίρος, πτώση, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Ευρώπη, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΕΝΤΕΡ, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, Cenergy, Ιασώ, ΠΕΙΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Ελλάκτωρας, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, Cenergy, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΦΡΛΚ, ΚΟΥΕΣ, ΦΡΙΓΟ, ΟΛΘ, ΑΛΦΑ, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΦΡΛΚ, ΕΕΕ, ΠΡΔ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, Prodea, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Κρι - Κρι, ΑΛΜΥ, ΟΛΘ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, X.A., ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ, ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για ECB - Λαγκάρντ, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, INKAT, ΠΕΙΡ, ΠΠΑΚ, ΠΡΔ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΜΙΓ, Eurobank, ΕΛΤΟΝ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΑΡ, ΦΟΡΘ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Βιοχάλκο, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΛΑΜΔΑ, DAX, Σαράντης, Προοδευτική κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Γεκτερνα, Μυτιληναίος, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΑΡΑΙΓ, ΤΕΝΕΡΓ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, ΕΕΕ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MSCI, Διεθνείς αγορές, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC, ΦΡΛΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Eurobank, ETE, Πειραιώς, Βιοχάλκο, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ. ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΜΠΡΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, Eurobank, ΔΕΗ, ΕΕΕ, Πειραιώς, Cenergy, Ελλάκτωρα, Ολυμπιακή, ΠΛΑΘ κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, MSCI, ΤΕΝΕΡΓ, ΔΕΗ, Τιτάνας, ΕΥΑΠΣ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τράπεζες, Fourlis, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Ηρεμία, Fourlis, Τιτάνας, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ, Γεκτερνα, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Συν, μη - τραπεζικά, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Τράπεζες, Γεκτερνα, ΤΕΝΕΡΓ, Fourlis, Briq κ.α.

 

Σχόλια για 600 μονάδες, Τράπεζες, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, Jumbo, ΤΕΝΕΡΓ, MSCI, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., "Συν", Eurobank, Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Κρι - Κρι, CNL κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΑΡΑΙΓ, Γεκτερνα, CNL, Ρεβοιλ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, QUEST, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΟΤΕ, Motor Oil, Τιτάνας, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Σαράντης, Βιοχαλκο, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ΑΡΑΙΓ, ΤΙΤC, ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΕΡΚΟ, Γεκτερνα, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Βιοχάλκο, Τράπεζες, Τιτάνας, MSCI, ΔΕΗ, Aegean Airlines, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΠΛΑΘ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, ΛΑΜΔΑ, Γεκτερνα, Τιτάνας, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΕΥΡΩΒ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΙΝΛΟΤ, Quest κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρος, Σαράντης, ΟΠΑΠ, Briq, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ κ.α.

 

Σχόλια για Θετικά, Τράπεζες, Σαράντης, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Απρίλιος, ΕΤΕ, Πειραιώς, Τιτάνας, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Απρίλιος, Διεθνείς αγορές, Τιτάνας, ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΜΟΗ, Τιτάνας, Βιοχάλκο, Briq, Γεκτερνα, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τζίρο, Τιτάνας, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΟΠΑΠ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Θετικό, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, ΤΕΝΕΡΓ, Briq, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, ΕΤΕ,ΟΠΑΠ, Τιτάνας, Fourlis, Τζίρος, Quest, ΙΝΛΟΤ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τιτάνας, Γεκτερνα, ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΥΔΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για το μοναδικό θετικό, Τράπεζες, Τζίρος, Διεθνείς αγορές, ΟΠΑΠ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., Τράπεζες, ΟΠΑΠ, Jumbo, Ελλάκτωρας, ΦΡΛΚ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, τζίρος, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Μη - τραπεζικά χαρτιά, Ελλάκτωρ,Τιτάνας, Jumbo,Τράπεζες,  Πετρέλαιο, Τζίρος κ.α.

 

Σχόλια για συνεδρίαση Πέμπτης, GS, Fourlis, Aegean, Forthnet, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδο, Τράπεζες, Μυτιληναίος, Βιοχάλκο, Motor Oil, Jumbo, ΟΠΑΠ, CNL

 

Σχόλια για Νέα άνοδο, Διεθνείς αγορές, Τζίρος, ΕΤΕ, Πτώση, Ελλάκτωρας, ΕΕΕ, Βιοχάλκο κ.α.

 

Σχόλια για Χθεσινή συνεδρίαση, ΕΤΕ, Τιτάνας, ΑΔΜΗΕ, ΕΕΕ, Τζίρος, Forthnet κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, τράπεζες, ΟΠΑΠ ΕΧΑΕ, Μυτιλ, ΑΛΦΑ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Γεκτερνα, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Τράπεζες, Πτώση, ΑΛΦΑ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Διεθνείς αγορές, Πειραιώς, ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ, ΦΡΛΚ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, Jumbo, Διεθνείς αγορές  κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρος, ΤΙΤΑΝ, Σαράντης, ΕΥΑΠΣ, Γεκτερνα, Ελλάκτωρ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, Κρι - Κρι, Wall Street, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Άνοδος, Πτώση, Wall Street, ΔΕΗ, ΛΑΜΔΑ, Γεκ, ΠΛΑΙΣΙΟ, Μοτοδυναμίκη κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΜΟΗ, ΑΡΑΙΓ, Jumbo, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, ΔΕΗ, ΜΟΗ ΤΙΤC, ΛΑΜΔΑ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Συν, Τράπεζες, Μείον, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, Ελλάκτωρας  κ.α.

 

Σχόλια για +, Πτώση, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, Τράπεζες, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κ.α.

 

Σχόλια για Sell - off, 4η, Eurobank, Τράπεζες, ΕΕΕ, Βιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ελλάκτωρας, DAX, Πτώση, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, Ευρώπη, Ελλάκτωρ, πτώση, Quest, ΟΛΘ κ.α.

 

Σχόλια για ... Ποιά συν;, Τράπεζες, Τιτc, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΜΟΗ, Γεκτερνα, ΟΤΟΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Ελλάκτωρας, Τράπεζες, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ   κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, DAX, Πτώση, Jumbo, Ελλάκωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Jumbo, Γεκτερνα, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., TITC, Πτώση, X.A., ΟΛΥΜΠ, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για λίγα συν, πολλά μείον, Πτώση, Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, ΑΛΦΑ  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Σαράντης, Πτώση, Κρέκα, ΑΡΑΙΓ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Τράπεζες, Κρέκα, Jumbo, ΙΝΛΟΤ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Μοναδικές ανοδικές, Prodea, Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΙΝΛΟΤ, ΒΙΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΕΧΑΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Τράπεζες, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΤΕΡ, ΜΠΕΛΑ κ.α.

 

Σχόλια για MS, X.A., OTE, Πτώση, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΕΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., πτώση, τράπεζες, Μυτιληναίος, Ελλάδος, ΙΝΚΑΤ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΕΛΠΕ, Ελλάδος, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Θετικές ειδήσεις, ΑΔΜΗΕ, Τράπεζες, Πτώση, QUEST κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Πτώση, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΙΓΟ, Ομόλογα κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, Χ.Α., ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, Πτώση, Ντόπλερ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., JP Morgan, Ιντερκο, ΑΛΦΑ, MIG, Πτώση, ΜΟΤΟ, ΦΡΙΓΟ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τράπεζες, Πτώση, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, Τράπεζες, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Ομόλογα, ΕΛΠΕ, Πτώση, Πειραιώς, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Διεθνείς αγορές, ΔΕΗ, Πτώση, Τράπεζες κ.α,

 

Σχόλια για X.A., Πτώση, Motor Oil, Τιτάνας κ.α,

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, Σαράντης, Γεκτερνα, Διεθνείς αγορές, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Τζίρος, Πτώση, ΕΕΕ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Γεκτερνα, Ελλάδος, Πτώση, ΟΠΑΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Πτώση, ΕΛΛ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Fitch, Πτώση, ΕΥΠΙΚ κ.α.

 

Σχόλια Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάδος, Eurobank, Doppler, πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, Prodea, Αβαξ, πτώση, ΒΟΣΥΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Μυτιληναίος, Ντοπλερ, Πτώση, Φουντλικ κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Jumbo, ΕΧΑΕ, ΕΛΠΕ, Πτώση, ΟΤΟΕΛ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α. Μυτιληναίος, Ντόπλερ, πτώση, Autohellas, Ελλάδος κ.α.

 

Σχόλια για 5έτη, Τράπεζες, Πτώση, ΚΕΚΡΩΨ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, ΟΤΟΕΛ, ΕΕΕ, Πτώση, ΙΝΤΕΡΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΛΑΜΔΑ, ΕΧΑΕ, ΚΟΥΑΛ, ΕΥΔΑΠ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Βαρετή συνεδρίαση, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, Πτώση, Ακρίτας κ.α.

 

Σχόλια για ΓΔ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΕΛΛ, Πτώση, ΟΛΠ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, Πτώση, ΕΛΓΕΚ κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Πτώση, ΛΑΒΙ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Citi, Πτώση, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, MIG κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, FTSE 25, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ, Fourlis κ.α.

 

Σχόλια για άνοδο, μη - τραπεζικές μετοχές, Ευρωπαϊκές τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΛΠ κ.α.

 

Απλώς ευχές

 

Σχόλια για Χ.Α, Δεκαετία, ΚΟΥΕΣ, ΟΛΥΜΠ, ΣΑΡ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, ΕΛΠΕ, ΟΛΘ, ΙΝΛΟΤ, ΕΥΑΠΣ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Πτώση, Revoil κ.α.

 

Σχόλια για ytd, ΟΛΘ, ΕΛΛ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Εβδομάδα, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, πτώση, ΑΒΕ κ.α.

 

Σχόλια για ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Χ.Α., Πτώση, Medicon, Κέκρωψ κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, Άνοδος, πτώση, Κέκρωπας, ΟΠΑΠ, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ, Πτώση, ΟΛΥΜΠ, ΚΕΚΡ κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Πτωτικές, ΕΥΔΑΠ, ΑΣΚΟ, Γεκτερνα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, Πτώση, Τράπεζες, ΛΑΜΔΑ, FTSE 25 κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, ΚΟΥΕΣ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Jumbo, Πτώση, ΕΛΓΕΚΑ, ΤΕΝΕΡΓ, Ελλάκτωρας κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Πτώση, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Τζίρο, Χ.Α., Ανοδικές, ΑΔΜΗΕ, Κρι - Κρι, Διεθνείς αγορές, πτωτικές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Νοέμβριος, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, Τράπεζες, Κρι - Κρι, FF κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΕΕΕ, Πτώση, Πλαίσιο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, Κρέκα, Πτώση, Κρι - Κρι, MLS, Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΠΛΑΘ, πτώση κ.α

 

Σχόλια για FTSE 25, LAMDA, ΟΤΟΕΛ, MLS, Πτώση, Τράπεζες κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ελλάδος, ΛΑΜΔΑ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πτώση, MLS, ΕΤΕ - ΠΕΙΡ, ΑΣΚΟ, ΑΔΜΗΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Πειραιώς, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ, Πτώση, Μουρμουρα κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Dow, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχάλκο, ΕΕΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ETE, Τράπεζες, Ελλάκτωρας, Πτώση, Ελγέκα κ.α.

 

Σχόλια για EEE, ΛΑΜΔΑ, Profile, Πτωτικές, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, πτωτικές μετοχές, MLS, Eurobank, ΑΔΜΗΕ

 

Σχόλια για Τζίρο, Πτώση, MLS, Σελόντα, ΙΝΤΕΡΚΟ, ΚΑΡΕΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Eurobank, MLS, MIG, ΕΛΧΑ, TITC κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α, Wall Street, Jumbo, Ελλάκτωρα, ΟΛΥΜΠ κ.α.

 

Σχόλια για Ανοδικές μετοχές, ΙΝΛΟΤ, Τράπεζες, ΤΙΤC κ.α.

 

Σχόλια για X.A., ΟΠΑΠ, Κάρατζη, MLS, Τιτάνας

 

Σχόλια για Wall Street, Τζίρος, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Πτώση κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Πτώση, ΕΤΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Χθεσινή συνεδρίαση, ΟΤΕ, ΠΛΑΚΡ, ΕΛΛ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΓΕΔ, ΕΕΕ, Ολυμπιακή, limitdown κ.α.

 

Σχόλια για Τραπεζικός Δείκτης, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, Χ.Α. κ.α.

 

Σχόλια για Moody's, Παρασκευή, Μυτιληναίος, ΤΕΝΕΡΓ, Πτώση.. κ.α.

 

Σχόλια για Ομόλογα, X.A., MIG, ΙΝΛΟΤ, ΕΧΑΕ, Jumbo κ.α.

 

Σχόλια για X.A., Τζίρος, ETE, ΤΙΤC, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΕΕ, BREXIT κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρο, Ιντραλότ, Πειραιώς, MLS Ομόλογο κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, Τζίρος, ΕΥΔΑΠ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για X.A, Πτωτικές μετοχές, ΑΡΑΙΓ, MLS, Ντόπλερ  κ.α.

 

Σχόλια για X.A, ETE, Μυτιληναίος, Τζίρος  κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., MLS, Ρηχότητα, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τράπεζες, FF, ΕΛΠΕ, Διεθνείς αγορές κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Διεθνείς αγορές, Lavipharm, κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., τζίρος, Κρι - Κρι, ΠΕΙΡ, MLS κ.α.

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, αγορές, Διεθνείς αγορές, ΙΝΛΟΤ, MLS..

 

Σχόλια για χθεσινή συνεδρίαση, ΑΡΑΙΓ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΝΤΟΠΛΕΡ κ.α.

 

Σχόλια για Διεθνείς αγορές, Χ.Α., ΛΑΜΔΑ, ΟΛΘ, Μυτιληναίος κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, Τράπεζες, Ελλάκτωρ, ΕΥΑΠΣ, ΑΣΚΟ

 

Σχόλια για Χ.Α., Τζίρος, MIG, ΔΤΡ, Σαράντης κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., GFF, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Μυτιληναίος, Τιτάνας κ.α.

 

Σχόλια για Τράπεζες, τζίρο, Πειραιώς, Dionic κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α., ΕΥΑΠΣ, ΕΥΠΙΚ, Thomas, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για ETE - ΕΥΡΩΒ, ΕΥΠΙΚ, ΕΛΠΕ κ.α.

 

Σχόλια για ETE, Fosun, ΕΛΠΕ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΤΟ κ.α.

 

Σχόλια για Χ.Α,, ΕΤΕ, Πανγαία, Μυτιληναίος, αγορές, Creta Farm, ΣΑΤΟ, Τιτάνας

 

Όμιλος Λάτση, Χ.Α., Ελλάδος, ΠΛΑΚΡ, Λατσης και άλλα σχόλια

 

Σχόλια για Χ.Α., EEE, ΕΥΔΑΠ,  Ελλάδος, Ελλάκτωρ και άλλες.....

 

Σχόλια Χθεσινή συνεδρίαση, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΑΣΚΟ κ.α.

 

Σχόλια για ΜΟΗ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΜΙΓ και άλλες.....

 
 
 

   

Plus500

Kάντε Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!!!!

 © 2019 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....