| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τετάρτη, 17/05/2023

 

 

Στην επικαιροποίηση των προβλέψεών της για τα μεγέθη, τις συστάσεις και τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Citigroup, έπειτα από τα αποτελέσματα α' τριμήνου, ενώ εκτιμά ότι θα προχωρήσουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2023, με εξαίρεση την Εθνική, η οποία ενδέχεται να καταφέρει να δώσει μέρισμα και από τα κέρδη του 2022 - με την πιθανότητα να μην το κάνει να παραμένει ωστόσο υψηλή.

 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της (την έκθεση παρουσιάζει η ΕΛ. Κουρταλη στο capital.gr), οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να σημειώσουν άνοδο  12-24% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό του Χ.Α, στο βασικό σενάριο, ενώ σε ένα bull σενάριο η άνοδος μπορεί να κινηθεί στο 28-49%.

Έτσι, εν αναμονή των σημερινών ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Eurobank, η Citi αναλύει τις προβλέψεις της για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Η αμερικάνικη τράπεζα επικαιροποίησε τα μοντέλα εκτιμήσεών της για την Alpha Bank μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα. Έτσι αναθεωρεί προς τα πάνω τις υποκείμενες προβλέψεις της για την κερδοφορία φέτος κατά +11%, κυρίως λόγω της πιο αισιόδοξης άποψης για τα καθαρά έσοδα από τόκους μετά την ισχυρή επέκταση του περιθωρίου κέρδους που σημειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2023, εν μέρει μετριασμένη από τις ελαφρώς χαμηλότερες προμήθειες και τα ελαφρώς υψηλότερα κόστη. 

Οι εκτιμήσεις της για το διάστημα έως το 2025, που είναι και ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεών της, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Ειδικότερα, η Citi αναμένει πως τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank θα διαμορφωθούν φέτος στα 589,1 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 579 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 613,9 εκατ. ευρώ. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί φέτος στο 8,2% και θα αυξηθεί ελαφρώς το 2024-2025, ενώ η μερισματική απόδοση στη χρήση 2023 θα κινηθεί στο 4%, το 2024 στο 5,6% και το 2025 στο 7,1%.

Η τιμή-στόχος που δίνει για την Alpha Bank παραμένει στo 1,50 ευρώ και η αξιολόγησή της για τη μετοχή παραμένει στο Buy. Για να καταλήξει σε αυτήν την τιμή στόχο, υποθέτει απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROTE στο 8,8% έως το 2025 και κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 15,2%.

Σε ένα bull σενάριο όπου το ROTE είναι 1% υψηλότερο και το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η Citi ανεβάζει την τιμή-στόχο στο 1,75 ευρώ, 45% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό.

Όπως επισημαίνει η Citi, ένας αριθμός κινδύνων ή καταλυτών θα μπορούσε να εμποδίσει την τιμή της μετοχής της Alpha να πετύχει την τιμή-στόχο που έχει θέσει ή να την ξεπεράσει και είναι οι εξής:

1) Καλύτερες ή χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, με γνώμονα τα περιθώρια κέρδους, τις τάσεις όγκου που καθοδηγούνται από το RRF και την ικανότητα επιβολής προμηθειών στους πελάτες.

2) Αδυναμία επίτευξης προγραμματισμένης εξοικονόμησης κόστους και μείωση του κόστους διαχείρισης που σχετίζεται με τα NPEs

3) Υψηλότερες/Χαμηλότερες προβλέψεις λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων ή/και ρυθμιστικών πιέσεων.

Για την Εθνική Τράπεζα η Citi επισημαίνει ότι σημείωσε πολύ ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις το 2022, με τα κέρδη να αυξάνονται κατά 29% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την άνοδο των επιτοκίων, την ισχυρή αύξηση των προμηθειών καθώς και τα έκτακτα κέρδη συναλλαγών (περίπου 310 εκατ. ευρώ). Αναμένει συνέχιση της ισχυρής δυναμικής της κερδοφορίας, δεδομένου του θετικού αντίκτυπου των υψηλότερων επιτοκίων στο περιθώριο κέρδους, της εστίασης της τράπεζας στην αύξηση των προμηθειών και της συγκρατημένης αύξησης του κόστους καθώς τα μέτρα αναδιάρθρωσης αποδίδουν καρπούς.

Η Citi επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις της,  αυξάνοντας τις προβλέψεις για την φετινή κερδοφορία κατά 9% (λόγω και των καλύτερων περιθωρίων), αλλά αφήνοντάς τα σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2024-2025. 

Παρά την αύξηση αυτή των εκτιμήσεών της, η Citi αφήνει αμετάβλητη την τιμή στόχο για την Εθνική στα 6 ευρώ, καθώς αναθεωρεί προς τα κάτω, όπως εξηγεί, τα προβλεπόμενα μερίσματα λόγω του ότι εκτιμά πως οι ρυθμιστικές αρχές θα λάβουν πιθανότατα μια πιο προσεκτική στάση στις διανομές, δεδομένων των αυξανόμενων μακροοικονομικών κινδύνων. 

Αναμένει ότι η διανομή (payout) θα διαμορφωθεί στο 6% από τα κέρδη του 2022, αν και δεν θα εκπλαγεί αν αυτό μειωθεί στο μηδέν. Για το 2023 και 2024  η Citi προβλέπει πλέον payout στο 20% και 35%, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,3% φέτος, στο 5,5% το 2024 και στο 6,2% το 2025. 

Μετά το απότομο sell-off λόγω της κατάρρευσης της SVB, το οποίο έχει πλέον "διορθωθεί", αναβαθμίζει την αξιολόγηση της ΕΤΕ σε buy από ουδέτερη πριν.

Σε ένα bull σενάριο όπου το ROTE είναι 1% υψηλότερο και το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο, η Citi ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,9 ευρώ, 28% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό.

Για το 2023 αναμένεται ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 9,5% ενώ το 2024 και το 2025 στο 8,6% και στο 8,4% αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη της ΕΤΕ εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν φέτος στα 775,3 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 738 εκατ. ευρώ και το 2025 στα 729,2 εκατ. ευρώ. 

Διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την τιμή της μετοχής της Εθνικής να πετύχει την τιμή-στόχo ή να την υπερβούν, όπως αναφέρει, οι εξής:

1) Καλύτερες ή χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, λόγω των περιθωρίων, των τάσεων όγκου, των επιτοκίων και της ικανότητας επιβολής προμηθειών στους πελάτες.

2) Καλύτερη ή χειρότερη από την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους από εσωτερικά μέτρα απόδοσης

3) Καλύτερη ή χειρότερη από την αναμενόμενη επίδραση του πληθωρισμού στο κόστος

4) Υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος προβλέψεων ή άλλο κόστος ως αποτέλεσμα μακροοικονομικής αβεβαιότητας ή/και νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Τέλος, για την Τράπεζα Πειραιώς η Citi αναφέρει πως είχε πολύ καλά αποτελέσματα α’ τριμήνου, με το ROTE να διαμορφώνεται στο 13,3%. Τα ομαλοποιημένα κέρδη ανά μετοχή μετά το κουπόνι του τίτλου ΑΤ κινήθηκαν στα 0,15 ευρώ με αύξηση 25% σ ετήσια βάση ή 9% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Η θετική αυτή τάση οφείλεται στα καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ), τις προβλέψεις και τις λειτουργικές δαπάνες. Μετά το δυναμικό ξεκίνημα του έτους, η διοίκηση αναβάθμισε το guidance με αξιοσημείωτη εξαίρεση τους καθαρούς στόχους πιστωτικής επέκτασης που έχουν περικοπεί.

Η Citi εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς θα διαμορφωθούν στα 636,1 εκατ. ευρώ φέτος, στα 701,2 εκατ. ευρώ το 2024 κα στα 715,2 εκατ. ευρώ το 2025, με την μερισματική απόδοση να τοποθετείται στο 4,9% το 2024 και στο 7,4% το 2025, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί στο 7,7% φέτος, στο 8,3% το 2024 και στο 10% το 2025.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της Citi, που υποθέτουν βιώσιμο ROTE στο 10,4% έως το 2025 και απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 15,9%, η τιμή-στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 2,9 ευρώ με σύσταση buy.

Στο bull σενάριο ωστόσο, με 1% υψηλότερο ROTE και 100 μ.β χαμηλότερο κόστος, η τιμή στόχος τοποθετείται στα 3,55 ευρώ, δηλαδή 49% υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Στους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία της τιμής στόχους η Citi τοποθετεί τους εξής :

1) Χειρότερες από τις αναμενόμενες τάσεις ανάπτυξης εσόδων, λόγω των περιθωρίων, των τάσεων όγκου και της δυνατότητας επιβολής προμηθειών στους πελάτες.

2) Αδυναμία επίτευξης προγραμματισμένης εξοικονόμησης κόστους από εσωτερικό μέτρο απόδοσης και μείωση των NPE.

3) Προβλέψεις υψηλότερες από το αναμενόμενο λόγω μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων ή/και νέων κανονιστικών απαιτήσεων.

4) Κίνδυνος εκτέλεσης που σχετίζεται με συναλλαγές NPE.

5) Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις πολιτικών ή κανονιστικών πρωτοβουλιών.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2023 Greek Finance Forum