| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 24/04/2023

 

 

Στη ρευστότητα των τραπεζών επικεντρώνεται πλέον ο SSM, θεωρώντας πως αυτό αποτελεί για τα πιστωτικά ιδρύματα ένα μείζον θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 

 

Η πρόσφατη τραπεζική κρίση κατέγραψε το πρόβλημα με τον πιο σαφή τρόπο, αναφέρουν έγκυρες τραπεζικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και επειδή η πρόσφατη κρίση αναδιαμορφώνει την επιμέτρηση των κινδύνων, οι επόπτες καταγράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια και επιμέλεια τον χάρτη των καταθέσεων για την κάθε ευρωπαϊκή χώρα, αφού αυτό θα αποτελέσει και μια βάση προκειμένου η ΕΚΤ να επιτύχει το τελικό στάδιο της τραπεζικής ενοποίησης, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εγγύησης καταθέσεων.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, βεβαίως, το κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων δεν είναι κάτι που αναμένεται να λάβει χώρα άμεσα, ωστόσο η αλλαγή των μοντέλων επιμέτρησης κινδύνων αναμένεται να οδηγήσει σε μεταβολές στα λογιστικά των τραπεζών αρκετά σύντομα. Στη χώρα μας το 70% των καταθέσεων που ξεπερνούν τα 190 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσαν οι ελληνικές τράπεζες, είναι ασφαλισμένες, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε καταθέσεις μικρότερες από 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα.

Οι δείκτες ρευστότητας

Οι δείκτες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών είναι εξαιρετικά υψηλοί καθώς κινούνται σε μια κλίμακα μεταξύ 180%-200% επί του συνόλου των δανείων και των ομολόγων. Αυτό δεν είναι ασφαλώς τυχαίο, αλλά οφείλεται στο γεγονός πως οι ελληνικές τράπεζες «έδιωξαν» από τους ισολογισμούς τους όλα τα κόκκινα δάνεια και
διατήρησαν στο χαρτοφυλάκιό τους μόνον τα εξυπηρετούμενα, στοιχείο το οποίο εκ των πραγμάτων οδηγεί σε υπερκάλυψη των δανειακών τους χαρτοφυλακίων
από τις καταθέσεις.

Το πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες εξακολουθεί να εντοπίζεται στον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας το 65% των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. Είναι άξιο λόγου ότι το θέμα του DTC ήταν να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά το 2060 και τώρα
οι τράπεζες πραγματοποιούν έναν αγώνα δρόμου να φέρουν μια εικοσαετία νωρίτερα την αντιμετώπισή του, μέχρι το 2040.

Είναι χαρακτηριστικό πως το θέμα θα το διαχειριστεί και η επόμενη γενιά τραπεζιτών μέσα από κύκλους κερδοφορίας που τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιτυγχάνουν αδιάκοπα. Το σύνολο του αναβαλλόμενου φόρου σε απόλυτα μεγέθη είναι 13,5 δισ. ευρώ για τις 4 συστημικές τράπεζες, εκ των οποίων τα 2,7 δισ. αφορούν την Alpha Bank, τα 3,9 δισ. την Εθνική, τα 3,5 δισ. την Πειραιώς και τα 3,4 δισ. ευρώ τη Eurobank.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών

Τα αποτελέσματα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων θα δώσουν τη σαφή εικόνα για όλα τα παραπάνω και θα ανακοινωθούν μέσα στον Μάιο, τα οποία θα αφορούν
το α’ τρίμηνο του 2023. Ήδη ανακοίνωσαν το σχετικό ημερολόγιο η Τράπεζα Πειραιώς (5/5) και η Alpha Bank (8/5). Η τελευταία μάλιστα επιθυμεί να
πραγματοποιήσει και το investor day μέσα στον Μάιο.

Οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα πριν από τις εκλογές, κυρίως επειδή θα πραγματοποιήσουν και την επικοινωνία με τους ξένους επενδυτές, και δεν επιθυμούν να αναλωθούν σε πολιτικές αναλύσεις. Τέλος, να σημειωθεί πως η απόφαση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης S&P να μεταβάλει τις προοπτικές δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας στις τράπεζες, οι οποίες εκτιμούν πως δεν θα αργήσει περαιτέρω η επενδυτική βαθμίδα που θα μεταβάλει και το ύψος των ενεργητικών τους.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum