| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Πέμπτη, 06/06/2024

 

 

Στα 24 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελλάκτωρ, καταγράφοντας άλμα 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι πωλήσεις ανήλθαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το α’ τρίμηνο του 2023.

 

 

Αναλυτικά, τα βασικά οικονομικά μεγέθηκ του ομίλου το α’ τρίμηνο:

Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το  αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).

Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.

Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ.

Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.

Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου 1ο Τρίμηνο 2024 

Ελλάκτωρ: Άλμα 82% στα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου-1

Στοιχεία Ισολογισμού

Ελλάκτωρ: Άλμα 82% στα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου-2

Ελλάκτωρ: Άλμα 82% στα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου-3

Πωλήσεις & Λειτουργική Κερδοφορία Ομίλου ανά κλάδο Δραστηριότητας στο 1ο Τρίμηνο 2024

Ελλάκτωρ: Άλμα 82% στα καθαρά κέρδη του α’ τριμήνου-4

 

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum