| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 25/05/2023

 

 

To μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που «έφυγε» από τους τραπεζικούς ισολογισμούς και βρίσκεται πλέον σε φορείς διαχείρισης πιστώσεων (servicers), παραμένει δηλαδή στην οικονομία και συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση, καθώς μάλιστα ορισμένα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια υποαποδίδουν των αρχικών στόχων, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 2η έκθεση εποπτείας για την Ελλάδα.

 

 

«Η αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους από τους πιστωτικούς φορείς και η αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ θα είναι το κλειδί για την οικονομική απόδοση», επισημαίνεται στην Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως γράφει η Άρτεμις Σπηλιώτη στην Ημερησία:

Από την άλλη πλευρά, τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών συνεχίζουν να συρρικνώνονται, φτάνοντας στο 8,7% τον Δεκέμβριο του 2022 (από 30,1% στο τέλος του 2020) – των λιγότερο σημαντικών βρίσκονται πολύ υψηλότερα -  καθώς η εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι συγκρατημένη, με τους κινδύνους να εξακολουθούν να υφίστανται.

Με τον  δείκτη ΝPE παραμένει σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής επιβράδυνσης, υψηλού πληθωρισμού και αύξησης των επιτοκίων, η Επιτροπή ζητά επαγρύπνηση για την αποφυγή εκ νέου επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών. Επιπλέον, σημαντική για τη διατήρηση της αναλογίας σε φθίνουσα πορεία είναι η ταχεία ολοκλήρωση των εκκρεμών τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

Ποιες είναι οι τιτλοποιήσεις

Πρόκειται για τις τιτολποιήσεις Frontier II (Εθνική) και Sunrise III (Πειραιώς) αξίας 1 δισ. ευρώ και 600 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα στην DG Comp, η οποία αναμένεται να απαντήσει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και το ύψος των εγγυήσεων που θα λάβουν είναι περί τα 700-800 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω  τιτλοποιήσεις είναι δομημένες με βάση τα νέα πρότυπα-οδηγίες της Εurostat.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες η θεραπεία των δανείων αντιστάθμισε ελαφρά τις ακαθάριστες εισροές των νέων ΜΕΔ στο β’ εξάμηνο του 2022 σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όμως τα δάνεια των νοικοκυριών κατέγραψαν καθαρή εισροή.

Μετά τη λήξη των κρατικών προγραμμάτων στήριξης (Γέφυρα Ι και ΙΙ) δεν υπάρχει ένδειξη σημαντικής αύξησης των ποσοστών αθέτησης υποχρεώσεων, ενώ σταθερά είναι τα ποσοστά αθέτησης δανείων που είχαν εξέλθει από τα μορατόριουμ πληρωμών για τον COVID 19, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων, όπου συγκεκριμένα προϊόντα είχαν προσφερθεί σε βιώσιμους πελάτες με προσωρινές δυσκολίες.

Συνεχίζεται η προσπάθεια μείωσης

Ωστόσο, οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης των στρατηγικών μείωσης των ΜΕΔ και των προσδοκιών τους για νέες εισροές ΜΕΔ και ανάγκες προβλέψεων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών και τον αντίκτυπο της αύξησης των επιτοκίων, που μπορεί να διαβρώσουν την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών, επιταχύνοντας την εισροή ΜΕΔ.

Η Επιτροπή επισημαίνει τις πρωτοβουλίες των τραπεζών ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος με το «πάγωμα» των κυμαινόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων για 12 μήνες και την επιδότηση του 50% της αύξηση των επιτοκίων για του ευάλωτους.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια εκτός τραπεζικού συστήματος, η Επιτροπή αναφέρεται στην άρση της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με τη νομική ικανότητα των πιστωτικών εταιρειών κινήσουν εκτελεστικές διαδικασίες (απόφαση Αρείου Πάγου), καθώς αναμένει ότι θα συμβάλει στην ταχύτερη επίλυση του μη εξυπηρετούμενου χρέους στην οικονομία.

Οι στόχοι παραμένουν

Οι πιστωτικοί φορείς λαμβάνουν μέτρα για να επιτύχουν σταδιακά τους αρχικούς τους στόχους. Αυτά περιλαμβάνουν πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL στη δευτερογενή αγορά, η οποία επιτρέπει στους πιστωτικούς φορείς να προεφοδιάζουν τις ταμειακές ροές.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι πιο αποδοτικές αυτές πωλήσεις, προτείνει οι εν λόγω συναλλαγές να περιλαμβάνουν περισσότερα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και έχουν γίνει ξανά αποδοτικά.

«Η αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χρέους από τους πιστωτικούς φορείς και η αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ θα είναι το κλειδί για την οικονομική απόδοση», υπογραμμίζεται στην έκθεση και επισημαίνει την αναγκαιότητα για συνεχή παρακολούθηση του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις αν κριθεί αναγκαίο. 

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum