| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 10/05/2023

 

 

Σε εκτίναξη των εσόδων από τόκους έχει οδηγήσει τις τράπεζες η άνοδος των επιτοκίων, που ενισχύεται και από την αύξηση των χορηγήσεων, αλλά κυρίως και από τη διεύρυνση των spreads, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ επιτοκίου δανείων και καταθέσεων. Η διεύρυνση των spreads οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν μετακυλίσει ταχύτερα και σε μεγαλύτερο ποσοστό την άνοδο στα επιτόκια χορηγήσεων από ό,τι στα επιτόκια καταθέσεων, τα οποία έχουν μεν αυξηθεί, αλλά με βραδύτερο ρυθμό.  

 

 

Για αυτό το μέσο περιθώριο επιτοκίου για τα νέα δάνεια διευρύνθηκε περαιτέρω στη χώρα μας στο τέλος Μαρτίου στο 5,50% από 5,24% στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ το μέσο περιθώριο στο χαρτοφυλάκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε την ίδια περίοδο στο 5,43% από 5,21%. Με τον τρόπο αυτό μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ κόστους δανεισμού και αποδόσεων στις καταθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ το μέσο επιτόκιο όλων των καταθέσεων, δηλαδή τόσο των καταθέσεων ταμιευτηρίου όσο και των προθεσμιακών καταθέσεων, αυξήθηκε μόλις κατά 11 μονάδες βάσης από 0,12% τον Ιανουάριο σε 0,23% τον Μάρτιο, ενώ το ίδιο διάστημα το μέσο επιτόκιο όλων των δανείων αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης από 5,36% σε 5,73%. Όπως έχει γράψει η «Κ» οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν το 2022 την τρίτη καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, σε ότι αφορά στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, που σύμφωνα με στοιχεία του SSM ανήλθε σε 2,14%. 

Σε ανάλυση που δημοσίευσε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, επισημαίνει ότι το χαμηλό περιθώριο στις καταθέσεις είναι συνέπεια των χαμηλών επιτοκίων που ισχύουν στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, σε αντίθεση με τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Όπως παρατηρεί η ΕΕΤ, ο μέσος όρος στα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων έως 1 έτος για τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 1,16% για τα νοικοκυριά και στο 1,47% για τις επιχειρήσεις, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο ταμιευτηρίου βρίσκεται στο 0,03% και το επιτόκιο των λογαριασμών όψεως 0,10% αντίστοιχα. Έτσι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο επηρεάζεται από τα χαμηλά επιτόκια στους λεγόμενους λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, η τιμολόγηση των οποίων, σύμφωνα με την ΕΕΤ «δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ το μέσο επιτόκιο στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στην ευρωζώνη σε επίσης χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 0,15%, αλλά το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων έως ένα έτος για τα νοικοκυριά ανήλθε στο 2,09% (έναντι 1,16% στην χώρα μας), ενώ σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις το επιτόκιο στους λογαριασμούς όψεως διαμορφώθηκε στο 0,41% και στις προθεσμιακές καταθέσεις στο 2,56% (έναντι 1,47% στην χώρα μας). Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤ για διάρκειες άνω του 1 έτους το επιτόκιο στη χώρα μας ανήλθε στο 1,83% (από 1,04% το Δεκέμβριο του 2022), ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης για τις προθεσμιακές καταθέσεις σε ιδιώτες άνω του 1 έτους ανήλθαν στο 2,16%.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια η ανάλυση της ΕΕΤ εστιάζει στο κόστος των στεγαστικών δανείων, διαπιστώνοντας ότι για τα δάνεια διάρκειας 5 έως 10 ετών, το επιτόκιο τον Μάρτιο μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 7 μονάδες βάσης στο 3,50%, όταν το μέσο επιτόκιο για την ίδια κατηγορία στεγαστικών δανείων στην ευρωζώνη ήταν 3,56%, έναντι 1,54% πριν από ένα χρόνο (Μάρτιος 2022). Το επιτόκιο στο σύνολο των δανείων των νοικοκυριών τον Μάρτιο μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στην Ελλάδα – στο 3,79% – ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 3.37%, έναντι 1,47% πριν από ένα χρόνο (Μάρτιος 2022).

Η ΕΕΤ παρατηρεί ότι «οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης ξεκίνησαν νωρίτερα την αύξηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις λόγω των αρνητικών επιτοκίων που είχαν επιβάλει για σχεδόν μία τριετία. Παράλληλα ξεκίνησαν και την προσαρμογή προς τα πάνω των νέων επιτοκίων για δάνεια σε ιδιώτες από τις αρχές του 2022, με μία συνολική αύξηση περίπου 200 μονάδες βάσης έναντι 105 μονάδων βάσης στην Ελλάδα».

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ΕΕΤ δεν εξετάζουν την εξέλιξη των επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια, όπου η απόκλιση μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιτοκίων παραμένει σημαντική, καθώς ξεπερνά σε κάποιες κατηγορίες ακόμη και τις 200 μονάδες βάσης. Συγκεκριμένα το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια έως 250.000 ευρώ διαμορφώθηκε στη χώρα μας τον Μάρτιο στο 6,91%, όταν το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στην ευρωζώνη ήταν 4,70%, ενώ αντίστοιχα το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια από 250.000 έως 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στη χώρα μας στο 5,83% έναντι 4,33% στην ευρωζώνη, ακολουθώντας ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες. 

Εξίσου σημαντική είναι η απόκλιση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών επιτοκίων σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων, κατηγορία για την οποία τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι το κόστος εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται μεταξύ 5,39% έως 5,78% έναντι 2,70% έως 4,09% στην ευρωζώνη. Στη σημαντική απόκλιση στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων μεταξύ Ελλάδος και ευρωζώνης αποδίδεται και η μεγάλη διεύρυνση των spreads που καταγράφει η ΤτΕ, τα στοιχεία της οποίας περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες δανείων και όχι μόνο τα δάνεια προς τα νοικοκυριά. 

Πηγή: Καθημερινή

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum