| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 06/06/2024

 

 

Σε δύο κατηγορίες χωρίζονται οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ως προς την ασφάλιση και την συνταξιοδότηση τους. Ημερομηνία ορόσημo είναι η 20η Δεκεμβρίου 2023 κατά την οποία ψηφίσθηκε ο νέο καθεστώς ασφάλισης των επαγγελματικών ταμείων.

 

 

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Π. Τσακλόγλου, τα μέλη των ΤΕΑ διαχωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες: 1. Στα μέλη που έχουν εγγραφεί πριν τις 20/12/2023 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου), για τα οποία ισχύουν οι υφιστάμενες καταστατικές διατάξεις περί προϋποθέσεων λήψης συνταξιοδοτικής παροχής για το σύνολο του ατομικού τους λογαριασμού (προ και μετά την 31/12/2023).

Η πρόωρη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής εφόσον έχουν διανυθεί 15 έτη ασφάλισης, χωρίς ηλικιακή προϋπόθεση επισύρει την προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά 50%

2. Για τα μέλη που εγγράφονται πρώτη φορά στο ΤΕΑ μετά τις 20/12/2023, για τα οποία ισχύουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης συνταξιοδοτικής παροχής, όπως ισχύουν με το νέο νόμο. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, τα ΤΕΑ συμμορφούμενα στις νέες ρυθμίσεις, οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους, ορίζοντας με σαφήνεια τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής για τα μέλη τους, περιλαμβάνοντας, τη διάκριση μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί πριν και μετά την 20 Δεκεμβρίου 2023.

Οικειοθελής αποχώρηση

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου είναι δυνατή η λήψη της παροχής του ΤΕΑ, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, και εφόσον βέβαια

δεν προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις στο καταστατικό του ΤΕΑ. Σε περίπτωση που τερματιστεί η εργασιακή σχέση, στο πλαίσιο της οποίας εργαζόμενος ήταν μέλος ΤΕΑ, χωρίς την βούλησή του, όπως π.χ. σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη ή απόλυσης του εργαζόμενου, ο τελευταίος δύναται να λάβει την παροχή που του αναλογεί ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Για προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών των οποίων τα μέλη φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, η προκαταβολή συνταξιοδοτικής παροχής προβλέπεται σε περιπτώσεις που τα μέλη ΤΕΑ συνεχίζουν να απασχολούνται, δηλαδή εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα, πλην όμως έχουν συμπληρώσει: – είτε το 62ο της ηλικίας τους – είτε το 55ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ασφάλισης. Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της παροχής, δηλ. τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να λάβουν το σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής τους, δύνανται, εάν επιθυμούν να παραμείνουν ασφαλισμένα στο ΤΕΑ λόγω ενεργής επαγγελματικής δραστηριότητας, να λάβουν μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του ατομικού λογαριασμού τους, ως προκαταβολή, και να αφήσουν το υπόλοιπο να σωρεύεται ώστε να λάβουν στο μέλλον την αναλογούσα παροχή. Για αυτούς τους λόγους, η χρήση της σχετικής δυνατότητας δεν αποτελεί πρόωρη λήψη της παροχής και δεν επιβάλλεται η προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά 50%.

Πρόωρη συνταξιοδότηση

Η πρόωρη λήψη της συνταξιοδοτικής παροχής εφόσον έχουν διανυθεί 15 έτη ασφάλισης, χωρίς ηλικιακή προϋπόθεση επισύρει την προσαύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά 50%. Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη και δικαιούχοι ΤΕΑ δεν επιτρέπεται να ζητήσουν από αυτό δάνειο ή πρόωρη προκαταβολή.

Πηγή: in.gr

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum