| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 18/05/2023

 

 

Η αμερικανική τράπεζα Citigroup προχωράει σε αναθεώρηση των στόχων και των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη και τα μερίσματα των ελληνικών τραπεζών, αλλάζοντας και τη σύσταση για την Εθνική Τράπεζα σε «αγορά» από «ουδέτερη» προγενέστερα.

 

 

Η Citigroup (την έκθεση παρουσιάζει ο Γ. Σαββάκης στο euro2day.gr) για την Εθνική Τράπεζα διατηρεί την τιμή-στόχο στα 6 ευρώ, παρότι αναβαθμίζει τη σύσταση. Παρά την αναβάθμιση, αναθεωρεί επί τα χείρω την εκτίμησή της για την πληρωμή μερισμάτων, αλλά στο θετικό σενάριο η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 6,9 ευρώ και στο αρνητικό σενάριο στα 4,6 ευρώ. Οι επιδόσεις του 2022 ήταν ισχυρές και η Citigroup προσδοκά συνέχεια σε αύξηση των κερδών, θετικά επηρεασμένων από τα υψηλότερα επιτόκια και τα καθαρά έσοδα από τόκους, την αύξηση των προμηθειών και τη συγκρατημένη αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Παράλληλα, συνεχίζει να προβλέπει αύξηση στα κέρδη του 2023 της τάξεως του 9%, με σταθερές της τις εκτιμήσεις της για το 2024-2025. Η διανομή μερισμάτων για την τράπεζα θα διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα ή και μηδενικά για τα κέρδη του 2022, αλλά για φέτος και το 2024, η διανομή θα διαμορφωθεί σε 20% και 35%, αντίστοιχα. Καθώς αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για τα μερίσματα, η τιμή-στόχος παραμένει στα 6 ευρώ. Μετά την υποχώρηση της μετοχής από την κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας SVB, η τιμή έχει επανέλθει μόνο μερικώς. Συνεπώς, αναβαθμίζει την αξιολόγηση για τη μετοχή σε buy από ουδέτερη.

Η Citigroup επικαιροποιεί ανοδικά τις προβλέψεις για τα κέρδη της Alpha Bank κατά +11% φέτος, κυρίως λόγω μιας πιο αισιόδοξης άποψης για τα καθαρά έσοδα από τόκους, μετά και την ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους που σημειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο, η οποία μετριάζεται εν μέρει από τις ελαφρώς χαμηλότερες προμήθειες και το ελαφρώς υψηλότερο κόστος. Οι εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη του ορίζοντα των προβλέψεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Η τιμή-στόχος παραμένει στο 1,50 ευρώ και η αξιολόγηση για τη μετοχή παραμένει σε αγορά. Τα αποτελέσματα της Αlpha Bank για το α’ τρίμηνο ήταν ισχυρά και οδηγούν σε αύξηση των εκτιμήσεων για την καθαρή κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη της Αlpha Bank θα κυμανθούν σε 589 εκατ. ευρώ φέτος και 579 εκατ. ευρώ το 2024, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων φέτος στο 8,2%.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 180 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο (-66% σε ετήσια βάση, +7% σε τριμηνιαία βάση) και κανονικοποιημένα κέρδη 204 εκατ. ευρώ (+23% σε ετήσια βάση, -2% σε τριμηνιαία βάση). Ο κανονικοποιημένος δείκτης αποδοτικότητας ROTE ήταν 13,3%. Η υπεροχή οφείλεται στα καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), στις προβλέψεις και στα λειτουργικά κέρδη (OPEX).

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, εξαιτίας των αυξημένων καθαρών εσόδων από τόκους και των προβλέψεων, ενώ η διοίκηση μείωσε ελαφρώς τους στόχους πιστωτικής επέκτασης. Η Citigroup προσδοκά καθαρά κέρδη 636 εκατ. ευρώ φέτος και 701 εκατ. ευρώ το 2024, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων στο 7,7% φέτος και υψηλότερα στο 8,3% το 2024.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum