| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Δευτέρα, 00:01 - 15/05/2023

 

 

Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών ενεργοποιεί η Ε.Ε., προκειμένου να εντοπίζει τυχόν ελλείψεις στο συνολικό κύκλωμα παραγωγής μικροτσίπ. Έχοντας δει, κατά την πανδημία, βασικούς κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, να καταρρέουν από τις ελλείψεις των πολύτιμων μικροτσίπ, η Ευρώπη επιχειρεί να προλάβει μελλοντικές κρίσεις στους ημιαγωγούς.

 

 

Το πιλοτικό έργο θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να εντοπίζουν τυχόν κρίσιμες διαταραχές κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας των ημιαγωγών. Με τον τρόπο αυτό, θα συλλέγονται πληροφορίες, ώστε να αξιολογούνται οι κίνδυνοι ελλείψεων και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι πιθανές κρίσεις.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού οδικού χάρτη, τον οποίο έχει χαράξει η Ε.Ε., ώστε να αποκτήσει παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής μικροτσίπ. Προ εβδομάδων η Ένωση, η οποία έχει μερίδιο μικρότερο του 10% στην παγκόσμια αγορά παραγωγής μικροτσίπ και - συνεπώς - εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές τρίτων χωρών, έκανε ένα ιστορικό βήμα, με την πολιτική συμφωνία επί της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα.

Για την αντιμετώπιση κρίσιμων εξαρτήσεων, η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει τις δραστηριότητες κατασκευής στην Ένωση, θα τονώσει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα σχεδιασμού και θα στηρίξει την κλιμάκωση και την καινοτομία σε ολόκληρη την αλυσίδα.

Επενδύσεις €43 δισ.

Μέσω της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, η Ε.Ε. επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της να διπλασιάσει το σημερινό μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά στο 20 % το 2030. Η ευρωπαϊκή Πράξη, μεταξύ άλλων, ανοίγει τις κάνουλες της χρηματοδότησης, με στόχο να λειτουργήσουν ως δέλεαρ επενδύσεων για τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μικροτσίπ του πλανήτη.

Ειδικότερα, ο δεύτερος πυλώνας της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα θα παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις κατασκευής για κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων και τους προμηθευτές τους. Αυτό θα συμβάλει στις συνολικές δημόσιες επενδύσεις στον τομέα, που εκτιμώνται σε €43 δισ.

Ο ρόλος των μικροτσίπ

Τα μικροκυκλώματα ημιαγωγών αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα “έξυπνα” τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι εφαρμογές και υποδομές ζωτικής σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, έχουν κεντρικό ρόλο στην ψηφιακή οικονομία.

Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, τα αποθέματα μικροκυκλωμάτων της Ευρώπης σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς (π.χ. η αυτοκινητοβιομηχανία ή συσκευές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) θα μπορούσαν να εξαντληθούν σε λίγες εβδομάδες, αναγκάζοντας πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες σε στασιμότητα.

Για παράδειγμα, η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε μια αδυναμία στο οικοσύστημα, τόσο εντός της Ευρώπης, όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις μικροκυκλωμάτων. Οι βιομηχανίες της Ε.Ε. κατασκευάζουν πολλά είδη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βασικά μέρη των οποίων είναι τα μικροκυκλώματα.

Οι πρόσφατες ελλείψεις ημιαγωγών ανέδειξαν την εξάρτηση της Ευρώπης από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών εκτός της Ε.Ε., ιδίως της Ταϊβάν και της Νοτιοανατολικής Ασίας για την κατασκευή μικροκυκλωμάτων και των ΗΠΑ για τον σχεδιασμό τους. 

Task force για τα μικροκυκλώματα

Στο πλαίσιο της Πράξης της Ε.Ε. για τα μικροκυκλώματα έχει ήδη συσταθεί ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς (ESEG), η οποία χρησιμεύει ως πλατφόρμα συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών και παρέχει συμβουλές και βοήθεια στην Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού.

Όταν τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Ημιαγωγούς, το οποίο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών-μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum