| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Παρασκευή, 00:01 - 09/02/2024

 

 

Οσο εντυπωσιακά και να ακούγονται τα ονόματα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η μικρομεσαία επιχείρηση (MμΕ) αποτελεί και θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

 

 

Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, κατά το έτος 2022, οι ΜμΕ αριθμούσαν 731.829, καλύπτοντας το εντυπωσιακό 99,9% των επιχειρήσεων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούσαν το 83,5% των εργαζομένων, ενώ ταυτοχρόνως συνέβαλλαν με το 57% της προστιθέμενης αξίας φτάνοντας τα 34,8 δισ. ευρώ. Λόγω της αυξημένης βαρύτητάς τους στον οικονομικό και τον κοινωνικό ιστό, έχουν κομβική σημασία για την ομαλή μετάβαση της Ελλάδας σε μια πράσινη οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πόσο εύκολη είναι αυτή η μετάβαση όμως σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον; Οι ΜμΕ στην Ελλάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις, με κυριότερες όλων την αύξηση του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους.

Και το ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό είναι μήπως με την υιοθέτηση των παραγόντων ESG μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει πολλαπλά οφέλη.

Αρχικά, με τα περιβαλλοντικά κριτήρια και την ενεργειακή της αναβάθμιση μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει δραστικά τα ενεργειακά έξοδά της. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέα περιβαλλοντικά προγράμματα με τα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν την αναγκαία χρηματοδότηση, με κυριότερο το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Επιπροσθέτως, στο τραπεζικό σύστημα προβλέπεται ότι πλέον τα κριτήρια ESG θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις συστημικές τράπεζες στην παροχή χρηματοδοτήσεων. Συνεπώς, μια μικρομεσαία επιχείρηση που ακολουθεί τα κριτήρια ESG θα έχει πιο εύκολα πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την ανάπτυξή της. Εν κατακλείδι και ίσως το σημαντικότερο όλων είναι ότι η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για πηγές χρηματοδότησης σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια η συμβολή των χρηματοδοτικών μέσων από εγχώριους και διεθνείς αναπτυξιακούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στη χρηματοδοτική επέκταση των ΜμΕ ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα, κατά την τριετία 2020-2022 περίπου το 50% των τραπεζικών δανείων προς ΜμΕ χορηγήθηκε μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων στήριξης.

Ας αναλογιστούμε τώρα ότι αυτά τα πακέτα χρηματοδότησης έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη σύγχρονη ΜμΕ στο κομμάτι της διακυβέρνησης (πυλώνας G) μέσω της εγκατάστασης ψηφιακών συστημάτων, στο κομμάτι του περιβάλλοντος (πυλώνας Ε) μέσω της ενεργειακής εξοικονόμησης των κτιρίων, είτε αποτελούν χώρους εργασίας είτε με χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τέλος στο κομμάτι του πυλώνα S, του κοινωνικού, μέσω της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού σε δεξιότητες που χρειάζεται πραγματικά η σύγχρονη και βιώσιμη ΜμΕ.

* Το άρθρο συνυπογράφουν ο κ. Γιώργος Ζαΐρης, που εργάζεται ως manager σε πολυεθνική και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και δημόσιους φορείς, και ο κ. Γιώργος Μαθιουδάκης, που είναι οικονομικός σύμβουλος στον διεθνή εκδοτικό όμιλο MM Educational Group. Δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum