| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 00:01 - 10/06/2024

 

 

Η επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για σχεδόν τους μισούς (47%) CEOs, για τους επόμενους 12 μήνες. Στο μεταξύ, σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις παραμένουν η ενίσχυση της διαχείρισης δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας (45%), καθώς και η συνολική διαχείριση του κόστους κατά μήκος του οργανισμού (38%).

 

 

Την τάση αυτή επιβεβαιώνει η παγκόσμια τριμηνιαία έρευνα της EΥ, CEO Outlook Pulse, η οποία δείχνει ότι οι CEOs παγκοσμίως προτεραιοποιούν τις άμεσες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε, η απόκτηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων ή καινοτόμων startups (40%) είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι CEOs δρομολογούν νέες κινήσεις στο πεδίο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Έτεροι λόγοι, που καθοδηγούν το νέο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς (33%) και η πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές (32%).

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες για τους επόμενους 12 μήνες

Συνολικά, όπως δείχνει η έκθεση, οι διευθύνοντες σύμβουλοι είναι σήμερα πιο θετικοί προς τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Σε σύγκριση με το υποτονικό τοπίο συναλλαγών του 2023, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν πιο αισιόδοξα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Όλο και περισσότεροι CEOs σχεδιάζουν να αναζητήσουν ευκαιρίες για συμφωνίες κατά τους επόμενους 12 μήνες, όπως δημόσιες εγγραφές, εκποιήσεις ή spin-offs (71%), κοινοπραξίες και στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη (48%) ή συγχωνεύσεις και εξαγορές (42%).

Αυξημένη αισιοδοξία

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τις άμεσες προοπτικές και τις πρωτοβουλίες, που πρέπει να αναλάβουν σήμερα, ώστε να δημιουργήσουν τα κεφάλαια, που θα τους επιτρέψουν να επενδύσουν στη μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων, παραμένουν εστιασμένοι στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις.

Το 60% των CEOs, που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν πιο αισιόδοξοι για την αύξηση των εσόδων των εταιρειών τους και το 65% για την κερδοφορία τους. Σε μεγάλο βαθμό, οι απόψεις τους για τις προοπτικές της εταιρείας τους και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, με ορισμένες ενδείξεις βελτίωσης.

Η ανταπόκριση στις προσδοκίες της ευρύτερης κοινωνίας για επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για περισσότερους από τρεις στους τέσσερις CEOs σε ολόκληρο τον κόσμο (77%). Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς (54%) αντιμετωπίζουν τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ως υψηλότερης προτεραιότητας, απ’ ό,τι πριν από 12 μήνες.

Ατονεί το ενδιαφέρον για το ESG;

Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) απάντησε ότι, σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, με το 18% των ερωτηθέντων να αποδίδουν την απόφαση αυτή στις οικονομικές συνθήκες και ένα επιπλέον 5% να δηλώνουν ότι θέλουν να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

Συγχρόνως, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) μειώνεται, με περισσότερο από το ένα τρίτο των θεσμικών επενδυτών (35%) να δηλώνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σήμερα λιγότερο σημαντική προτεραιότητα για τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, σε σχέση με έναν χρόνο πριν

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum